English version of this page

Strategi ved HF

Innsatsområdene i HFs strategiske plan er blant annet:

  • økt faglig samarbeid, tverrfaglig forskning og utdanning
  • bedre studiekvalitet
  • internasjonalisering av forskning og utdanning
  • bedre økonomisk handlingsrom

Les HFs strategi fram til 2020.

Årsplan

Strategisk plan følges opp gjennom tiltak i årsplanene.

Handlingsplan for likestilling og mangfold

Publisert 26. mai 2010 14:01 - Sist endret 16. okt. 2020 08:36