Ingrid Lossius Falkum

Førsteamanuensis - Filosofi
Førsteamanuensis - Lingvistikk
Bilde av Ingrid Lossius Falkum
English version of this page
Telefon +47 22844838
Mobiltelefon +4791307237
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Forskning

Jeg forsker på språklig kommunikasjon, i skjæringspunktet mellom semantikk og pragmatikk. Jeg er interessert i hvordan barns pragmatiske ferdigheter utvikler seg og gjør dem i stand til å uttrykke sine egne intensjoner, og foreta slutninger om andres kommunikative intensjoner, på bakgrunn av språklige ytringer. Jeg er også interessert i leksikalsk semantikk og pragmatikk, med fokus på hvordan ordbetydninger moduleres i kontekst.

For tiden leder jeg ERC StG-prosjektet DEVCOM (2020-2025) og FINNUT-prosjektet Kreativitet og konvensjon i pragmatisk utvikling (2020-2024). Det overordnede målet for begge prosjektene er å bidra med nye teoretiske innsikter om utviklingen av pragmatiske ferdigheter, basert på eksperimentelle studier av barns forståelse og produksjon av ikke-bokstavelig språkbruk (f.eks. metafor, metonymi, ironi). Vi fokuserer både på typisk utvikling og utvikling innenfor autismespekteret.

Jeg har en delt stilling mellom IFIKK (filosofi) og ILN (lingvistikk) og er tilknyttet Senter for filosofi og vitenskap (CPS) og Senter for flerspråklighet (MultiLing).

Høyere utdanning

2011: PhD Linguistics, University College London (veileder: Robyn Carston).

2005: MA Pragmatics, University College London.

2004: MA Fransk språk, Universitetet i Oslo.

Stipend 

2020-2025: ERC Starting Grant, Horizon 2020.

2020-2024: Forskerprosjekt, FINNUT, Norges Forskningsråd.

2015-2020: Unge forskertalenter, FRIPRO, Norges Forskningsråd.

2011-2015: Personlig postdoktorstipend, FRIPRO, Norges Forskningsråd.

2006-2009: Personlig doktorgradsstipend, FRIPRO, Norges Forskningsråd.

Kommende artikler og artikler under utarbeidelse

"Metonymy and relevance." Under utarbeidelse. (med Deirdre Wilson)

Kapittel i The Cambridge Handbook of Irony and Thought. Gibbs, R. & Colston, H. (red). Under utarbeidelse. (med Deirdre Wilson)

"Speaking ironically: Does tone of voice influcence children's understanding?". Under utarbeidelse. (med Franziska Köder)

"Accounting for the preference for literal meanings in ASC". Under revidering. (med Agustín Vicente)

"Polysemy". Under utgivelse 2020. I Oxford Bibliographies of Linguistics. Aronoff, M. (red). New York: OUP. (med Agustín Vicente)

Redigerte tidsskriftutgaver

Falkum, I. L. & Köder, F. Red. (2020). The Acquisition of Figurative Meanings. Temanummer av Journal of Pragmatics 156.

Falkum, I. L. & Vicente, A. Red. (2015). Polysemy: Current Perspectives and Approaches. Temanummer av Lingua 157.

Falkum, I. L. & Kjøll, G. Red. (2014). Kognitiv pragmatikk og relevansteori. Temanummer av Norsk Lingvistisk Tidsskrift 32(2).

Annet

Jeg er også interessert i forskningspolitikk og er for tiden styremedlem (2019-2020) i Akademiet for yngre forskere og nestleder (2020-2021) i Forskerforbundet ved UiO.

Jeg representerte de midlertidig vitenskapelig ansatte i Universitetsstyret i to perioder (2017-2018 og 2018-2019).

Undervisning

Høsten 2020 har jeg emneansvar for HON2120: Innføring i tverrfaglige forskningsmetoder for honours-studenter.

