Strategi ved HF

Innsatsområdene i HFs strategiske plan er blant annet:

  • økt faglig samarbeid, tverrfaglig forskning og utdanning
  • bedre studiekvalitet
  • internasjonalisering av forskning og utdanning
  • bedre økonomisk handlingsrom

Les HFs strategi fram til 2020.

Årsplan

Strategisk plan følges opp gjennom tiltak i årsplanene.

Handlingsplan for likestilling og mangfold

 

Publisert 26. mai 2010 14:01 - Sist endret 12. apr. 2019 15:49