Håkon Evju

Bilde av Håkon Evju
English version of this page
Telefon +47 22857211
Rom 633 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Utdanningsbakgrunn

MSc in Political Theory, 2005 (LSE), med en masteroppgave om frihet og selvforståelse hos Isaiah Berlin og Charles Taylor.

Master i historie, 2008 (UiO), med en masteroppgave om politisk debatt i Danmark-Norge på 1790-tallet.

PhD i historie, 2014 (UiO), på en avhandling om historieskriving og politisk historiebruk i Danmark-Norge i opplysningstiden.

Faglige interesseområder

 • Opplysningstiden.
 • Dansk-norsk og norsk idéhistorie.
 • Politisk idéhistorie.
 • Økonomisk idéhistorie.
 • Historieskrivingens idéhistorie.
Emneord: Idehistorie, Opplysningstid, Historiografi, Idéhistorie, Politisk idehistorie, Økonomisk idehistorie

Publikasjoner

 • Evju, Håkon (2021). "Between History and Political Economy: The Debate over Ancient Populousness in Eighteenth-Century Denmark-Norway." I Bos, Jacques & Rotmans, Jan (Red.), The Long Quarrel: Past and Present in the Eighteenth Century, 202-221. Leiden: Brill.
 • Evju, Håkon (2020). "Selvstendigheten og "gamle Norge". Til spørsmålet om betydningen av en norsk politisk frihetstradisjon på Eidsvoll i 1814". Historisk Tidsskrift. 99 (1), s 21- 36.
 • Evju, Håkon (2019). Ancient Constitutions and Modern Monarchy. Historical Writing and Enlightened Reform in Denmark-Norway 1730-1814. Leiden: Brill.
 • Evju, Håkon (2017). "Eneveldet, trykkefriheten og ytringskulturen i Danmark-Norge, 1784-1797", I: Knut Dørum og Trond Bjerkås (red.), Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814, Scandinavian Academic Press, 353-385.
 • Evju, Håkon (2015). "Debating the moral and economic foundations of a democratic polity: Odelsretten in parliament and the public sphere, 1807-1821". Scandinavian Journal of History. 40(5), s 653- 676.
 • Evju, Håkon (2015). "En klassisk republikaner i det tidlige 1800-tallets Norge. Christian Magnus Falsen og "Norges Odelsret, med Hensyn paa Rigets Constitution"", I: Odd Arvid Storsveen (red.),  Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring. Scandinavian Academic Press, s 139 - 176.
 • Evju, Håkon (2014). ""Skrivefrihedens Rigsdag". Patriotisme, trykkefrihet og politisk deltakelse under det sene eneveldet", I: Nils Rune Langeland (red.),  Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014.  Pax Forlag, s 143 - 167.
 • Evju, Håkon (2013). "J. F. W. Schlegel og 1790-tallets debatt om eneveldets legitimitet", I: Ola Mestad (red.),  Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København.  Pax Forlag, s 31 - 52.
 • Evju, Håkon (2021). Between History and Political Economy: The Debate over Ancient Populousness in Eighteenth-Century Denmark-Norway. I Bos, Jacques & Rotmans, Jan (Red.), The Long Quarrel: Past and Present in the Eighteenth Century . Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-44465-2. s. 202–221. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004471979_012.
 • Evju, Håkon (2020). Jordeiendom og politisk deltakelse. Det klassiske borgeridealet hos Thomas Jefferson og Christian Magnus Falsen. I Frydenlund, Bård; Hamre, Torleif Rosager & Avelin, Andre Larsen (Red.), Grunnlovsfedre på tvers av Atlanteren. Norsk og amerikansk konstitusjonshistorie. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402702. s. 81–120.
