Hanna Havnevik

Professor - Religionsvitenskap
Bilde av Hanna Havnevik
English version of this page
Telefon +47 22857209
Rom 344 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • asiatiske religioner
 • komparative studier av religion
 • buddhismen og hinduismen
 • tibetansk buddhisme
 • tibetansk religion
 • buddhismens lokalisering i Tibet, Himalaya og Mongolia
 • klima og hellige landskap i Tibet og Himalaya 
 • religionsmøter og religiøs endring, revitalisering av buddhismen
 • buddhistisk modernitet
 • pilegrimstradisjoner i Tibet og Himalaya
 • hagiografi i tibetansk religion
 • buddhistisk meditasjon og kontemplative tradisjoner
 • historiske klostre i Sentral- og Sør-Tibet,  Himalaya, Mongolia
 • religionsantropologi
 • kjønn og religion
 • teori og feltarbeidsmetodikk

Undervisning og veiledning

I tillegg til norske studenter, har jeg veiledet seksten M.phil.-studenter fra tibetanske områder i Kina, Bhutan og Mongolia i religionsvitenskap/tibetanske studier. Jeg har også vært biveileder for en rekke andre tibetanske M.phil.-studenter. Ni av mine tibetanske studenter har fortsatt med PhD-studier i Norge (Oslo), England (Oxford og  SOAS) og ved minoritestuniversiteter i Kina, og en har fortsatt som post.dok. ved Universitetet i Bonn. Jeg har veiledet sju PhD-kandidater i religionsvitenskap / tibetanske studier, fem av dem fra Tibet.

Nettverket for universitetssamarbeid Tibet-Norge og Kvoteprogrammet har gitt master- og phd.-stipender til over ett hundre tibetanere som har studert ulike fag ved norske universiteter. Begge programmene har vært finansiert av NORAD. I 2016 arrangerte jeg den 14th International Seminar of Tibetan Studies (IATS) ved Universitetet i Bergen, i samarbeid med koordinator Astrid Hovden, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, og flere forskere fra UiO og UiB.

Emner jeg underviser i (eller har undervist i)

 • REL 2230
 • REL 3010
 • REL 3040/4040
 • REL 4000
 • REL 4001
 • REL 4002
 • REL 4530

Bakgrunn

 • Professor ved UiO fra 2012
 • Førsteamanuensis ved UiO fra 2003
 • Postdok.stipendiat, UiO, 2000-2003
 • PhD-stipendiat og førsteamanuensisvikar, UiO, 1991-1999
 • Dr. philos. 1999
 • Mag. art. 1986 
 • BA 1981 (religionsvitenskap, sosialantropologi, historie)
 • Opplæringskonsulent for flyktninger og innvandrere, 1987-1991

Verv

 • Nettverk for universitetssamarbeid Tibet-Norge (leder og nestleder 2003-2018)
 • Convenor for 14th International Seminar for the Association for Tibetan Studies, UiB, 2016  
 • International Association for Tibetan Studies (president 2019 - )
 • Utvalg for nord-sør-samarbeid, Universitetet i Oslo (2022 - )

Samarbeid

UiT Norges arktiske universitet, University of Cambridge, École Pratique des Hautes Études - PSL, University of Oregon, ICIMOD, The Mountain Institute, Himalaya Conservation and Development Association, Royal University of Bhutan, Loden Foundation.

CV

Emneord: Religionsvitenskap, Religionshistorie, Tibet, Buddhisme, Religion og kjønn

Publikasjoner

 • Havnevik, Hanna. (2022) "A Singing Heruka Roaming the Tibetan-Himalayan Borderlands at the Dawn of the 20th Century." In D. Lange, J. Ptáčková, M. Wettstein, M. Wulff (eds.), Crossing Boundaries, Tibetan Studies Unlimited. Prague: Academia (pp. 198-214). ISBN: 978-80-200-3232-4

