English version of this page

Nye modeller for utveksling av kunnskap

Utvikling av en ny tilnærming til hvilken rolle kommunikasjon har i vår deling og evaluering av kunnskap.

Mange pingviner som står veldig tett. Foto.

Foto: Manchots royaux - King Penguins av DocAC, lisensiert under CC BY 2.0.

Om prosjektet

Kommunikasjon spiller en sentral rolle i vår streben etter å tilegne oss kunnskap og danne oss oppfatninger om verden. En stor del av kunnskapen vi har om verden bygger på at vi lytter til folk rundt oss og stoler på det de sier. Når vi setter spørsmålstegn ved egne oppfatninger eller endrer mening er det ofte på bakgrunn av uenighet eller diskusjon med andre. Vi er avhengig av vellykket kommunikasjon for å få dette til.

For å forstå hvordan vi danner og endrer oppfatninger er vi derfor nødt til å forstå kommunikasjon som sådan. Det dominante synet i erkjennelsesteori er at det er lett å kommunisere effektivt, og derfor lett å tilegne seg og vurdere kunnskap gjennom kommunikasjon. Dette prosjektet tar sikte på å vise at et slikt syn er feil, og på å utvikle et alternativt syn på hvilken rolle kommunikasjon har i vår erkjennelsespraksis.

Finansiering

Norges forskningsråd, avtale nr. 315066

Varighet

01.08.2021 til 31.07.2024.

Publisert 7. feb. 2022 11:57 - Sist endret 7. feb. 2022 11:57

Kontakt

Prosjektleder

Joey Pollock

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere