English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i humanistiske fag

Det humanistiske fakultet (HF) er det største humanistiske fakultetet i Norge. Her kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen humanistiske fag og delta i spennende forskningsprosjekter.

 Bokstaver, to personer foran lap top, John Lennon og Yoko Ono. Collage. Illustrasjon.

Fakta om ph.d. ved HF

  • 3 år fulltid
  • Forutsetter finansiering og opptak
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • Fakultetet har omkring 180 ph.d.-kandidater og ca. 120 av disse er ansatt i stipendiatstilling

Ressurser og verktøy

Stipendiater ansatt ved HF

Informasjon om lønn, permisjon, sykdom og forlengelse.

Dr.philos.

En annen vei til doktorgrad. Uten veiledning eller opptak.

Forlengelse av ansettelse for stipendiater og postdoktorer

Stipendiater og postdoktorer som er vesentlig forsinket i sitt arbeid under koronapandemien kan søke om forlengelse. 

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen?

Gå til kontaktinformasjon