 • Havnevik, Hanna and Astrid Hovden. (2021) "Balancing the Sacred Landscape: Environmental Management in Limi, North-Western Nepal." In R. Kuyakanon, H. Diemberger, and D. Sneath (eds.), Cosmopolitical Ecologies Across Asia. Places and Practices of Power in Changing Environments. London: Routledge. DOI: 10.4324/9781003036272 

 • Havnevik, Hanna. (2019) “Traces of Female Voices and Women’s Lives in Tibetan Male Biographical Writing.” In L. Galli and F.X. Erhard (eds.), The Selfless Ego: Configurations of Identity in Tibetan Life Writing. London: Routledge (pp. 259-276). ISBN: 978-0-367-69398-5

 • Havnevik, Hanna. (2017) "Buddhist Modernity and New-Age Spirituality in Contemporary Mongolia." In H. Havnevik, U. Hüsken, M. Teeuwen, Vladimir Tikhonov, Koen Wellens (eds.), Buddhist Modernities. Re-Inventing Tradition in the Globalizing Modern World. London: Routledge.
 • Havnevik, Hanna. (2015) "Indologist, Tibetologist and Historian of Religions: The Academic Career of Per Kværne." In H. Havnevik and C. Ramble (eds.), From Bon to Bhakti. ​​​​​Oslo: Novus.
 • Havnevik, Hanna. (2013) “The Pilgrimage of a Tibetan Yogin in Bhutan in the Late Nineteenth Century. Études mongoles et sibériennes, centralasiatiques et tibétaines.                                                                                                        
 • Havnevik, Hanna. (2011) “Drapchi Lhamo: The Construction of a Fortune Cult in Lhasa.” In P. Schwieger and A. Saadet (eds.), Tibetan Studies; An Anthology.  International Institute for Tibetan and Buddhist Studies GmbH 2011, pp. 255-279.
 • Havnevik, Hanna. (2011) "Bokkult i buddhismen. Buddhistiske teksters magiske og rituelle funksjoner i Tibet, Mongolia og Himalaya.” In B. Rogan og S-A. Naguib (eds.), Materiell kultur og kulturens materialitet.  Oslo: Novus forlag, s. 233-255.
 • Havnevik, Hanna, Agata Bareja-Starzynska and Ragchaa Byambaa. (2007) “Some Practices of the Red Tradition in Contemporary Mongolia.” In U.E. Bulag and H. Diemberger (eds.), The Mongolia-Tibet Interface: Opening New Research Terrains in Inner Asia. Brill: Leiden.
 • Havnevik, Hanna and Agata Bareja-Starzynska. (2006) “A Preliminary Survey of Buddhism in Present-day Mongolia.” In O. Bruun og L. Narangoa (eds.), Mongols from Country to City: Floating Boundaries, Pastoralism and City Life in the Mongol Lands. Copenhagen: NIAS Press.
 • Havnevik, Hanna and Janet Gyatso (eds.). (2005) Women in Tibet, London: Hurst and Company and New York: Columbia University Press.
 • Havnevik, Hanna. (2005) “Ani Lochen”. In L. Jones (ed.), Encyclopedia of Religion. Second Edition. New York: Macmillan.
 • Havnevik, Hanna (2002) “A Tibetan Female State Oracle.” In H. Blezer (ed.), Religion and Secular Culture in Tibet. Leiden: Brill. (pp.257-288)
 • Havnevik, Hanna (1999) "The Life of Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951) as Told in Her Autobiography." Acta Humaniora, Faculty of Arts, University of Oslo. Dissertation for the degree Dr. philos. 1999.
 • Havnevik, Hanna (1998) “On Pilgrimage for Forty Years in the Himalayas. The Female Lama Jetsun Lochen Rinpoche’s (1865-1951) Quest for Sacred Sites.” In A. McKay (ed.), Pilgrimage in Tibet. Richmond: Curzon Press. (pp. 85-107)
 • Havnevik, Hanna (1989) Tibetan Buddhist Nuns: History, Cultural Norms and Social Reality. Oslo: Norwegian University Press.
 • Havnevik, Hanna (2021). A Singing Heruka Roaming the Tibetan-Himalayan Borderlands at the Dawn of the 20th Century, Crossing Boundaries. Tibetan Studies Unlimited. Academia Publishing House. ISSN 978-80-200-3232-4. s. 198– 215.
 • Hovden, Astrid & Havnevik, Hanna (2021). Balancing the Sacred Landscape: Environmental Management in Limi, North-Western Nepal. I Kuyakanon, Riamsara; Diemberger, Hildegard G.M. & Sneath, David (Red.), Cosmopolitical Ecologies Across Asia: Places and Practices of Power in Changing Environments. Routledge. ISSN 9780367477363.
