Årsplan og årsrapport for Det humanistiske fakultet

Rullerende årsplan 2019-2021

Det humanistiske fakultets årsplan 2019-2021 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, HFs strategiske plan 2020 og UiOs rullerende årsplan for 2019-2021.

Årsplan 2019-2021 (pdf)

Rullerende årsplan 2018-2020

Det humanistiske fakultets årsplan 2018-2020 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, HFs strategiske plan 2020 og UiOs rullerende årsplan for 2018-2020.

Årsplan 2018-2020 (pdf)

Årsrapport 2017

Årsrapport 2017 (pdf) vedtatt av fakultetsstyret 20. april 2018.

Årsplaner for foregående år er tilgjengelige ved henvendelse til fakultetssekretariatet (e-post)

Publisert 19. mai 2010 14:36 - Sist endret 5. des. 2018 13:41