English version of this page

Forskning

Forskningsprosjekter ved IFIKK

Finn en forsker ved IFIKK

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Du kan også samarbeide med våre forskere.

Forskningsaktuelt

Forskerutdanning: ph.d.

Senter for filosofi og vitenskap

Senter for filosofi og vitenskap (CPS) er en tverrfaglig møteplass for samhandling mellom humaniora og naturvitenskapen.

Publikasjoner