Ingrid Lossius Falkum

Førsteamanuensis - Filosofi
Førsteamanuensis - Lingvistikk
Bilde av Ingrid Lossius Falkum
English version of this page
Telefon +47 22844838
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Forskning

Jeg forsker på språklig kommunikasjon, i skjæringspunktet mellom semantikk og pragmatikk. Jeg er interessert i hvordan barns pragmatiske ferdigheter utvikler seg og gjør dem i stand til å uttrykke sine egne intensjoner, og foreta slutninger om andres kommunikative intensjoner, på bakgrunn av deres ytringer. I perioden 2015-2020 ledet jeg det fireårige forskningsprosjektet Acquiring Figurative Meanings: A Study in Developmental Pragmatics som undersøker barns evne til å forstå figurativ språkbruk i form av metonymi og ironi.

Jeg er også interessert i leksikalsk pragmatikk, hvordan ordbetydninger moduleres i konteksten de forekommer i. Doktoravhandlingen min i lingvistikk (University College London, 2011), veiledet av Robyn Carston, tar for seg semantikken og pragmatikken til flertydige ord (polysemi), som analyseres innenfor Sperber og Wilsons relevansteoretiske rammeverk. Postdoktorprosjektet Metonymi i kontekst og kommunikasjon bygget videre på dette arbeidet, men fokuserte nærmere på metonymi (Proust står i bokhylla, Bord 13 har akkurat satt seg), og hadde som mål å utvikle en kognitivt plausibel teori om hvordan vi forstår slike utsagn i kommunikasjon med hverandre.

Høyere utdanning

2011: PhD Linguistics, University College London.

2005: MA Pragmatics, University College London.

2004: MA Fransk språk, Universitetet i Oslo.

Stipend 

2020-2025: ERC Starting Grant, Horizon 2020.

2020-2024: Forskerprosjekt, FINNUT, Norges Forskningsråd.

2015-2019: Unge forskertalenter, FRIPRO, Norges Forskningsråd.

2011-2015: Personlig postdoktorstipend, FRIPRO, Norges Forskningsråd.

2006-2009: Personlig doktorgradsstipend, FRIPRO, Norges Forskningsråd.

 

Kommende artikler og artikler under utarbeidelse

"Metonymy and relevance." Under utarbeidelse. (med Deirdre Wilson)

Kapittel i The Cambridge Handbook of Irony and Thought. Gibbs, R. & Colston, H. (red). Under utarbeidelse. (med Deirdre Wilson)

"Speaking ironically: Does tone of voice influcence children's understanding?". Under utarbeidelse. (med Franziska Köder)

"Accounting for the preference for literal meanings in ASC". Innsendt. (med Agustín Vicente)

"Polysemy". Under utgivelse 2020. I Oxford Bibliographies of Linguistics. Aronoff, M. (red). New York: OUP. (med Agustín Vicente)

Redigerte tidsskriftutgaver

Falkum, I. L. & Köder, F. Red. (2020). The Acquisition of Figurative Meanings. Temanummer av Journal of Pragmatics 156.

Falkum, I. L. & Vicente, A. Red. (2015). Polysemy: Current Perspectives and Approaches. Temanummer av Lingua 157.

Falkum, I. L. & Kjøll, G. Red. (2014). Kognitiv pragmatikk og relevansteori. Temanummer av Norsk Lingvistisk Tidsskrift 32(2).

Annet

Jeg er medlem (2017-2021) og styremedlem (2019-2020) i Akademiet for yngre forskere og styremedlem (2019-2020) og nestleder (2020-2021) i Forskerforbundet ved UiO.

Jeg representerte de midlertidig vitenskapelig ansatte i Universitetsstyret i to perioder (2017-2018 og 2018-2019).