 • Havnevik, Hanna (2019). Traces of Female Voices and Women’s Lives in Tibetan Male Sacred Biography. Life Writing. ISSN 1448-4528. s. 1–18. doi: 10.1080/14484528.2019.1622393.
 • Havnevik, Hanna (2017). Buddhist Modernity and New-Age Spirituality in Contemporary Mongolia. I Havnevik, Hanna; Hüsken, Ute; Teeuwen, Marcus Jacobus; Tikhonov, Vladimir & Wellens, Koen (Red.), Buddhist Modernities: Re-inventing Tradition in the Globalizing Modern World. Routledge. ISSN 9781138687844. s. 115–132. doi: 10.4324/9781315542140-7.
 • Havnevik, Hanna (2015). Female Temple Founders, Ritualists, and Clairvoyants in Post-Socialist Mongolian Buddhism. Revue d’Etudes Tibétaines. ISSN 1768-2959. 34, s. 35–52.
 • Havnevik, Hanna (2015). Tibetan Chöd as Practiced by Ani Lochen Rinpoche. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), Meditation and Culture: The Interplay of Practice and Context. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4725-7990-4. s. 175–186.
 • Havnevik, Hanna (2015). Indologist, Tibetologist and Historian of Religion. The Academic Career of Per Kværne, From Bhakti to Bon. Festschrift for Per Kværne.. The Institute for Comparative Research in Human Culture. ISSN 978-82-7099-817-3. s. 1–19.
 • Havnevik, Hanna (2012). The Pilgrimage of a Tibetan Yogin in Bhutan in the Late Nineteenth Century. Études Mongoles & Sibériennes, Centrasiatiques & Tibétaines. ISSN 0766-5075. 43-44. doi: 10.4000/emscat.2059.
 • Havnevik, Hanna (2012). Klostertradisjon i tibetansk buddhisme. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 24(1), s. 16–21.
 • Havnevik, Hanna (2011). Bokkult i buddhismen. Buddhistiske teksters magiske og rituelle funksjoner i Tibet, Mongolia og Himalaya. I Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-630-8. s. 233–255.
 • Havnevik, Hanna (2011). Drapchi Lhamo: The Construction of a Fortune Cult in Lhasa. I Schwieger, Peter & Aslam, Saadet (Red.), Tibetan Studies; An Anthology. International Institute for Tibetan and Buddhist Studies GmbH. ISSN 3882800933. s. 255–279.
 • Havnevik, Hanna (2007). Some Practices of the Buddhist Red Tradition in Contemporary Mongolia. I Bulag, Uradyn E & Diemberger, Hildegard G.M. (Red.), The Mongolia-Tibet Interface: Opening New Research Terrains in Inner Asia. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004155213. s. 223–239.
 • Havnevik, Hanna (2006). A Preliminary Survey of Buddhism in Present-day Mongolia. I Bruun, Ole & Narangoa, Li (Red.), Mongols from Country to City. Floating Boundaries, Pastoralism and City Life in the Mongol Lands. NIAS Press. ISSN 8791114411.
 • Gyatso, Janet & Havnevik, Hanna (2005). Introduction. I Gyatso, Janet & Havnevik, Hanna (Red.), Women in Tibet. Columbia University Press. ISSN 0-231-13099-6. s. 1–25.
 • Havnevik, Hanna (2002). A Tibetan Female State Oracle. I Blezer, Henk (Red.), Religion and Secular Culture in Tibet, Tibetan Studies II, PIATS 2000: Tibetan Studies: Proceedings of the Ninth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Leiden 2000. Brill, Leiden. ISSN 90-04-12776-3. s. 259–288.
 • Havnevik, Hanna (2001). Utdrag fra en kvinnelig tibetansk lamas selvbiografi:Ani Lochen (1865-1951). I Brekke, Torkel (Red.), Buddhas fortellinger. De Norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4103-8.
 • Havnevik, Hanna (2001). Engelsk rørleggersønn eller treøyd tibetansk lama. Dyade. ISSN 0332-5792. 3, s. 26–31.
 • Havnevik, Hanna (2000). The Monastic Quest: A Biographical Example (Tibet): The Biography of a Nun. I Reynolds, Frank E. & Carbine, Jason A. (Red.), The Life of Buddhism. University of California Press. s. 108–120.
 • Havnevik, Hanna (1999). The Life of Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951). Journal für Religionskultur. ISSN 1434-5935.

