Ingrid Lossius Falkum

Førsteamanuensis - Filosofi
Førsteamanuensis - Lingvistikk
Bilde av Ingrid Lossius Falkum
English version of this page
Telefon +47 22844838
Mobiltelefon +4791307237
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Forskning

Jeg forsker på språklig kommunikasjon, i skjæringspunktet mellom semantikk og pragmatikk. Jeg er interessert i hvordan barns pragmatiske ferdigheter utvikler seg og gjør dem i stand til å uttrykke sine egne intensjoner, og foreta slutninger om andres kommunikative intensjoner, på bakgrunn av språklige ytringer. Jeg er også interessert i leksikalsk semantikk og pragmatikk, med fokus på hvordan ordbetydninger moduleres i kontekst, og i utfordringene knyttet til modellering av menneskelig kommunikasjon og språkforståelse i KI-systemer. 

For tiden leder jeg ERC StG-prosjektet DEVCOM (2020-2025). Det overordnede målet for prosjektet er å bidra med nye teoretiske innsikter om utviklingen av pragmatiske ferdigheter, basert på eksperimentelle studier av barns forståelse og produksjon av ikke-bokstavelig språkbruk (f.eks. metafor, metonymi, ironi). Jeg leder også FINNUT-prosjektet Kreativitet og konvensjon i pragmatisk utvikling (2020-2024), der vi undersøker utviklingen av pragmatikk hos barn med typisk utvikling og innenfor autismespekteret.

Jeg har en delt stilling mellom IFIKK (filosofi) og ILN (lingvistikk) og er tilknyttet Senter for filosofi og vitenskap (CPS) og Senter for flerspråklighet (MultiLing).

Høyere utdanning

2011: PhD Linguistics, University College London (veileder: Robyn Carston).

2005: MA Pragmatics, University College London (veileder: Deirdre Wilson).

2004: MA Fransk språk, Universitetet i Oslo.

Stipend 

2020-2025: ERC Starting Grant, Horizon 2020.

2020-2024: Forskerprosjekt, FINNUT, Norges Forskningsråd.

2015-2020: Unge forskertalenter, FRIPRO, Norges Forskningsråd.

2011-2015: Personlig postdoktorstipend, FRIPRO, Norges Forskningsråd.

2006-2009: Personlig doktorgradsstipend, FRIPRO, Norges Forskningsråd.

Kommende artikler og artikler under utarbeidelse

"Metonymy and relevance." Under utarbeidelse (med Deirdre Wilson)

"The development of irony understanding and epistemic vigilance". Under utarbeidelse (med Franziska Köder og Olivier Mascaro).

Invitert kapittel i The Cambridge Handbook of Irony and Thought. Gibbs, R. & Colston, H. (red). Under utarbeidelse (med Deirdre Wilson)

Invitert kapittel i Methods of Studying Verbal Irony and Sarcasm across Cultures. Banasik-Jemielniak, N. et al. (Red.), John Benjamins. Under utarbeidelse (med Franziska Köder)

Redigerte tidsskriftutgaver

Falkum, I. L. & Köder, F. Red. (2020). The Acquisition of Figurative Meanings. Temanummer av Journal of Pragmatics 156.

Falkum, I. L. & Vicente, A. Red. (2015). Polysemy: Current Perspectives and Approaches. Temanummer av Lingua 157.

Falkum, I. L. & Kjøll, G. Red. (2014). Kognitiv pragmatikk og relevansteori. Temanummer av Norsk Lingvistisk Tidsskrift 32(2).

Postdoktorer

 • Camilo Rodríguez Ronderos (DEVCOM-prosjektet). Jobber med et prosjekt om utviklingen av forståelse av upresise, absolutte adjektiver.
 • Claire Prendergast (DEVCOM-prosjektet). Jobber med en longitudinell studie av utviklingen av produksjon og forståelse av substantivsammensetninger og figurativt språk. 
 • Kristen Schroeder (Kreativitet og konvensjon/DEVCOM-prosjektet). Jobber med et prosjekt om utviklingen av ikke-bokstavelig språkbruk (metonymi, metafor, the development of non-literal uses of langage (metonymy, metaphor, substantivsammensetninger) hos barn med autisme.
 • Rebecca Iversen (Kreativitet og konvensjon-prosjektet). Jobber mer et prosjekt om forståelse av ironi og sensitivitet for betydningskonvensjoner innenfor typisk og atypisk utvikling (autisme).

PhD-studenter

 • Benjamin (Biu) Huntington-Rainey (Kreativitet og konvensjon-prosjektet). Jobber med et prosjekt om hvordan ordklassedistinksjoner påvirker betydning og hvordan dette kommer til uttrykk i språkutvikling.
 • Mary Beth Neff (DEVCOM-prosjektet). Jobber med et prosjekt om utvikling av metaforforståelse hos barn.
 • Line Sjøtun Helganger (stipendiat, USN): Jobber mer et prosjekt om tilegnelsen av intonasjon som pragmatisk verktøy.

Forskningsassistenter

 • Emma Krane Mathisen: Lab-leder for prosjektene DEVCOM og Kreativitet og konvensjon.
 • Eline Løvstakken
 • Halvor Tyseng
 • Henriette Johansen
 • Håkon Atle Jakobsen
 • Serine Kirkebø Landa

Masterstudenter

 • Adrian Grinde Aas

Undervisning

Annet

Jeg er representant for de fast vitenskapelig ansatte i Universitetsstyret (2021-2025). 

