Publikasjoner

Her finner du en oversikt over nylig utgitte publikasjoner av forskere ved IFIKK.

 Søk etter publikasjoner i Cristin

 

Bildet kan inneholde: tekst, font.

Førsteamanuensis i idéhistorie Håkon Evju er aktuell med en bok som handler om historieskrivning og dens politiske betydning i dansk-norsk opplysningstid. 

Professor i kunsthistorie ved IFIKK Kjetil Fallan har redigert boken, som  han også har bidratt til med innledning

Professor i klassiske språk Silvio Friedrich Bär har sammen med Emily Hauser fra University of Exeter redigert boken, som  han også har bidratt til med en kapitel. 

Professor i filosofi Øystein Linnebo er aktuell med en ny bok hvor han avmystifiserer abstrakte objekter som tall og sett. 

Forsker i klassiske språk Christian Hervik Bull er aktuell med monografien som er publisert på Brill. 

Professor i klassiske språk Silvio Friedrich Bär er aktuell med ny bok om Herakles. 

Professor i filosofi Herman Cappelen er aktuell med første bok om Conceptual Engineering.

Førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK Reidar Maliks, har sammen med Johan Karlsson Schaffer redigert boken, som  de også har bidratt til med en felles innledning. 

Boken "Responding to Global Poverty: Harm, Responsibility, and Agency" (Cambridge University Press, 2016) er skrevet av Christian Barry og Gerhard Øverland. Øverland var professor ved IFIKK inntil hans tragiske og altfor tidlige bortgang i 2014.

Sebastian Watzl, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK, er aktuell med boken "Structuring Mind: The Nature of Attention and How It Shapes Consciousness" (Oxford University Press).

Professor i filosofi ved IFIKK Eyjólfur Kjalar Emilsson er aktuell med boken "Plotinus". Boken er del av Routledge Philosophers-serien.

Professor Ina Blom ved IFIKK har, sammen med Trond Lundemo og Eivind Røssaak, redigert boken "Memory in Motion: Archives, Technology and the Social", som er tilgjengelig for open access nedlasting.

Førstelektor i kunsthistorie ved IFIKK, Anny Fremmerlid, har skrevet boken "Erik Werenskiolds grafikk: raderinger og litografier". Dette er den første gjennomillustrerte open access-boken som er gitt ut på et norsk forlag.

Professor i kunsthistorie ved IFIKK Kjetil Fallan er aktuell med boken "Designing Modern Norway: A History of Design Discourse"

Professor i kunsthistorie ved IFIKK Kjetil Fallan, har sammen med Dr. Grace Lees-Maffei redigert boken, som  de også har bidratt til med en felles innledning og artikler. 

Professor i kunsthistorie ved IFIKK Bente Larsen, har sammen med professor i engelskspråkling litteratur Jakob Lothe redigert boken, som  de også har bidratt til med en felles innledning og egne artikler. 

Professor i kunsthistorie Ina Blom er aktuell med bok "The Autobiography of Video  The Life and Times of a Memory Technology"

Professor i filosofi ved IFIKK Herman Cappelen sammen med Tamar Szabó Gendler og John Hawthorne har redigert denne boken.

Universitetslektor i filosofi Øystein Skar er aktuell med oversettelsesarbeid "Gottlob Frege. Utvalgte tekster". Einar Duenger Bøhn har bidratt med utvalg og introduksjon, mens Dagfinn Føllesdal - med etterord.

Heidi Bale Amundsen, stipendiat i kunsthistorie ved IFIKK, har sammen med Gerd Elise Mørland, amanuensis i kunsthistorie ved Høyskolen i Oslo, redigert boken. De har også bidratt med en felles innledning og et forskningsessay.

Øyvind Rabbås og Eyjólfur K. Emilsson, professorer i filosofi ved IFIKK, har sammen med Hallvard Fossheim (Bergen) og Miira Tuominen (Jyväskylä) redigert boken, som de også alle har bidratt til med en felles innledning og egne kapitler. 

Professor i idehistorie Ellen Krefting har redigert boken sammen med Aina Nøding og Mona Ringvej. Hun har også bidratt med innledning og kapittel i denne boken. 

Professor i idéhistorie ved IFIKK Espen Schaanning er aktuell med bok "Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen"

Tove Pettersen, professor i filosofi ved IFIKK, er sammen med professor Annlaug Bjørsnøs (NTNU) redaktør og bidragsyter til antologen Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker publisert på Brill/Rodopi. Alle kapitlene i boken er basert på forelesninger holdt på The 20th International Simone de Beauvoir Conference som ble arrangert i juni 2012 på IFIKK i sammarbeid med NTNU.  

Førsteamanuensis i latin ved IFIKK Vibeke Roggen er redaktør og en av bidragsyterne i denne boken.