Emneord: Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk, Kommunikasjon, Språkfilosofi, Utviklingspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Bowerman, Josephine; Falkum, Ingrid Lossius & Pouscoulous, Nausicaa (2020). 'The moustache’ returns: the acquisition of metonymy in adult learners of English as an additional language (EAL).
 • Busterud, Guro; Falkum, Ingrid Lossius; Ingeborgrud, Lina & Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2020). Gjør utlysningene åpnere!. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020, 02. mars). Ble fast ansatt etter 14 år som midlertidig. Nå tar hun oppgjør med behandlingen av midlertidig ansatte ved Universitetet i Oslo. [Internett].  Khrono.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020, 03. mars). Midlertidige blir dårlig behandlet. [TV].  NRK Dagsnytt 18.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020). Språklig kreativitet i tidlig vokabularutvikling.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2020). The Developing Communicator (DEVCOM).
 • Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Erdal, Marta Bivand; Eriksen, Marianne Hem & Eriksen, Stefka Georgieva (2020). Kjære, utålmodige minister [Forslag til liketillingstiltak i akademia]. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2020). Speaking ironically: Does tone of voice affect children's understanding?.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2020). Children’s metonymy comprehension: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Løland, Anders; Lison, Pierre & Falkum, Ingrid Lossius (2020, 26. september). Episode 6: Kan språkteknologi virkelig forstå språk? Med Ingrid Lossius Falkum og Pierre Lison. [Internett].  Sannsynligvis VIKTIG (podkast).
 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). Count-mass polysemy: A pragmatic perspective.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). "Mamma, hvorfor sier du at du er så glad i meg at du kan spise meg opp?" Om utvikling av pragmatikk hos norske barn.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). Pragmatic development, sense conventions and non-literal uses of language.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2019). The development of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2019). Speaking ironically: Does tone of voice influence understanding.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2019). Speaking ironically: Does tone of voice influence children's understanding?.
 • Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte; De Moor, Katrien; Eriksen, Marianne Hem; Falkum, Ingrid Lossius; Holmen, Heidi & Aronsen, Jan Magnus (2018). Akademia må satse på undervisningskarrierer. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2018, 11. mars). Barn og ironi. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2018, 20. mars). Fire år og ironisk. [Internett].  NRK Kultur.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2018). Sats på de midlertidig ansatte!. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2018). Children's understanding of the ironical tone of voice: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2018). Figurative language acquisition: evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2018). Figurative language development: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2017). Ten years of linguistic agency: Lexical and developmental pragmatics..
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2017). Acquiring figurative meanings: Irony and epistemic vigilance.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2017). Metonymy and irony acquisition: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Köder, Franziska & Mascaro, Olivier (2017). Acquiring figurative meanings: A study in developmental pragmatics.
 • Helganger, Line Sjøtun & Falkum, Ingrid Lossius (2017). Om utviklingen av en pragmatisk kompetanse.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2017). Acquiring figurative meanings: Evidence from eye-tracking.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2016). Acquiring figurative meanings: What are the questions?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2016). Metonymic reference in early language development.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Children's comprehension of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Children's comprehension of metonymy: The role of metalinguistic awareness.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Children's processing of metonyms: Evidence from eye movements and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Saying that p when not p: Learning to distinguish different communicative intentions.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Recasens, Marta & Clark, Eve V. (2016). On the acquisition of metonymy.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2016). Children’s processing of metonyms: Evidence from eye movements and picture selection.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2016). Children’s processing of metonyms: Evidence from eye movements and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). A pragmatic approach to 'book'-type polysemy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). Metonymy as a referential device in language acquisition.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). On the acquisition of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2015). Polysemi i skjæringspunktet mellom semantikk og pragmatikk.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Wilson, Deirdre (2015). Acquiring metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Wilson, Deirdre (2015). Acquiring metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Wilson, Deirdre (2015). The Pragmatics of Metonymy: A developmental perspective.
 • Wilson, Deirdre & Falkum, Ingrid Lossius (2015). Explaining metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2014). Acquiring reference: the case of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Recasens, Marta (2014). On the acquisition of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Recasens, Marta (2014). Young children's skill with metonymy.
 • Kolkmann, Julia & Falkum, Ingrid Lossius (2014). English possessives: A semantic or pragmatic phenomenon?.
 • Kolkmann, Julia & Falkum, Ingrid Lossius (2014). Genitive semantics revisited: the case of English pre-nominal possessives.
 • Wilson, Deirdre & Falkum, Ingrid Lossius (2014). Metonymy and relevance.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Kjøll, Georg (2013). Stadier i pragmatisk utvikling.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Nome, Astrid (2013). Mot en ny saussurisme?. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (3-4), s 262- 269
 • Falkum, Ingrid Lossius & Recasens, Marta (2013). On the acquisition of metonymy.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Vicente, Agustín (2013). Polysemy, In Mark Aronoff (ed.),  Oxford Bibliographies - Linguistics.  Oxford University Press.  ISBN 9780199772810.  Chapter.
 • Fløgstad, Guro Nore & Falkum, Ingrid Lossius (2013). Diachrony and procedural meaning. The case of the Rioplatense Preterit.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2012). Systematic polysemy: A pragmatic perspective.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2012). The problem of polysemy: A pragmatic approach.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2012). Where does polysemy come from?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). A pragmatic account of 'logical metonymy'.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). A pragmatic account of systematic polysemy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011, 27. mai). Kan dette huset snakke?. [Internett].  NRK Kultur.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011, 29. mai). Kan en kyllingsalat bli utålmodig?. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). Language, theory of mind, and inferential communication: solving the problem of polysemy motivation?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). Systematic polysemy and the count-mass distinction.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2011). The Semantics and Pragmatics of Polysemy: A Relevance-Theoretic Account.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2010). Polysemy: A View from Relevance Theory.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2009). A pragmatic solution to the polysemy paradox.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2009). Polysemy: Lexically governed or pragmatically inferred?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2009). Pragmatics and polysemy.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2008). Polysemy: lexically governed or pragmatically inferred?.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2006). Contrastive Lexical Pragmatics: A relevance-theoretic approach to lexical narrowing and broadening in English and Norwegian original texts and translations.
 • Falkum, Ingrid Lossius (2005). Clefts in a cross-linguistic perspective: a contrastive study of French and Norwegian original texts and translations.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. juli 2014 16:53 - Sist endret 21. sep. 2020 11:15