English version of this page

Pragmatikk: Teori og eksperimenter

Vi undersøker hvordan samtalepartnere forstår betydning som går ut over den som er språklig kodet, og hvordan barn tilegner seg denne evnen.

Ei jente hvisker til en gutt. Foto.
Foto: Annie Spratt, Unsplash

Om gruppen

Pragmatikk er et forskningsfelt som befinner seg i skjæringspunktet mellom lingvistikk, psykologi og filosofi.

Ofte er det vi kommuniserer forskjellig fra det ordene vi bruker betyr.

Samarbeid

Forskergruppen består av forskere fra:

Tilknyttede prosjekter

Publisert 5. mars 2021 12:10 - Sist endret 3. nov. 2021 22:54