Årsplan og årsrapport for Det humanistiske fakultet

Rullerende årsplan 2019-2021

Det humanistiske fakultets årsplan 2019-2021 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, HFs strategiske plan 2020 og UiOs rullerende årsplan for 2019-2021.

Årsplan 2019-2021 (PDF)

Årsplan 2020-2021 (PDF)

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018 (PDF) vedtatt av fakultetsstyret 12. april 2019.

Årsplaner for foregående år er tilgjengelige ved henvendelse til fakultetssekretariatet (e-post)

Publisert 19. mai 2010 14:36 - Sist endret 2. mars 2020 11:23