Se alle arbeider i Cristin

 • Havnevik, Hanna; Hüsken, Ute; Teeuwen, Marcus Jacobus; Tikhonov, Vladimir & Wellens, Koen (2017). Buddhist Modernities: Re-inventing Tradition in the Globalizing Modern World. Routledge. ISBN 9781138687844. 302 s.
 • Havnevik, Hanna & Ramble, Charles (2015). From Bhakti to Bon. Festschrift for Per Kværne. The Institute for Comparative Research in Human Culture. ISBN 978-82-7099-817-3. 566 s.
 • Amadou, Christine; Opprann, Ken; Vogt, Kari; Havnevik, Hanna; Rian, Dagfinn & Jacobsen, Knut A. (2009). TRO. Mennesker i møte med sin gud. Font Forlag. ISBN 9788281690509. 322 s.
 • Gyatso, Janet & Havnevik, Hanna (2005). Women in Tibet. Columbia University Press. ISBN 0-231-13099-6. 436 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Havnevik, Hanna (2022). Smeltende isbreer, hellige landskap og nye teknologier i Himalaya.
 • Havnevik, Hanna (2022). Religion, naturforståelse og klimaendringer i Himalaya.
 • Havnevik, Hanna (2022). Welcome and project presentation Himalayan connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate .
 • Hovden, Astrid; Kuyakanon, Riamsara; Havnevik, Hanna; Thorsdalen, Sissel & Seim, Runhild (2022). Changing climate and communities in high places and icy spaces.
 • Havnevik, Hanna (2020). Tibetanske buddhisters naturforståelse og klimaendringer i Himalaya.
 • Havnevik, Hanna (2020). Geoff Childs and Namgyal Choedup's "From a Trickle to a Torrent: Education, Migration, and Social Change in a Himalayan Valley of Nepal.". Revue d’Etudes Tibétaines. ISSN 1768-2959. 54, s. 267–270.
 • Havnevik, Hanna (2019). Bidrag til Roundtable Discussion: The Role of Energy and Infrastructure in Reaching Social, Environmental and Economic Development.
 • Havnevik, Hanna (2019). Himalayan Connections: Melting Glaciers, Sacred Landscapes, and Mobile Technologies in a Changing Landscape. Introduction to Project.
 • Havnevik, Hanna (2019). Gender, Climate Change and Livelihood Strategies in Limi, Northwestern Nepal. Panel presentation.
 • Havnevik, Hanna (2019). Climate Change in the Tibetan and Himalaya Regions: Exploring Historical and Contemporary Perspectives. Introduction to Panel.
 • Havnevik, Hanna (2018). Buddhismen i Tibet og Himalaya; tradisjon, endring og dagens utfordringer.
 • Havnevik, Hanna & Hovden, Astrid (2018). Himalayan connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate.
 • Havnevik, Hanna (2018). HimalConnect.
 • Havnevik, Hanna (2018). Himalayan Connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate.
 • Havnevik, Hanna (2018). Love and Liberation: Autobiographical Writings of the Tibetan Buddhist Visionary Sera Khandro by Sarah H. Jacoby. History of Religions. ISSN 0018-2710. 57(3), s. 312–314.
 • Havnevik, Hanna (2017). Gendered authority in Tibet and the Himalayas.
 • Havnevik, Hanna (2017). The Abbot and the Hermit: Tibetan Hagiography as a Literary Genre.
 • Havnevik, Hanna (2016). The 14th seminar of the International Association for Tibetan Studies (IATS).
 • Havnevik, Hanna (2016). Tibetan Pilgrimages to India, Nepal and Bhutan in the late 19th Century.
