English version of this page

Forskergrupper

Dette er et kunnskapshistorisk prosjekt som undersøker hva slags historier som ble fortalt, til hvilket formål og for hvem.

Forskergruppen søker å forstå politisk kultur i Sør-Asia gjennom undersøkelser av verdier, begreper, meninger og symboler som omhandler makt, autoritet og status.

Stort portrettfoto med lys og andre ting rundt. Foto.

Et tverdisiplinært forskningsinitiativ med deltakere på tvers av instituttet, inkludert religionsvitenskap, kulturstudier, Midtøsten- og Asiastudier.

Rundt 20 fargerikt antrukkede kvinner sitter i en sirkel i et tempelrom. Foto.

Hvordan kan vi forstå den sosiale dynamikken bak dagens og tidligere tiders religiøse festivaler?

Fire forskjellige religiøse statuer.

Nettverket samler religionsvitere tilknyttet universiteter og fagmiljøer i Danmark, Sverige og Norge.