English version of this page

Søknad og opptak - ph.d.

Foto: Annica Thomsson

Foto: Annica Thomsson

Det er to måter å få opptak på ph.d-programmet på:

  • søk på en utlyst stipendiatstilling
  • søk opptak med ekstern finansiering

Søk på utlyste stipendiatstillinger

For å kunne søke en stipendiatstilling ved Det humanistiske fakultet må det være utlyst en eller flere ledige stillinger.

Stipendiatstillingene er knyttet til fag, fagområde, prosjekt eller enhet og lyses ut av det aktuelle institutt med varierende søknadsfrister.

Får du en stipendiatstilling, blir du ansatt ved UiO mens du tar ph.d.-graden, og får samme rettigheter og plikter som andre ansatte.

Søk opptak med ekstern finansiering

Du kan søke om opptak på programmet dersom ph.d.-perioden din finansieres av en annen institusjon. Du må ha tilknytning til et aktivt forskningsmiljø.

Ekstern finansiering kan være:

  • stipendstilling ved høgskole/annet universitet
  • annen ansettelse i vitenskapelige institusjoner med tid til egen forskning
  • studiestipend fra hjemlig universitet, Kvoteprogrammet eller andre finansieringsordninger

Det er ingen søknadsfrist.

Hvem får opptak?

  • Det stilles høye krav både til din kompetanse og til ph.d.-prosjektets kvalitet og relevans. Gjør deg kjent med forskningsaktiviteten ved fakultetet.
  • Du må kunne vise til gode resultater på høyere grads studier og god studieprogresjon.
  • Opptak på ph.d.-programmet krever finansiering for hele perioden. Finansieringen kan være stipendiatstilling eller et studiestipend som dekker alle levekostnader.