Ingrid Lossius Falkum

Førsteamanuensis - Filosofi
Førsteamanuensis - Lingvistikk
Bilde av Ingrid Lossius Falkum
English version of this page
Telefon +47 22844838
Mobiltelefon +4791307237
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Forskning

Jeg forsker på språklig kommunikasjon, i skjæringspunktet mellom semantikk og pragmatikk. Jeg er interessert i hvordan barns pragmatiske ferdigheter utvikler seg og gjør dem i stand til å uttrykke sine egne intensjoner, og foreta slutninger om andres kommunikative intensjoner, på bakgrunn av språklige ytringer. Jeg er også interessert i leksikalsk semantikk og pragmatikk, med fokus på hvordan ordbetydninger moduleres i kontekst.

For tiden leder jeg ERC StG-prosjektet DEVCOM (2020-2025). Det overordnede målet for prosjektet er å bidra med nye teoretiske innsikter om utviklingen av pragmatiske ferdigheter, basert på eksperimentelle studier av barns forståelse og produksjon av ikke-bokstavelig språkbruk (f.eks. metafor, metonymi, ironi). Jeg leder også FINNUT-prosjektet Kreativitet og konvensjon i pragmatisk utvikling (2020-2024), der vi undersøker utviklingen av pragmatikk hos barn med typisk utvikling og innenfor autismespekteret.

Jeg har en delt stilling mellom IFIKK (filosofi) og ILN (lingvistikk) og er tilknyttet Senter for filosofi og vitenskap (CPS) og Senter for flerspråklighet (MultiLing).

Høyere utdanning

2011: PhD Linguistics, University College London (veileder: Robyn Carston).

2005: MA Pragmatics, University College London (veileder: Deirdre Wilson).

2004: MA Fransk språk, Universitetet i Oslo.

Stipend 

2020-2025: ERC Starting Grant, Horizon 2020.

2020-2024: Forskerprosjekt, FINNUT, Norges Forskningsråd.

2015-2020: Unge forskertalenter, FRIPRO, Norges Forskningsråd.

2011-2015: Personlig postdoktorstipend, FRIPRO, Norges Forskningsråd.

2006-2009: Personlig doktorgradsstipend, FRIPRO, Norges Forskningsråd.

Kommende artikler og artikler under utarbeidelse

"Metonymy and relevance." Under utarbeidelse. (med Deirdre Wilson)

Invitert kapittel i The Cambridge Handbook of Irony and Thought. Gibbs, R. & Colston, H. (red). Under utarbeidelse. (med Deirdre Wilson)

"The development of non-literal uses of language: Sense conventions and pragmatic competence". Invitert artikkel i Journal of Pragmatics, Special Issue on Relevance Theory (Jagoe, C. & Wharton, T. Eds.). Under fagfellevurdering.

"Accounting for the preference for literal meanings in ASC". Under utgivelse. Mind & Language (med Agustín Vicente)

Redigerte tidsskriftutgaver

Falkum, I. L. & Köder, F. Red. (2020). The Acquisition of Figurative Meanings. Temanummer av Journal of Pragmatics 156.

Falkum, I. L. & Vicente, A. Red. (2015). Polysemy: Current Perspectives and Approaches. Temanummer av Lingua 157.

Falkum, I. L. & Kjøll, G. Red. (2014). Kognitiv pragmatikk og relevansteori. Temanummer av Norsk Lingvistisk Tidsskrift 32(2).

Annet

Jeg er leder i Akademiet for yngre forskere (2020-2021) og nestleder (2020-2021) i Forskerforbundet ved UiO. Her jobber jeg med forskningspolitikk, blant annet med fokus på unge forskeres vilkår.

Jeg representerte de midlertidig vitenskapelig ansatte i Universitetsstyret i to perioder (2017-2018 og 2018-2019).

Undervisning

Høsten 2020 har jeg emneansvar for HON2120: Innføring i tverrfaglige forskningsmetoder for honours-studenter.

Emneord: Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk, Kommunikasjon, Språkfilosofi, Utviklingspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Falkum, Ingrid Lossius & Danbolt, Bjørn Kristian (2021). Korona: «Vi er bekymret for konsekvensene for unge forskere: at de skal bli utbrente, deprimerte og få redusert livskvalitet.». Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  1, s 44 . doi: https://www.forskerforum.no/korona-vi-er-bekymret-for-konsekvensene-for-unge-forskere-at-de-skal-bli-utbrente-deprimerte-og-fa-redusert-livskvalitet/
 • Helganger, Line Sjøtun & Falkum, Ingrid Lossius (2021). Accessing children's pragmatic competence through intonational production.
 • Ingeborgrud, Lina; Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Bratland-Sanda, Solfrid; Tjønndal, Anne & Stein, Jonas (2021). Karriere etter korona? En studie av hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere i Norge.
 • Kolkmann, Julia & Falkum, Ingrid Lossius (2021). The pragmatics of possession.
 • Bowerman, Josephine; Falkum, Ingrid Lossius & Pouscoulous, Nausicaa (2020). 'The moustache’ returns: the acquisition of metonymy in adult learners of English as an additional language (EAL).
 • Busterud, Guro & Falkum, Ingrid Lossius (2020, 16. juli). Making a stand for gender equality. [Internett].  Nordic Life Science News.
 • Busterud, Guro; Falkum, Ingrid Lossius; Ingeborgrud, Lina & Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2020). Gjør utlysningene åpnere!. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020, 06. november). 84 prosent av stipendiatene er forsinket på grunn av korona. [Internett].  Khrono.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020, 02. mars). Ble fast ansatt etter 14 år som midlertidig. Nå tar hun oppgjør med behandlingen av midlertidig ansatte ved Universitetet i Oslo. [Internett].  Khrono.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020, 02. november). Det er få som ønsker å si fra om kritikkverdige forhold, fordi det kan få konsekvenser for fremtidige ansettelser. [Fagblad].  Forskerforum.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020, 13. desember). Halvparten av EU-stipenda til humaniora og samfunnsvitskap. [Internett].  Khrono.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020, 27. november). Halvparten har vurdert å hoppe av på grunn av den mentale helsen. [Internett].  Khrono.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020, 03. mars). Midlertidige blir dårlig behandlet. [TV].  NRK Dagsnytt 18.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020, 17. oktober). Ny ledelse for de unge forskerne. [Internett].  Khrono.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020). Språklig kreativitet i tidlig vokabularutvikling.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020). The Developing Communicator (DEVCOM).
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020, 16. desember). Vanskelig å få gjort forskning av høy kvalitet når man hele tiden må bekymre seg for hva som er neste steg. [Internett].  Khrono.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Erdal, Marta Bivand; Eriksen, Marianne Hem & Eriksen, Stefka Georgieva (2020). Kjære, utålmodige minister [Forslag til liketillingstiltak i akademia]. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2020). Speaking ironically: Does tone of voice affect children's understanding?.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Lilleheil, Cecilie Wingerei; Skjøstad, Belinda Eikås & Storeng, Katerini Tagmatarchi (2020). Redusert midlertidighet = redusert karriereutvikling?. Uniforum.  ISSN 1891-5825. . doi: https://www.uniforum.uio.no/leserbrev/2020/redusert-midlertidighet-%3D-redusert-karriereutvikling-.html
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2020). Children’s metonymy comprehension: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Lison, Pierre & Falkum, Ingrid Lossius (2020). Hva skjedde med «Don’t be evil»?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: https://morgenbladet.no/ideer/2020/12/hva-skjedde-med-dont-be-evil
 • Lison, Pierre & Falkum, Ingrid Lossius (2020). Kan kunstig intelligens "forstå" språk?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Løland, Anders; Lison, Pierre & Falkum, Ingrid Lossius (2020, 26. september). Episode 6: Kan språkteknologi virkelig forstå språk? Med Ingrid Lossius Falkum og Pierre Lison. [Internett].  Sannsynligvis VIKTIG (podkast).
 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). Count-mass polysemy: A pragmatic perspective.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). "Ingrid forsker på språk". Akademiet for yngre forskere i samarbeid med Nysgjerrigper.no..
 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). "Mamma, hvorfor sier du at du er så glad i meg at du kan spise meg opp?" Om utvikling av pragmatikk hos norske barn.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). Pragmatic development, sense conventions and non-literal uses of language.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). The development of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2019). Speaking ironically: Does tone of voice influence understanding.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2019). Speaking ironically: Does tone of voice influence children's understanding?.
 • Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte; De Moor, Katrien; Eriksen, Marianne Hem; Falkum, Ingrid Lossius; Holmen, Heidi & Aronsen, Jan Magnus (2018). Akademia må satse på undervisningskarrierer. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2018, 11. mars). Barn og ironi. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2018, 20. mars). Fire år og ironisk. [Internett].  NRK Kultur.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2018). Sats på de midlertidig ansatte!. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2018). Children's understanding of the ironical tone of voice: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2018). Figurative language acquisition: evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2018). Figurative language development: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2017). Ten years of linguistic agency: Lexical and developmental pragmatics..
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2017). Acquiring figurative meanings: Irony and epistemic vigilance.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2017). Metonymy and irony acquisition: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Köder, Franziska & Mascaro, Olivier (2017). Acquiring figurative meanings: A study in developmental pragmatics.
 • Helganger, Line Sjøtun & Falkum, Ingrid Lossius (2017). Om utviklingen av en pragmatisk kompetanse.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2017). Acquiring figurative meanings: Evidence from eye-tracking.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2016). Acquiring figurative meanings: What are the questions?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2016). Metonymic reference in early language development.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Children's comprehension of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Children's comprehension of metonymy: The role of metalinguistic awareness.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Children's processing of metonyms: Evidence from eye movements and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Saying that p when not p: Learning to distinguish different communicative intentions.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Recasens, Marta & Clark, Eve V. (2016). On the acquisition of metonymy.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2016). Children’s processing of metonyms: Evidence from eye movements and picture selection.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2016). Children’s processing of metonyms: Evidence from eye movements and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). A pragmatic approach to 'book'-type polysemy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). Metonymy as a referential device in language acquisition.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). On the acquisition of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). Polysemi i skjæringspunktet mellom semantikk og pragmatikk.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Wilson, Deirdre (2015). Acquiring metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Wilson, Deirdre (2015). Acquiring metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Wilson, Deirdre (2015). The Pragmatics of Metonymy: A developmental perspective.
 • Wilson, Deirdre & Falkum, Ingrid Lossius (2015). Explaining metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2014). Acquiring reference: the case of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Recasens, Marta (2014). On the acquisition of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Recasens, Marta (2014). Young children's skill with metonymy.
 • Kolkmann, Julia & Falkum, Ingrid Lossius (2014). English possessives: A semantic or pragmatic phenomenon?.
 • Kolkmann, Julia & Falkum, Ingrid Lossius (2014). Genitive semantics revisited: the case of English pre-nominal possessives.
 • Wilson, Deirdre & Falkum, Ingrid Lossius (2014). Metonymy and relevance.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Kjøll, Georg (2013). Stadier i pragmatisk utvikling.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Nome, Astrid (2013). Mot en ny saussurisme?. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (3-4), s 262- 269
 • Falkum, Ingrid Lossius & Recasens, Marta (2013). On the acquisition of metonymy.
 • Fløgstad, Guro Nore & Falkum, Ingrid Lossius (2013). Diachrony and procedural meaning. The case of the Rioplatense Preterit.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2012). Systematic polysemy: A pragmatic perspective.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2012). The problem of polysemy: A pragmatic approach.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2012). Where does polysemy come from?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). A pragmatic account of 'logical metonymy'.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). A pragmatic account of systematic polysemy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011, 27. mai). Kan dette huset snakke?. [Internett].  NRK Kultur.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011, 29. mai). Kan en kyllingsalat bli utålmodig?. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). Language, theory of mind, and inferential communication: solving the problem of polysemy motivation?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). Systematic polysemy and the count-mass distinction.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). The Semantics and Pragmatics of Polysemy: A Relevance-Theoretic Account.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2010). Polysemy: A View from Relevance Theory.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2009). A pragmatic solution to the polysemy paradox.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. juli 2014 16:53 - Sist endret 11. juni 2021 10:30