English version of this page

Forskergrupper

Hvilken rolle spilte den klassiske antikken i utformingen av norsk nasjonal identitet på 1800-tallet?

Vi forsker på syn på barn og ungdom og på forestillinger om hvordan de bør utdannes, oppdras, formes og beskjeftiges, med fokus på europeisk og norsk idéhistorie.

Et jorde, trær i horisonten og grå himmel. Landskapsmaleri.

Nytenkning om modernistisk kunst, arkitektur og visuell kultur.

Steinornament av mann med briller og nedadgående munnviker.

Gruppen utforsker teoretiske og metodologiske aspekter ved studiet av litteratur og dikterspråk.

Logikk har tradisjonelt studert prinsipper for gyldige slutninger, men er i dag et allsidig og tverrfaglig felt tuftet på en felles kjerne av formell logikk.

Gammel illustrasjon av Sorø akademi med hageanlegg.

Opplysningstiden var en avgjørende fase i europeisk historie. Vi forsker på hva som kjennetegnet opplysningstiden i Norge og Norden.

Ei jente hvisker til en gutt. Foto.

Vi undersøker hvordan samtalepartnere forstår betydning som går ut over den som er språklig kodet, og hvordan barn tilegner seg denne evnen.

Romanen og eposet er de to viktigste og mest vedvarende litterære sjangrene fra antikken til nåtiden. Vi forsker på de to sjangrenes opphav, utvikling og interaksjon.

Gammel bygning på en høyde med søyler som er menneskemotiv. Utsikt over byen også. Foto.

Gruppen arbeider med å produsere forskning om antikk filosofi, og driver opplæring i det tverrfaglige masterprogrammet Antikkens filosofi.

Bildet kan inneholde: sky, himmel, anlTre kvinner er ved elvebredden. Den ene kvinnen tar bilde, ved hjelp av et camera obscura, av en kvinne og barn som går over en trebro. Landskapsmaleri. egg, natur, naturlige omgivelser.

Hvilken plass har visuelle gjenstander i samfunnet vårt?