English version of this page

Forskning

Forskningsprosjekter ved IFIKK

Finn en forsker ved IFIKK

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Du kan også samarbeide med våre forskere.

Forskningsaktuelt

Senter for filosofi og vitenskap

Senter for filosofi og vitenskap (CPS) er en tverrfaglig møteplass for samhandling mellom humaniora og naturvitenskapen.

Forskerutdanning: ph.d.

Publikasjoner