English version of this page

Forskergrupper

Prosjektet studerer Elementenes betydning innenfor ulike fag gjennom historien.

Prosjektets fokus er å utarbeide en etymologisk ordbok for arabisk, som dekker røtter og begreper av særlig betydning for arabernes mentale og kulturelle historie

Hensikten med forskergruppen er å undersøke folkloristikken i bred kunnskaps- og vitenshistorisk sammenheng.

Dette er et kunnskapshistorisk prosjekt som undersøker hva slags historier som ble fortalt, til hvilket formål og for hvem.

Forskergruppen undersøker kulturforskjell med henblikk på helse og medisin i interkulturelle situasjoner.

Forskergruppen søker å forstå politisk kultur i Sør-Asia gjennom undersøkelser av verdier, begreper, meninger og symboler som omhandler makt, autoritet og status.

Gruppen analyserer staters behandling av religiøst mangfold i militære organisasjoner.

Religion og politikk er tverdisiplinært forskningsinitiativ med deltagelse på tvers av instituttet, med Religionsvitenskap, Kulturstudier, Midtøstenstudier og Asia områdestudier som bidragsytere.

Basert på en kombinasjon av tekststudier og etnografisk feltarbeid analyserer forskergruppen hvordan ulike former for religiøs autoritet manifesterer seg i samfunn i Tibet og Himalaya-regionen.

Forskergruppen undersøker buddhismens gjenoppblomstring i Mongolia etter kommunismens fall.