English version of this page

Religiøse festivaler i Asia: Makt, ambisjoner og lek

Hvordan kan vi forstå den sosiale dynamikken bak dagens og tidligere tiders religiøse festivaler?

Rundt 20 fargerikt antrukkede kvinner sitter i en sirkel i et tempelrom. Foto.

En gruppe kvinner deltar på Karva Chauth i et Krishna-tempel in Kanpur, India.

Foto: Kathinka Frøystad

Om gruppen

«Religiøse festivaler i Asia: Makt, ambisjoner, og lek» undersøker dynamikken bak religiøse festivaler fra forskjellige hjørner av Øst-, Sør- og Sørøst-Asia. Gruppen ser særlig på spenningsforholdene mellom politisk og kommersiell støtte og styring fra autoriteter, og ambisjoner fra andre aktører. 

Religiøse festivaler er kompliserte hendelser som alltid sender blandede signaler. Når aktører og deres sosiale kontekst endres, blir gamle festivaler gjenstand for omtolkning, som igjen kan inspirere til endringer i festivalenes utforming. Forskergruppen setter søkelys på grensesnittet mellom mening og form, spesielt i tider preget av store samfunnsendringer.

Festivaler er fristende arenaer for politisk eller kommersiell påvirkning. Nettverksstrukturen, som kjennetegner festivaler, sikrer at institusjonelle sponsorer aldri rår grunnen alene: det er ambisjonene og de lekne bidragene fra vanlige deltakere som til slutt definerer festivalens retning. Gruppen søker etter nye måter å forstå denne dynamikken fra et interasiatisk komparativt perspektiv.

Publisert 23. nov. 2021 09:29 - Sist endret 7. des. 2021 08:19