Forskning

Forskningsprosjekter ved IFIKK

Finn en forsker ved IFIKK

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Du kan også samarbeide med våre forskere.

Forskningsaktuelt

Avsluttet senter: 2007–2017

Senter for rasjonell, moralsk og språklig handling (CSMN) var et senter for fremragende forskning finansiert av Norges Forskningsråd, og det fungerte i årene 2007-2017. Vertsinstitusjonen var Universitetet i Oslo.

Forskerutdanning: ph.d.

Publikasjoner

Finn oss på Facebook