Hanna Havnevik

Professor - Religionsvitenskap
Bilde av Hanna Havnevik
English version of this page
Telefon +47 22857209
Rom 344 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • asiatiske religioner
 • buddhismen og hinduismen
 • tibetansk buddhisme
 • buddhismens lokalisering i Tibet, Himalaya og Mongolia
 • klima og hellige landskap i Tibet og Himalaya 
 • religionsmøter og religiøs endring, revitalisering av buddhismen
 • pilegrimstradisjoner i Tibet og Himalaya
 • hagiografi
 • buddhistisk meditasjon og kontemplative tradisjoner
 • historiske klostre i Sentral- og Sør-Tibet,  Himalaya, Mongolia
 • religionsantropologi
 • kjønn og religion
 • teori og feltarbeidsmetodikk

Undervisning

 • REL 2230
 • REL 3010
 • REL 3040/4040
 • REL 4000
 • REL 4001
 • REL 4002
 • REL 4530

Bakgrunn

 • Professor ved UiO fra 2012
 • Førsteamanuensis ved UiO fra 2003
 • Postdok.stipendiat, UiO, 2000-2003
 • PhD-stipendiat og førsteamanuensisvikar, UiO, 1991-1999
 • Dr. philos. 1999
 • Mag. art. 1986 
 • BA 1981 (religionsvitenskap, sosialantropologi, historie)
 • Opplæringskonsulent for flyktninger og innvandrere, 1987-1991

Verv

 • Nettverk for universitetssamarbeid Tibet-Norge (leder og nestleder 2003-2018)
 • Convenor for 14th International Seminar for the Association for Tibetan Studies, UiB, 2016  
 • International Association for Tibetan Studies (president)

Samarbeid

University of Cambridge, EPHE, Paris, University of Oregon, ICIMOD, The Mountain Institute, Himalaya Conservation and Development Association, Royal University of Bhutan, Shejun Agency, Qinghai Nationalities University, Beijing University of Minorities, Royal University of Bhutan.
 