 • Evju, Håkon Andreas (2020). Selvstendigheten og "gamle Norge". Til spørsmålet om betydningen av en norsk politisk frihetstradisjon på Eidsvoll i 1814. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 99(1), s. 21–36. Fulltekst i vitenarkiv
 • Evju, Håkon Andreas (2017). Eneveldet, trykkefriheten og ytringskulturen i Danmark-Norge 1784-1797. I Dørum, Knut & Bjerkås, Trond (Red.), Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0211-5. s. 353–384.
 • Evju, Håkon Andreas (2015). Debating the moral and economic foundations of a democratic polity: Odelsretten in parliament and the public sphere, 1807-1821. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 40(5), s. 653–676. doi: 10.1080/03468755.2015.1093020.
 • Evju, Håkon Andreas (2015). En klassisk republikaner i det tidlige 1800-tallets Norge. Christian Magnus Falsen og "Norges Odelsret, med Hensyn paa Rigets Constitution". I Storsveen, Odd Arvid (Red.), Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring.. Scandinavian Academic Press. ISSN 97-882-304-01729. s. 139–176.
 • Evju, Håkon Andreas (2014). "Skrivefrihedens Rigsdag". Patriotisme, trykkefrihet og politisk deltakelse under det sene eneveldet. I Langeland, Nils Rune (Red.), Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3635-9. s. 143–167.
 • Evju, Håkon Andreas (2014). Et spørsmål om ære : adelskritikk i dansk-norske tidsskrifter på 1790-tallet. I Tjønneland, Eivind (Red.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. s. 329–343.
 • Evju, Håkon Andreas (2014). Ved kritikens grense : Peter Colletts anmeldelse av M.G. Birckners Om Trykkefriheden og dens Love. I Tjønneland, Eivind (Red.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. s. 317–328.
 • Evju, Håkon Andreas (2013). J. F. W. Schlegel og 1790-tallets debatt om eneveldets legitimitet. I Mestad, Ola (Red.), Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag. ISSN 9788253036311. s. 31–52.
 • Evju, Håkon Andreas (2013). Velstandens forbannelser. Kriseforståelsen og synet på forholdet mellom rikdom og moral i Norge, 1807-1813, Veivalg for Norden 1809-1813. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-180-1. s. 57–76.
 • Evju, Håkon Andreas (2012). Property, Patriotism and Self-Interest in the Debate over Odelsretten, the Norwegian Retrait lignager, 1759-1814. Journal of Intellectual History and Political Thought. ISSN 2051-6959. 1(1), s. 86–109.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Repenser la politique. Les attitudes envers l’absolutisme dans les périodiques danois, 1789-1799. Revue d'histoire Nordique. ISSN 1778-9605. s. 49–64.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Frihet som politisk problem i dansk-norske tidsskrifter, 1784-1799. I Sandvik, Hilde (Red.), Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0054-8. s. 161–196.
 • Evju, Håkon Andreas (2009). Hegels oppfatning av forholdet mellom stat og individ - sett i lys av hans syn på Adam Smiths politiske økonomi. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 55–60.
 • Evju, Håkon Andreas (2007). Natursvermeriet i opplysningstiden. En foregripelse av romantikken? Fortid. ISSN 1504-1913. s. 60–64.
 • Evju, Håkon Andreas (2006). Nordmenns forestillinger om norskhet i siste halvdel av 1700-tallet. Tegn på en norsk nasjonal identitet før 1814? Fortid. ISSN 1504-1913. s. 27–31.
 • Evju, Håkon Andreas (2006). Talehandlinger og politiske språk. Om den historiske revolusjon i studiet av politisk tenkning. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 36–42.

