English version of this page

Historie og historier i dansk-norsk 1700-tall

Dette er et kunnskapshistorisk prosjekt som undersøker hva slags historier som ble fortalt, til hvilket formål og for hvem.

Om gruppen

På 1700-tallet ble historie skrevet som historier. De kunne være reiseskildringer, biografier, brev, «relationer», beskrivelser, memoarer, likprekener, portretter eller avhandlinger. Historiene kunne skildre staters historie, men var like ofte om betydningsfulle personer og slekter, fremmede land eller byer. Hensikten kunne være religiøs, moralsk, politisk, oppdragende eller kanskje kun underholdende.

Mål

«Historier og historie i dansk-norsk 1700-tall» er et kunnskapshistorisk prosjekt. Det undersøker et mangfold av tekster, sjangre, samlinger og praksiser fra det lange 1700-tallet, både slike som inngikk i den lærde elitens kunnskap, og folkeopplysning, allmenndannelse og populærlitteratur, både trykkekultur og manuskriptsirkulasjon.

Spørsmålene som stilles dreier seg om hva slags historie(r) som fortelles, til hvilket formål og for hvem. Hvordan ble sjanger- og teksthierarkier dannet og vedlikeholdt eller endret, og på hvilken måte satte mangfoldet av historier sitt preg på forståelsen av hva historie var?

Publisert 3. apr. 2017 13:51 - Sist endret 22. feb. 2021 09:17