English version of this page

Forskergrupper

Bokforside der det står The Elements. Illustrasjon.

Prosjektet studerer Elementenes betydning innenfor ulike fag gjennom historien.

Prosjektets fokus er å utarbeide en etymologisk ordbok for arabisk, som dekker røtter og begreper av særlig betydning for arabernes mentale og kulturelle historie

Hensikten med forskergruppen er å undersøke folkloristikken i bred kunnskaps- og vitenshistorisk sammenheng.

Dette er et kunnskapshistorisk prosjekt som undersøker hva slags historier som ble fortalt, til hvilket formål og for hvem.

Forskergruppen undersøker kulturforskjell med henblikk på helse og medisin i interkulturelle situasjoner.

Forskergruppen søker å forstå politisk kultur i Sør-Asia gjennom undersøkelser av verdier, begreper, meninger og symboler som omhandler makt, autoritet og status.

Gruppen analyserer staters behandling av religiøst mangfold i militære organisasjoner.

Stort portrettfoto med lys og andre ting rundt. Foto.

Et tverdisiplinært forskningsinitiativ med deltakere på tvers av instituttet, inkludert religionsvitenskap, kulturstudier, Midtøsten- og Asiastudier.

En mann med hatt og en munk med hatt konverserer.

Basert på en kombinasjon av tekststudier og etnografisk feltarbeid analyserer forskergruppen hvordan ulike former for religiøs autoritet manifesterer seg i samfunn i Tibet og Himalaya-regionen.

Rundt 20 fargerikt antrukkede kvinner sitter i en sirkel i et tempelrom. Foto.

Hvordan kan vi forstå den sosiale dynamikken bak dagens og tidligere tiders religiøse festivaler?

Tre mennesker. To gir noe til hverandre. Foto.

Forskergruppen undersøker buddhismens gjenoppblomstring i Mongolia etter kommunismens fall.

Nettverket vil utvikle nye metoder og teorier i feltet for utstillingsstudier ved å arrangere workshops og seminarer og utvikle felles prosjekter