CV

Emneord: Religionshistorie, Tibet, Buddhisme, Religion og kjønn

Publikasjoner

 • Havnevik, Hanna. (2019) “Traces of Female Voices and Women’s Lives in Tibetan Male Biographical Writing.” Life Writing. London: Routledge.
 • Havnevik, Hanna. (2017) "Buddhist Modernity and New-Age Spirituality in Contemporary Mongolia." In Buddhist Modernities. Re-Inventing Tradition in the Globalizing Modern World. Eds. H. Havnevik, U. Hüsken, M. Teeuwen, Vladimir Tikhonov, Koen Wellens. London: Routledge.
 • Havnevik, Hanna. (2015) "Indologist, Tibetologist and Historian of Religions: The Academic Career of Per Kværne." In From Bon to Bhakti. Eds. H. Havnevik and C. Ramble. Oslo: Novus.
 • Havnevik, Hanna. (2012) “The Pilgrimage of a Tibetan Yogin in Bhutan in the Late Nineteenth Century. In Études mongoles et sibériennes, centralasiatiques et tibétaines.                                                                                                        
 • Havnevik, Hanna. (2011) “Drapchi Lhamo: The Construction of a Fortune Cult in Lhasa.” In Tibetan Studies; An Anthology.  Eds. Peter Schwieger and Saadet Aslam (eds.). International Institute for Tibetan and Buddhist Studies GmbH 2011, pp. 255-279.
 • Havnevik, Hanna. (2011) ”Bokkult i buddhismen. Buddhistiske teksters magiske og rituelle funksjoner i Tibet, Mongolia og Himalaya.” I Materiell kultur og kulturens materialitet. Red. Bjarne Rogan og Saphinaz-Amal Naguib. Oslo: Novus forlag, s. 233-255.
 • Havnevik, Hanna, Agata Bareja-Starzynska and Ragchaa Byambaa. (2007) “Some Practices of the Red Tradition in Contemporary Mongolia.” In The Mongolia-Tibet Interface: Opening New Research Terrains in Inner Asia. Eds. U.E. Bulag and H. G. M. Diemberger. Brill: Leiden.
 • Havnevik, Hanna and Agata Bareja-Starzynska. (2006) “A Preliminary Survey of Buddhism in Present-day Mongolia.” In Mongols from Country to City: Floating Boundaries, Pastoralism and City Life in the Mongol Lands. Eds. Ole Bruun og Li Narangoa. Copenhagen: NIAS Press.
 • Havnevik, Hanna and Janet Gyatso (eds.). (2005) Women in Tibet, London: Hurst and Company and New York: Columbia University Press.
 • Havnevik, Hanna. (2005) “Ani Lochen”. Encyclopedia of Religion. Second Edition. Ed. Lindsay Jones. New York: Macmillan.
 • Havnevik, Hanna (2002) “A Tibetan Female State Oracle.” In Religion and Secular Culture in Tibet. Ed. Henk Blezer. Leiden: Brill. (pp.257-288)
 • Havnevik, Hanna (1999) "The Life of Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951) as Told in Her Autobiography." Acta Humaniora, Faculty of Arts, University of Oslo. Dissertation for the degree Dr. philos. 1999.
 • Havnevik, Hanna (1998) “On Pilgrimage for Forty Years in the Himalayas. The Female Lama Jetsun Lochen Rinpoche’s (1865-1951) Quest for Sacred Sites.” In Pilgrimage in Tibet. Ed. Alex McKay. Richmond: Curzon Press. (pp. 85-107)
 • Havnevik, Hanna (1989) Tibetan Buddhist Nuns: History, Cultural Norms and Social Reality. Oslo: Norwegian University Press.
 • Havnevik, Hanna (2019). Traces of Female Voices and Women’s Lives in Tibetan Male Sacred Biography. Life Writing.  ISSN 1448-4528.  s 1- 18 . doi: 10.1080/14484528.2019.1622393
 • Havnevik, Hanna (2017). Buddhist Modernity and New-Age Spirituality in Contemporary Mongolia, In Hanna Havnevik; Ute Hüsken; Marcus Jacobus Teeuwen; Vladimir Tikhonov & Koen Wellens (ed.),  Buddhist Modernities: Re-inventing Tradition in the Globalizing Modern World.  Routledge.  ISBN 9781138687844.  kapittel.  s 115 - 132
 • Havnevik, Hanna (2015). Female Temple Founders, Ritualists, and Clairvoyants in Post-Socialist Mongolian Buddhism. Revue d’Etudes Tibétaines.  ISSN 1768-2959.  34, s 35- 52
 • Havnevik, Hanna (2015). Indologist, Tibetologist and Historian of Religion. The Academic Career of Per Kværne, In  From Bhakti to Bon. Festschrift for Per Kværne..  The Institute for Comparative Research in Human Culture.  ISBN 978-82-7099-817-3.  1.  s 1 - 19
