Tidsskrifter

Følgende tidsskrifter er støttet av IFIKK:

Arr: idéhistorisk tidsskrift

Ideas in History utkommer som elektronisk tidsskrift (Muesum Tusculanum). Henvendelser kan rettes på epost til Øyvind Marstein.

Ideas in History will be published electronically (Museum Tusculanum). Enquiries on email: Øyvind Marstein.

Nordic Journal of Philosophical Logic

Filosofisk supplement (studenttidsskrift)