English version of this page

Stategi og planer

Det humanistiske fakultet skal bidra til kritisk tenkning, ny kunnskap og innsikt, og utdanne studenter til et arbeidsliv og en verden i endring.

En student som sitter i vinduskarmen og ser utover Universitetsbyggene og Oslo by. Fotografi.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Strategi 2030

Strategi for Det humanistiske fakultet 2021-2030. 

Årsplan og årsrapport

Handlingsplan for forskerutdanningen

Forsknings- og utdanningssatsinger