English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i humanistiske fag

HF er det største humanistiske fakultetet i Norge. Her kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen humanistiske fag og delta i spennende forskningsprosjekter.

Fakta om ph.d. ved HF

  • 3 år fulltid
  • Forutsetter finansiering og opptak
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • Fakultetet har omkring 180 ph.d.-kandidater og ca. 120 av disse er ansatt i stipendiatstilling

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen?

Disputaser

Dr.philos.

En annen vei til doktorgrad. Uten veiledning eller opptak.