Se alle arbeider i Cristin

 • Evju, Håkon Andreas (2019). Ancient Constitutions and Modern Monarchy. Historical Writing and Enlightened Reform in Denmark-Norway 1730-1814. Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-39406-3. 321 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Evju, Håkon (2021). Gerhard Schøning, Peter Frederik Suhm og dansk-norsk historieskriving på slutten av 1700-tallet.
 • Evju, Håkon (2021). Glimt fra kaffepausens idéhistorie.
 • Evju, Håkon (2021). Kampen om det gamle Norden. Norske og tyske historikere i strid på slutten av 1700-tallet.
 • Evju, Håkon Andreas (2020). Strevet med fortiden. Frode Molven. Å lese historie. John Grieg forlag, 2020. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 146–148.
 • Evju, Håkon Andreas (2019). Tradition and Reform. The Historical Politics of Tyge Rothe.
 • Evju, Håkon Andreas (2019). Pedagogikk og politikk. Johan Erik von Berger i 1790-tallets debatter om oppdragelse og reformer av skolevesenet.
 • Evju, Håkon Andreas (2019). The Enlightenment. A Short Introduction.
 • Evju, Håkon Andreas (2018). Mellom patriotisme og antikvarianisme. Gerhard Schøning, A. L. Schlözer og striden om den eldste nordiske historien.
 • Evju, Håkon Andreas (2018). Opplysning i nord - nordlig opplysning? Innledning.
 • Evju, Håkon Andreas (2018). Klimafiksing i opplysningstiden. Belyst ved en norsk pamflett fra 1758.
 • Evju, Håkon Andreas (2018). Utviklingens ultimatum. Bokanmeldelse av Teemu Ryymin (red.), Historie og politikk. Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945, Oslo: Universitetsforlaget, 2017. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. ISSN 2703-7053.
 • Evju, Håkon Andreas (2017). Mellom historie og naturrett. Herskeridealet i Holbergs danmarkshistoriske verker.
 • Evju, Håkon Andreas (2017). Debatten om den norske odelsretten. Danmark-Norge og Norge, 1759-1821.
 • Evju, Håkon Andreas (2017). Mellom historie og naturrett. Herskeridealet i Ludvig Holbergs danmarkshistoriske verker.
 • Evju, Håkon Andreas (2016). The Debate over Ancient Populousness and Great Migrations in 18th Century Denmark-Norway.
 • Evju, Håkon Andreas (2016). Between History and Political Economy. The debate over Ancient Populousness in 18th Century Denmark-Norway.
 • Evju, Håkon Andreas (2014). Trykkefrihet og skrivefrekkhet. 1790-tallets offentlighet som bakgrunn for Grunnlovens § 100.
 • Evju, Håkon Andreas (2014). Historical Visions of Monarchy and the Discovery of Society. Denmark-Norway, c. 1730-1760.
 • Evju, Håkon Andreas (2013). The Ideological Dimension to the Split between Unionists and Independence-Men at Eidsvoll in 1814.
 • Evju, Håkon Andreas (2012). Jakob Maliks, Vilkår for offentlighet. Sensur, økonomi og transformasjonen av det offentlige rom i Danmark-Norge, 1730-1770. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. ISSN 1652-4772. s. 146–151.
 • Evju, Håkon Andreas (2012). Paul-Henri Mallet og gjennombruddet for teorien om den oldnordiske folkefriheten i Danmark-Norge på 1700-tallet.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Debating the Moral and Economic Foundations of a Democratic Polity. The Norwegian Retrait Lignager in Parliament and the Public Sphere, 1807-1821.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). John Peter Collett og Ernst Bjerke (red.), Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 90(1), s. 132–135.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). The Ancient Nordic Constitution and the Idea of Norwegian Cultural Preconditions for Popular Participation in Politics, 1788 - 1815.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Mellom forhåndssensur og trykkefrihet. Kampen om den dansk-norske ytringskulturen på 1790-tallet.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Begrepshistorie. Hva, hvorfor og hvordan?
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Johan Fr. W. Schlegel og 1790-tallets debatt om eneveldets legitimitet.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). På vei mot en demokratisk ytringskultur. Tilfellet Danmark-Norge, 1784-1799.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Trykkefrihetsdebatten på 1790-tallet. Argumentasjonsstrategier for frie offentlige ytringer.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Frihet og orden. Om den politiske og teologiske debatt i dansk-norske opplysningstidsskrifter på 1790-tallet.
 • Hommerstad, Marthe; Teige, Elisabeth; Evju, Håkon Andreas & Mork, Anne Helene Høyland (2010). Demokrati må læres. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Frihet og orden. Om den politiske og teologiske debatt i dansk-norske opplysningstidsskrifter på 1790-tallet. Jacob Aall-prosjektet. ISSN 1891-3202. s. 47–60.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Debating the Moral and Economic Foundations of a Democratic Polity - The Norwegian Retrait Lignager in the Public Sphere 1811-1821.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Velstandens forbannelser. Kriseforståelsen og synet på forholdet mellom rikdom og moral i Norge, 1807-1814.
 • Evju, Håkon Andreas (2009). Ved kritikkens grense. Peter Colletts anmeldelse av M. G. Birckners Trykkefriheden og dens Love.
 • Evju, Håkon Andreas (2008). Adelskritikk i dansk-norske opplysningstidsskrifter på 1790-tallet.
 • Evju, Håkon Andreas (2008). Anne Eriksen, Topografenes verden. Fornminner og fortidsforståelse, Pax forlag, Oslo, 2007, 262 s. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. s. 707–712.
 • Evju, Håkon Andreas (2008). Demokratisk teori og historisk praksis - Et forskningsprosjekt ved IAKH. Fortid. ISSN 1504-1913.
 • Evju, Håkon Andreas (2007). "De intellektuelles kulturhistorie", bokmelding av Jonathan Israel, Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750, Oxford, Oxford University Press, 2001. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 54–55.
 • Evju, Håkon Andreas (2006). Et kvinneuniversitet i Norge anno 1793? Fortid. ISSN 1504-1913. s. 7–8.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. feb. 2010 13:04 - Sist endret 29. nov. 2021 23:01

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter