English version of this page

Forskning

Finn en forsker ved IFIKK

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Du kan også samarbeide med våre forskere.

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Senter for filosofi og vitenskap

Senter for filosofi og vitenskap (CPS) er en tverrfaglig møteplass for samhandling mellom humaniora og naturvitenskapen.

Publikasjoner

  • Ippolita Maria Sforza, student and patroness of Greek in Milan (ca. 1465) (2023) Van Rooy, Raf
  • Carmina Saecularia: Latin som operaspråk (2022) Mostue, Victoria Marie
  • South American claims in Antarctica: colonial, malgré tout (2022) Mancilla, Alejandra
  • The development of irony comprehension and epistemic vigilance (2022) Köder, Franziska Maria; Mascaro, Olivier & Falkum, Ingrid Lossius
  • A special role for the genotype? Some comments on Keith Baverstock: “The gene: An appraisal” (2022) Roll-Hansen, Nils