 • Havnevik, Hanna (2016). The Trans-Himalayan Pilgrimages of Nyingmapa Yogins in the Late 19th Century.
 • Havnevik, Hanna (2015). Gender Ideals in Tibetan Religious Biographies and the Social Reality of Tibetan Female Religious Specialists.
 • Havnevik, Hanna (2015). Tantric Consorts and Single Mothers in 19th- and 20th-Century Tibet.
 • Havnevik, Hanna (2015). Buddhist Modernity and New-Age Spirituality in Contemporary Ulaanbaatar.
 • Havnevik, Hanna (2013). Studies of Buddhism at the University of Oslo.
 • Havnevik, Hanna (2013). New Buddhist temples and "self-made" ritual specialists in contemporary Ulaanbaatar.
 • Havnevik, Hanna (2013). Buddhist modernity as played out in new temples in contemporary Ulaanbaatar.
 • Havnevik, Hanna (2013). "A comparative analysis of Tibetan and Mongol female religious specialists".
 • Havnevik, Hanna (2012). Traces of female voices and women's lives in Tibetan male biographical writing.
 • Havnevik, Hanna (2011). Tibetan Studies in Norway.
 • Havnevik, Hanna (2011). "Two Tibetan Non-sectarian Masters and their Connections with Bhutan. Thrulshig Kunsang Tongdrol Dorje (1862-1922) and Shugseb Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951)".
 • Havnevik, Hanna (2010). Nyingmapa Lives in Central Tibet during the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries.
 • Havnevik, Hanna (2009). Buddhismen, TRO. Mennesker i møte med sin gud. Font Forlag. ISSN 9788281690509. s. 253–260.
 • Havnevik, Hanna (2009). Tibetan and Himalayan Life Stories; Presentation of a Project.
 • Havnevik, Hanna (2007). Munkenes offer. [Avis]. Bergens tidende.
 • Havnevik, Hanna (2007). From Yurt to Temple; the Establishment of New Temples in Mongolia after 1990.
 • Havnevik, Hanna (2006). Bokanmeldelse av Kim Gutschow's Being a Buddhist Nun: The Struggle for Enlightenment in the Himalayas. History of Religions. ISSN 0018-2710. 45(3), s. 285–289.
 • Havnevik, Hanna (2006). Review of Kurtis Schaeffer: Himalayan Hermitess;The Life of a Tibetan Buddhist Nun. Journal of the American Oriental Society. ISSN 0003-0279. 126(20), s. 105–108.
 • Havnevik, Hanna (2006). Why Study Autobiographies.
 • Havnevik, Hanna (2006). The Cult of Drapchi Lhamo (grwa bzhi lha mo).
 • Havnevik, Hanna (2006). The Network for University Co-operation Tibet-Norway.
 • Havnevik, Hanna (2005). The Network for University Co-operation Tibet-Norway and the Changtang Project.
 • Havnevik, Hanna (2005). Travels to Kongpo and Lhoka, the Eastern and Southern parts of TAR.
 • Havnevik, Hanna (2005). Ani Lochen; A Yogini and Nun from Tibet. I Jones, Lindsay (Red.), Encyclopedia of Religion. Macmillan Publishers Ltd.. ISSN 0-02-865733-0.
 • Havnevik, Hanna; Thorsdalen, Sissel; Solholm, Camila; Berrum, Kirsten & Sand, Arthur (2005). Jubileumsutstilling.
 • Ruud, Inger Marie; Thorsdalen, Sissel; Berrum, Kirsten & Havnevik, Hanna (2005). Glimt fra tibetansk kultur og religion.
 • Havnevik, Hanna (2005). "Religious Life among Nomads in Northern Tibet (Changtang)".
 • Havnevik, Hanna (2005). "Tibetan Women's Role in Monastic Life and their Contribution to Tibetan Literature".
