English version of this page

Kontakt oss om ph.d.

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Ph.d.-koordinator:
Ragnar Holst Larsen

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Ph.d.-koordinator:
Pia Søndergaard

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Ph.d.-koordinator:
Kari Andersen

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Forskningskonsulent:
Britt-Marie Forsudd

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Forsknings- og ph.d.-konsulent:
Sarah Salameh

Institutt for medier og kommunikasjon

Ekspedisjon:
info@media.uio.no

Institutt for musikkvitenskap

Forskningskonsulent:
David Burke

Det humanistiske fakultet

  • Generelle henvendelser om ph.d.

Det humanistiske fakultet

  • Sende søknad om opptak med ekstern finansiering

Søknad og alle vedlegg sendes inn via Nettskjema