Planar og rapportar

Her finn du planar og rapportar for IFIKK. Alle dokument er i PDF-format.

Instituttstyret vedtok at ein frå og med 2009 ikkje skulle ha eigen åsplan, men fylgje planane til UiO og HF. Frå 2019 vart dette endra og IFIKK har nå treårige planar.

Årsplanar

Årsrapportar om studiekvalitet

Årsmeldingar


CSMN Etikkprogrammet
  Programplan
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  

Strategiske planar

Stillingsplanar

Se også

Publisert 11. juni 2010 13:56 - Sist endra 26. feb. 2021 16:37