Forskning som forandrer

Humanioras samfunnsbidrag spenner vidt. Ny kunnskap og forståelse av fenomener og prosesser forandrer ofte samfunnet, av og til på overraskende måter.

Med innsikt fra egen forskning bidrar humanistiske forskere aktivt til endring og nytenkning i samfunnet. På denne siden har vi samlet noen gode eksempler på dette.

Flere eksempler på forskningens samfunnsbidrag