Emneord: Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk, Kommunikasjon, Språkfilosofi, Utviklingspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Busterud, Guro; Falkum, Ingrid Lossius; Ingeborgrud, Lina & Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2020). Gjør utlysningene åpnere!. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020, 02. mars). Ble fast ansatt etter 14 år som midlertidig. Nå tar hun oppgjør med behandlingen av midlertidig ansatte ved Universitetet i Oslo. [Internett].  Khrono.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020, 03. mars). Midlertidige blir dårlig behandlet. [TV].  NRK Dagsnytt 18.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Erdal, Marta Bivand; Eriksen, Marianne Hem & Eriksen, Stefka Georgieva (2020). Kjære, utålmodige minister [Forslag til liketillingstiltak i akademia]. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). Count-mass polysemy: A pragmatic perspective.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). "Mamma, hvorfor sier du at du er så glad i meg at du kan spise meg opp?" Om utvikling av pragmatikk hos norske barn.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). Pragmatic development, sense conventions and non-literal uses of language.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). The development of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2019). Speaking ironically: Does tone of voice influence understanding.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2019). Speaking ironically: Does tone of voice influence children's understanding?.
 • Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte; De Moor, Katrien; Eriksen, Marianne Hem; Falkum, Ingrid Lossius; Holmen, Heidi & Aronsen, Jan Magnus (2018). Akademia må satse på undervisningskarrierer. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2018, 11. mars). Barn og ironi. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2018, 20. mars). Fire år og ironisk. [Internett].  NRK Kultur.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2018). Sats på de midlertidig ansatte!. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2018). Children's understanding of the ironical tone of voice: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2018). Figurative language acquisition: evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2018). Figurative language development: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2017). Ten years of linguistic agency: Lexical and developmental pragmatics..
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2017). Acquiring figurative meanings: Irony and epistemic vigilance.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2017). Metonymy and irony acquisition: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Köder, Franziska & Mascaro, Olivier (2017). Acquiring figurative meanings: A study in developmental pragmatics.
 • Helganger, Line Sjøtun & Falkum, Ingrid Lossius (2017). Om utviklingen av en pragmatisk kompetanse.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2017). Acquiring figurative meanings: Evidence from eye-tracking.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2016). Acquiring figurative meanings: What are the questions?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2016). Metonymic reference in early language development.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Children's comprehension of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Children's comprehension of metonymy: The role of metalinguistic awareness.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Children's processing of metonyms: Evidence from eye movements and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Saying that p when not p: Learning to distinguish different communicative intentions.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Recasens, Marta & Clark, Eve V. (2016). On the acquisition of metonymy.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2016). Children’s processing of metonyms: Evidence from eye movements and picture selection.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2016). Children’s processing of metonyms: Evidence from eye movements and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). A pragmatic approach to 'book'-type polysemy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). Metonymy as a referential device in language acquisition.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). On the acquisition of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). Polysemi i skjæringspunktet mellom semantikk og pragmatikk.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Wilson, Deirdre (2015). Acquiring metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Wilson, Deirdre (2015). Acquiring metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Wilson, Deirdre (2015). The Pragmatics of Metonymy: A developmental perspective.
 • Wilson, Deirdre & Falkum, Ingrid Lossius (2015). Explaining metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2014). Acquiring reference: the case of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Recasens, Marta (2014). On the acquisition of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Recasens, Marta (2014). Young children's skill with metonymy.
 • Kolkmann, Julia & Falkum, Ingrid Lossius (2014). English possessives: A semantic or pragmatic phenomenon?.
 • Kolkmann, Julia & Falkum, Ingrid Lossius (2014). Genitive semantics revisited: the case of English pre-nominal possessives.
 • Wilson, Deirdre & Falkum, Ingrid Lossius (2014). Metonymy and relevance.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Kjøll, Georg (2013). Stadier i pragmatisk utvikling.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Nome, Astrid (2013). Mot en ny saussurisme?. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (3-4), s 262- 269
 • Falkum, Ingrid Lossius & Recasens, Marta (2013). On the acquisition of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Vicente, Agustín (2013). Polysemy, In Mark Aronoff (ed.),  Oxford Bibliographies - Linguistics.  Oxford University Press.  ISBN 9780199772810.  Chapter.
 • Fløgstad, Guro Nore & Falkum, Ingrid Lossius (2013). Diachrony and procedural meaning. The case of the Rioplatense Preterit.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2012). Systematic polysemy: A pragmatic perspective.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2012). The problem of polysemy: A pragmatic approach.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2012). Where does polysemy come from?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). A pragmatic account of 'logical metonymy'.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). A pragmatic account of systematic polysemy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011, 27. mai). Kan dette huset snakke?. [Internett].  NRK Kultur.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011, 29. mai). Kan en kyllingsalat bli utålmodig?. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). Language, theory of mind, and inferential communication: solving the problem of polysemy motivation?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). Systematic polysemy and the count-mass distinction.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). The Semantics and Pragmatics of Polysemy: A Relevance-Theoretic Account.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2010). Polysemy: A View from Relevance Theory.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2009). A pragmatic solution to the polysemy paradox.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2009). Polysemy: Lexically governed or pragmatically inferred?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2009). Pragmatics and polysemy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2008). Polysemy: lexically governed or pragmatically inferred?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2006). Contrastive Lexical Pragmatics: A relevance-theoretic approach to lexical narrowing and broadening in English and Norwegian original texts and translations.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2005). Clefts in a cross-linguistic perspective: a contrastive study of French and Norwegian original texts and translations.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. juli 2014 16:53 - Sist endret 20. juli 2020 22:10