English version of this page

Forskning

Finn en forsker ved IFIKK

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Du kan også samarbeide med våre forskere.

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Senter for filosofi og vitenskap

Senter for filosofi og vitenskap (CPS) er en tverrfaglig møteplass for samhandling mellom humaniora og naturvitenskapen.

Publikasjoner

  • Ippolita Maria Sforza, student and patroness of Greek in Milan (ca. 1465) (2023) Van Rooy, Raf
  • Kant and the French Revolution (2022) Maliks, Reidar Kiljan
  • “Tout Court: Kant on Domestic, International, and Cosmopolitan Courts” (2022) Maliks, Reidar Kiljan
  • What a database can do for a historian of ideas (2022) Van Rooy, Raf & Aurora, Federico
  • The co-creation of contrastive grammar in the Renaissance: New perspectives on Greek migrant teachers and their Italian students (2022) Van Rooy, Raf