 • Havnevik, Hanna (2015). Tibetan Chöd as Practiced by Ani Lochen Rinpoche, In Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  Meditation and Culture: The Interplay of Practice and Context.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-4725-7990-4.  11.  s 175 - 186
 • Havnevik, Hanna (2012). Klostertradisjon i tibetansk buddhisme. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  24(1), s 16- 21
 • Havnevik, Hanna (2012). The Pilgrimage of a Tibetan Yogin in Bhutan in the Late Nineteenth Century. Études Mongoles & Sibériennes, Centrasiatiques & Tibétaines.  ISSN 0766-5075.  43-44 . doi: 10.4000/emscat.2059
 • Havnevik, Hanna (2011). Bokkult i buddhismen. Buddhistiske teksters magiske og rituelle funksjoner i Tibet, Mongolia og Himalaya, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  kapittel.  s 233 - 255
 • Havnevik, Hanna (2011). Drapchi Lhamo: The Construction of a Fortune Cult in Lhasa, In Peter Schwieger & Saadet Aslam (ed.),  Tibetan Studies; An Anthology.  International Institute for Tibetan and Buddhist Studies GmbH.  ISBN 3882800933.  artikkel.  s 255 - 279
 • Havnevik, Hanna (2007). Some Practices of the Buddhist Red Tradition in Contemporary Mongolia, In Uradyn E Bulag & Hildegard G.M. Diemberger (ed.),  The Mongolia-Tibet Interface: Opening New Research Terrains in Inner Asia.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004155213.  10.  s 223 - 239
 • Havnevik, Hanna (2006). A Preliminary Survey of Buddhism in Present-day Mongolia, In Ole Bruun & Li Narangoa (ed.),  Mongols from Country to City. Floating Boundaries, Pastoralism and City Life in the Mongol Lands.  NIAS Press.  ISBN 8791114411.  kapittel.
 • Gyatso, Janet & Havnevik, Hanna (2005). Introduction, In Janet Gyatso & Hanna Havnevik (ed.),  Women in Tibet.  Columbia University Press.  ISBN 0-231-13099-6.  Introduction.  s 1 - 25
 • Havnevik, Hanna (2002). A Tibetan Female State Oracle, In Henk Blezer (ed.),  Religion and Secular Culture in Tibet, Tibetan Studies II, PIATS 2000: Tibetan Studies: Proceedings of the Ninth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Leiden 2000.  Brill, Leiden.  ISBN 90-04-12776-3.  artikkel.  s 259 - 288 Vis sammendrag
 • Havnevik, Hanna (2001). Engelsk rørleggersønn eller treøyd tibetansk lama. Dyade.  ISSN 0332-5792.  3, s 26- 31
 • Havnevik, Hanna (2001). Utdrag fra en kvinnelig tibetansk lamas selvbiografi:Ani Lochen (1865-1951), I: Torkel Brekke (red.),  Buddhas fortellinger.  De Norske Bokklubbene.  ISBN 82-525-4103-8.  kapittel.
 • Havnevik, Hanna (2000). The Monastic Quest: A Biographical Example (Tibet): The Biography of a Nun, In Frank E. Reynolds & Jason A. Carbine (ed.),  The Life of Buddhism.  University of California Press.  kapittel 8.  s 108 - 120
 • Havnevik, Hanna (1999). The Life of Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951). Journal für Religionskultur.  ISSN 1434-5935.  (27)
 • Havnevik, Hanna (1998). Kvinnelige asketer og nonner i tibetansk buddhisme, I: Inger Marie Ruud & Sigurd Hjelde (red.),  Enhet i mangfold. 100 år med religionshistorie i Norge.  Tano Aschehoug, Oslo.  ISBN 82-518-3740-5.  kapittel.  s 136 - 146
 • Havnevik, Hanna (1998). On Pilgrimage for Forty Years in the Himalayas, In Alex McKay (ed.),  Pilgrimage in Tibet.  Curzon Press, Richmond (England).  kapittel.  s 85 - 107
 • Havnevik, Hanna (1998). Språk- og kulturmøter i Himalaya, I:  Kommunikasjon. Humanistiske perspektiver.  Sypress forlag.  ISBN 82-91224-22-6.  kapittel.  s 165 - 177
 • Havnevik, Hanna (1997). The Autobiography of Jetsun Lochen Rinpoche, 1865-1951. A Preliminary Research Report, In Ernst Steinkellner (ed.),  Tibetan Studies. Proceedings of the 7th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Graz 1995.  Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.  paper.  s 355 - 369

Se alle arbeider i Cristin

 • Havnevik, Hanna; Hüsken, Ute; Teeuwen, Marcus Jacobus; Tikhonov, Vladimir & Wellens, Koen (ed.) (2017). Buddhist Modernities: Re-inventing Tradition in the Globalizing Modern World. Routledge.  ISBN 9781138687844.  302 s. Vis sammendrag
 • Havnevik, Hanna & Ramble, Charles (2015). From Bhakti to Bon. Festschrift for Per Kværne.. The Institute for Comparative Research in Human Culture.  ISBN 978-82-7099-817-3.  566 s.
 • Amadou, Christine; Opprann, Ken; Vogt, Kari; Havnevik, Hanna; Rian, Dagfinn & Jacobsen, Knut A. (2009). TRO. Mennesker i møte med sin gud. Font Forlag.  ISBN 9788281690509.  322 s.
 • Gyatso, Janet & Havnevik, Hanna (ed.) (2005). Women in Tibet. Columbia University Press.  ISBN 0-231-13099-6.  436 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Havnevik, Hanna (2020). Geoff Childs and Namgyal Choedup's "From a Trickle to a Torrent: Education, Migration, and Social Change in a Himalayan Valley of Nepal.". Revue d’Etudes Tibétaines.  ISSN 1768-2959.  54, s 267- 270
 • Havnevik, Hanna (2020). Tibetanske buddhisters naturforståelse og klimaendringer i Himalaya.
 • Havnevik, Hanna (2019). Bidrag til Roundtable Discussion: The Role of Energy and Infrastructure in Reaching Social, Environmental and Economic Development.
 • Havnevik, Hanna (2019). Climate Change in the Tibetan and Himalaya Regions: Exploring Historical and Contemporary Perspectives. Introduction to Panel.
 • Havnevik, Hanna (2019). Gender, Climate Change and Livelihood Strategies in Limi, Northwestern Nepal. Panel presentation.
 • Havnevik, Hanna (2019). Himalayan Connections: Melting Glaciers, Sacred Landscapes, and Mobile Technologies in a Changing Landscape. Introduction to Project.
 • Havnevik, Hanna (2018). Buddhismen i Tibet og Himalaya; tradisjon, endring og dagens utfordringer.
 • Havnevik, Hanna (2018). HimalConnect.
 • Havnevik, Hanna (2018). Himalayan Connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate.
 • Havnevik, Hanna (2018). Love and Liberation: Autobiographical Writings of the Tibetan Buddhist Visionary Sera Khandro by Sarah H. Jacoby. History of Religions.  ISSN 0018-2710.  57(3), s 312- 314
 • Havnevik, Hanna & Hovden, Astrid (2018). Himalayan connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate.
 • Havnevik, Hanna (2017). Gendered authority in Tibet and the Himalayas.
 • Havnevik, Hanna (2017). The Abbot and the Hermit: Tibetan Hagiography as a Literary Genre.
 • Havnevik, Hanna (2016). The 14th seminar of the International Association for Tibetan Studies (IATS). Vis sammendrag
 • Havnevik, Hanna (2016). The Trans-Himalayan Pilgrimages of Nyingmapa Yogins in the Late 19th Century.
 • Havnevik, Hanna (2016). Tibetan Pilgrimages to India, Nepal and Bhutan in the late 19th Century.
 • Havnevik, Hanna (2015). Buddhist Modernity and New-Age Spirituality in Contemporary Ulaanbaatar.
 • Havnevik, Hanna (2015). Gender Ideals in Tibetan Religious Biographies and the Social Reality of Tibetan Female Religious Specialists.
 • Havnevik, Hanna (2015). Tantric Consorts and Single Mothers in 19th- and 20th-Century Tibet.
 • Havnevik, Hanna (2013). "A comparative analysis of Tibetan and Mongol female religious specialists".
 • Havnevik, Hanna (2013). Buddhist modernity as played out in new temples in contemporary Ulaanbaatar.
 • Havnevik, Hanna (2013). New Buddhist temples and "self-made" ritual specialists in contemporary Ulaanbaatar.
 • Havnevik, Hanna (2013). Studies of Buddhism at the University of Oslo.
 • Havnevik, Hanna (2012). Traces of female voices and women's lives in Tibetan male biographical writing.
 • Havnevik, Hanna (2011). Tibetan Studies in Norway.
 • Havnevik, Hanna (2011). "Two Tibetan Non-sectarian Masters and their Connections with Bhutan. Thrulshig Kunsang Tongdrol Dorje (1862-1922) and Shugseb Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951)".
 • Havnevik, Hanna (2010). Nyingmapa Lives in Central Tibet during the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries.
 • Havnevik, Hanna (2009). Buddhismen, I:  TRO. Mennesker i møte med sin gud.  Font Forlag.  ISBN 9788281690509.  Artikkel.  s 253 - 260
 • Havnevik, Hanna (2009). Tibetan and Himalayan Life Stories; Presentation of a Project.
 • Havnevik, Hanna (2007). From Yurt to Temple; the Establishment of New Temples in Mongolia after 1990.
 • Havnevik, Hanna (2007, 29. september). Munkenes offer.  Bergens tidende.
 • Havnevik, Hanna (2006). Bokanmeldelse av Kim Gutschow's Being a Buddhist Nun: The Struggle for Enlightenment in the Himalayas. History of Religions.  ISSN 0018-2710.  45(3), s 285- 289
