Kari Andersen

Bilde av Kari Andersen
English version of this page
Telefon +47 228 58468
Rom 475 PAM
Brukernavn
Besøksadresse P.A. Munchs hus Niels Henrik Abels vei 36 0315 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Jeg har vært ansatt på instituttet siden 2005 med oppgaver knyttet til studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, og Cristin.

Fra 2012 har jeg vært koordinator og hatt det administrative ansvaret for instituttets forskerutdanningstilbud.

Arbeidsoppgaver

Forskerutdanning 

 • Mottak og oppfølging av nye stipendiater

 • Planlegge og tilrettelegge for kurs

 • Organisere midtveisevalueringer

 • Bistå ved opptak av eksterne stipendiater

 • Rapporteringer

 • Disputas og komitéarbeid

 • Ansvar for instituttets forskerutdanningssider

Cristin

 • Bistå ved registrering av forskningspublikasjoner

 • Kvalitetssikring av forskningspublikasjoner 

 • NVI  rapportering 

 • Open Access

Studieadministrasjon

 • Studiekonsulent for instituttets fag 
 • Internasjonalisering og studentutveksling
 • Administrasjon av etter-og videreutdanningskurs
 • Koordinator for Humanistisk prosjektsemester
Emneord: Forskerutdanning, Cristin (forskningspublikasjoner), Forskningsadministrasjon
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 18. des. 2019 13:07