Tematisk orienterte sentre ved instituttet

Senter for museumsstudier

Senter for museumsstudier er et tverrfaglig forskningssenter som arbeider med en rekke ulike perspektiver på museer og musealiseringsprosesser.

Senter for islam- og midtøstenstudier

Senter for islam- og midtøstenstudier er et tverrfaglig forskningssenter som gjennom ulike faglige tilnærminger søker å bidra til økt innsikt i sentrale utviklingsprosesser i Midtøsten og den islamske verden.