 • Havnevik, Hanna (2006). Review of Kurtis Schaeffer: Himalayan Hermitess;The Life of a Tibetan Buddhist Nun. Journal of the American Oriental Society.  ISSN 0003-0279.  126(20), s 105- 108
 • Havnevik, Hanna (2006). The Cult of Drapchi Lhamo (grwa bzhi lha mo).
 • Havnevik, Hanna (2006). The Network for University Co-operation Tibet-Norway.
 • Havnevik, Hanna (2006). Why Study Autobiographies.
 • Havnevik, Hanna (2005). Female Oracles of the Tibetan State.
 • Havnevik, Hanna (2005). "Religious Life among Nomads in Northern Tibet (Changtang)".
 • Havnevik, Hanna (2005). The Network for University Co-operation Tibet-Norway and the Changtang Project.
 • Havnevik, Hanna (2005). "Tibetan Women's Role in Monastic Life and their Contribution to Tibetan Literature".
 • Havnevik, Hanna (2005). Travels to Kongpo and Lhoka, the Eastern and Southern parts of TAR.
 • Havnevik, Hanna; Thorsdalen, Sissel; Solholm, Camila; Berrum, Kirsten & Sand, Arthur (2005). Jubileumsutstilling.
 • Ruud, Inger Marie; Thorsdalen, Sissel; Berrum, Kirsten & Havnevik, Hanna (2005). Glimt fra tibetansk kultur og religion.
 • Havnevik, Hanna (2005). Ani Lochen; A Yogini and Nun from Tibet, In Lindsay Jones (ed.),  Encyclopedia of Religion.  Macmillan Publishers Ltd..  ISBN 0-02-865733-0.  ?.
 • Havnevik, Hanna (2004). Localising Buddhism and Comparative Theoretical Frameworks.
 • Havnevik, Hanna (2004). Theoretical Perspectives on Gender Studies in Tibetan Societies.
 • Havnevik, Hanna; Kværne, Per & Solholm, Camila (2004). Tibetan Studies. Master's Degree, University of Oslo.
 • Havnevik, Hanna; Kværne, Per; Thorsdalen, Sissel & Berrum, Kirsten (2004). Tibets kulturarv.
 • Havnevik, Hanna; Kværne, Per; Thorsdalen, Sissel; Berrum, Kirsten; Sand, Torill Jansen & Sand, Arthur (2004). Tibet-studier og forskning ved IKS.
 • Havnevik, Hanna; Teeuwen, Marcus Jacobus & Paulsen, Cathrine (2003, 18. desember). Mot nye buddhismebegreper. [Internett].  www.forskning.no.
 • Havnevik, Hanna (2002). Cooperation with Academic Institutions in Lhasa and Current Research.
 • Havnevik, Hanna (2002). Local Cults and Gender in Buddhist Societies.
 • Havnevik, Hanna (2002). Tibetansk religiøs billedkunst.
 • Havnevik, Hanna & Olufson, Agnieszka (2002, 15. januar). Nonner i Tibet. [Radio].  Wok, P2.
 • Havnevik, Hanna & Rakkenes, Øystein (2002, 26. januar). Forestillinger om paradiser i ulike religioner. [Radio].  Verdibørsen.
 • Havnevik, Hanna (2001). A Comparative Study of Female Religious Specialists in Tibet and Mongolia.
 • Havnevik, Hanna (2001). Et komparativt blikk på nonner i Tibet og i Mongolia.
 • Havnevik, Hanna (2001). Nye inntrykk fra Tibet.
 • Havnevik, Hanna (2001). Tid for Tibet. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  4, s 16- 19
 • Havnevik, Hanna & Hersang, Anne Grethe (2001, 22. oktober). Lobsang Rampa og vestlige forestillinger om tibetansk kultur. [Radio].  Acem radio.
 • Havnevik, Hanna & Tørhaug, Hilde (2001, 18. oktober). Etnosentrisme og religionshistorikeres analyser av andre religioner. [Radio].  Radio Nova.
 • Havnevik, Hanna (2000). A Singing Yogini in Tibet.
 • Havnevik, Hanna (2000, 07. januar). Karmapas flukt til India. [Radio].  NRK P2.
 • Havnevik, Hanna (2000). Revitalization of Buddhism in Mongolia after 1990: A Joint Polish-Norwegian Project.
 • Havnevik, Hanna (2000, 15. januar). Tibet og troen på reinkarnasjon. [Radio].  NRK P2.
 • Havnevik, Hanna & Changngopa, Tseyang (2000). The Tibetan Female State Oracle at Drepung. [Video ].
 • Havnevik, Hanna (1999). Gender and communication with the Sacred in Tibet.
 • Havnevik, Hanna (1999). Menneskerettigheter og religion i Tibet.
 • Havnevik, Hanna (1999). On den tibetanske yogini og nonne Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951). Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (2), s 52- 64
 • Havnevik, Hanna (1999). The Life of Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951) as Told in Her Autobiography. Vis sammendrag
 • Havnevik, Hanna (1999). The Sociology of Central Tibetan Religious Institutions and Leaders in the Late 19th and Early 20th Century.
 • Havnevik, Hanna & Smedby, Nina (1999, 03. august). Jetsun Lochen, kvinnelig lama fra Tibet. [Radio].  Acem Radio.
 • Havnevik, Hanna & Østvang, Vigdis (1999, 04. august). Den tibetanske kvinnelige lama Jetsun Lochen. [Radio].  Verdibørsen.
 • Havnevik, Hanna (1998). Folk-religious, Non-sectarian and Monastic Trends in the Religious Practice of Shugseb Ani Lochen (1865-1951)- in press.
 • Havnevik, Hanna (1998). Nonner i Tibet og menneskerettigheter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 25. aug. 2020 13:46