 • Havnevik, Hanna (2005). Female Oracles of the Tibetan State.
 • Havnevik, Hanna; Kværne, Per; Thorsdalen, Sissel & Berrum, Kirsten (2004). Tibets kulturarv.
 • Havnevik, Hanna; Kværne, Per; Thorsdalen, Sissel; Berrum, Kirsten; Sand, Torill Jansen & Sand, Arthur (2004). Tibet-studier og forskning ved IKS.
 • Havnevik, Hanna; Kværne, Per & Solholm, Camila (2004). Tibetan Studies. Master's Degree, University of Oslo.
 • Havnevik, Hanna (2004). Theoretical Perspectives on Gender Studies in Tibetan Societies.
 • Havnevik, Hanna (2004). Localising Buddhism and Comparative Theoretical Frameworks.
 • Havnevik, Hanna; Teeuwen, Marcus Jacobus & Paulsen, Cathrine (2003). Mot nye buddhismebegreper. [Internett]. www.forskning.no.
 • Havnevik, Hanna (2002). Tibetansk religiøs billedkunst.
 • Havnevik, Hanna & Rakkenes, Øystein (2002). Forestillinger om paradiser i ulike religioner. [Radio]. Verdibørsen.
 • Havnevik, Hanna & Olufson, Agnieszka (2002). Nonner i Tibet. [Radio]. Wok, P2.
 • Havnevik, Hanna (2002). Cooperation with Academic Institutions in Lhasa and Current Research.
 • Havnevik, Hanna (2002). Local Cults and Gender in Buddhist Societies.
 • Havnevik, Hanna (2001). Nye inntrykk fra Tibet.
 • Havnevik, Hanna (2001). Tid for Tibet. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. 4, s. 16–19.
 • Havnevik, Hanna & Hersang, Anne Grethe (2001). Lobsang Rampa og vestlige forestillinger om tibetansk kultur. [Radio]. Acem radio.
 • Havnevik, Hanna & Tørhaug, Hilde (2001). Etnosentrisme og religionshistorikeres analyser av andre religioner. [Radio]. Radio Nova.
 • Havnevik, Hanna (2001). Et komparativt blikk på nonner i Tibet og i Mongolia.
 • Havnevik, Hanna (2001). A Comparative Study of Female Religious Specialists in Tibet and Mongolia.
 • Havnevik, Hanna (2000). A Singing Yogini in Tibet.
 • Havnevik, Hanna & Changngopa, Tseyang (2000). The Tibetan Female State Oracle at Drepung.
 • Havnevik, Hanna (2000). Karmapas flukt til India. [Radio]. NRK P2.
 • Havnevik, Hanna (2000). Tibet og troen på reinkarnasjon. [Radio]. NRK P2.
 • Havnevik, Hanna (2000). Revitalization of Buddhism in Mongolia after 1990: A Joint Polish-Norwegian Project.
 • Havnevik, Hanna (1999). Menneskerettigheter og religion i Tibet.
 • Havnevik, Hanna (1999). On den tibetanske yogini og nonne Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951). Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. s. 52–64.
 • Havnevik, Hanna & Smedby, Nina (1999). Jetsun Lochen, kvinnelig lama fra Tibet. [Radio]. Acem Radio.
 • Havnevik, Hanna & Østvang, Vigdis (1999). Den tibetanske kvinnelige lama Jetsun Lochen. [Radio]. Verdibørsen.
 • Havnevik, Hanna (1999). Gender and communication with the Sacred in Tibet.
 • Havnevik, Hanna (1999). The Sociology of Central Tibetan Religious Institutions and Leaders in the Late 19th and Early 20th Century.
 • Havnevik, Hanna (1999). The Life of Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951) as Told in Her Autobiography. Faculty of Arts.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 25. mai 2022 11:57