English version of this page

Om IFIKK

Fire studenter som går foran Georg Morgenstiernes hus, IFIKK. Foto.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Tall og fakta

Ved IFIKK forskar me på og underviser i faga filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin).

IFIKK er òg fagleg og administrativt ansvarleg for UiO sitt største emne Examen Philosophicum.

Samarbeid med IFIKK

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekt mellom arbeidslivet og masterstudentar
  • Student i praksis

Kontakt IFIKK

IFIKK
Postboks 1020, Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 69 11
E-post: henvendelser@ifikk.uio.no
Pressekontakt

  •  

Ekstern som utfører oppdrag for oss?

Dersom du tidligere ikke har utført arbeid for oss eller du har endret kontoinformasjon, så må du levere opplysninger til arbeidsavtale.

Nye ansatte ved IFIKK

  • thorbjon Thorbjørn Norbø - Stipendiat i idéhistorie 18. jan. 2022 12:15

    Thorbjørn begynte som stipendiat i idéhistorie oktober 2021 etter å ha jobbet i administrative stillinger på HF siden 1990-tallet. Han har en master i EKUL fra 2019.

  • fintan Fintan Mallory - Postdoctoral Fellow in Philosophy 17. jan. 2022 13:41

    Fintan joined IFIKK in September 2021. He holds a PhD in Philosophy from King’s College, London, as well as an MPhil in Linguistics from Trinity College Dublin and an MLitt in Philosophy, from the University of St Andrews.