Jeg er nestleder (2020-2021) i Forskerforbundet ved UiO og tidligere leder i Akademiet for yngre forskere (2020-2021). Her jobber jeg med forskningspolitikk, blant annet med fokus på unge forskeres vilkår. 

Jeg representerte de midlertidig vitenskapelig ansatte i Universitetsstyret i to perioder (2017-2018 og 2018-2019).

  Emneord: Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk, Kommunikasjon, Språkfilosofi, Utviklingspsykologi

  Publikasjoner

  Se alle arbeider i Cristin

  • Neff, Mary Beth & Falkum, Ingrid Lossius (2022). Exploring the literal bias in children's metaphor comprehension development.
  • Köder, Franziska Maria; Mascaro, Olivier & Falkum, Ingrid Lossius (2022). The development of irony comprehension and epistemic vigilance.
  • Neff, Mary Beth & Falkum, Ingrid Lossius (2022). Exploring the literal bias in children's metaphor comprehension development.
  • Neff, Mary Beth & Falkum, Ingrid Lossius (2022). Exploring the literal bias in children's metaphor comprehension development.
  • Neff, Mary Beth & Falkum, Ingrid Lossius (2022). Exploring the literal bias in children's metaphor comprehension development.
  • Helganger, Line Sjøtun & Falkum, Ingrid Lossius (2022). Accessing children's pragmatic competence through intonational production.
  • Helganger, Line Sjøtun & Falkum, Ingrid Lossius (2022). Accessing children's pragmatic competence through intonational production: The case of 'Polarity Focus'.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2021). Strid om midlertidighet blant forskere på SV-fakultetet. [Internett]. Uniforum.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2021). Fra kortsynt kostnadsfokus til langsiktig investering i kvalitet. Uniforum. ISSN 1891-5825.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2021). Forskningsetisk forum 2021: Hvordan når vi alle? [Internett]. Youtube.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2021). Etter 14 år fikk hun fast jobb i akademia. Først da turte hun å si fra. [Avis]. Aftenposten.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2021). Nær 90 prosent av stipendiatane er forseinka. [Internett]. Khrono.no.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2021). Mye forskning er satt på vent under pandemien. [Internett]. Khrono.no.
  • Lind, Guro Elisabeth & Falkum, Ingrid Lossius (2021). En ny modell for postdoktorstillingen. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2021). Mener konkurranselementet blir usunt for de yngre forskerne. [Internett]. Khrono.no.
  • Stein, Jonas & Falkum, Ingrid Lossius (2021). Yngre forskere bør også inviteres inn i styrerommene. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2021). Hva truer akademikernes ytringsfrihet? [Avis]. Morgenbladets forskningspodcast.
  • Schroeder, Kristen Frances; Martin, Isabel & Falkum, Ingrid Lossius (2021). The helmet joins the team: Assessing novel metonymy comprehension in Autism Spectrum Conditions in a game-like task.
  • Rodriguez Ronderos, Camilo; Falkum, Ingrid Lossius & Noveck, Ira A. (2021). How do we develop imprecise interpretations? An investigation on Norwegian children’s comprehension of contextualized absolute adjectives.
  • Rodriguez Ronderos, Camilo; Falkum, Ingrid Lossius & Noveck, Ira (2021). Imprecise interpretations of English absolute adjectives: Processing cost and effect of context.
  • Kolkmann, Julia & Falkum, Ingrid Lossius (2021). The pragmatics of possession.
  • Köder, Franziska Maria & Falkum, Ingrid Lossius (2021). Irony and perspective-taking in children: The roles of norm violations and tone of voice.
  • Falkum, Ingrid Lossius & Iversen, Rebecca Kvisler (2021). Sense conventions, pragmatics, and the development of non-literal uses of language.
  • Iversen, Rebecca Kvisler & Falkum, Ingrid Lossius (2021). Verbal irony comprehension in TD and ASD children: The impact of perspective-taking skills and language norms .
  • Helganger, Line Sjøtun & Falkum, Ingrid Lossius (2021). Accessing children's pragmatic competence through intonational production.
  • Kolkmann, Julia & Falkum, Ingrid Lossius (2021). The pragmatics of possession.
  • Falkum, Ingrid Lossius & Danbolt, Bjørn Kristian (2021). Korona: «Vi er bekymret for konsekvensene for unge forskere: at de skal bli utbrente, deprimerte og få redusert livskvalitet.». Forskerforum. ISSN 0800-1715. 1.
  • Busterud, Guro & Falkum, Ingrid Lossius (2020). Making a stand for gender equality. [Internett]. Nordic Life Science News.
  • Falkum, Ingrid Lossius; Lilleheil, Cecilie Wingerei; Skjøstad, Belinda Eikås & Storeng, Katerini Tagmatarchi (2020). Redusert midlertidighet = redusert karriereutvikling? Uniforum. ISSN 1891-5825.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2020). Halvparten av EU-stipenda til humaniora og samfunnsvitskap. [Internett]. Khrono.
  • Lison, Pierre & Falkum, Ingrid Lossius (2020). Hva skjedde med «Don’t be evil»? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2020). Halvparten har vurdert å hoppe av på grunn av den mentale helsen. [Internett]. Khrono.
  • Lison, Pierre & Falkum, Ingrid Lossius (2020). Kan kunstig intelligens "forstå" språk? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2020). 84 prosent av stipendiatene er forsinket på grunn av korona. [Internett]. Khrono.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2020). Ny ledelse for de unge forskerne. [Internett]. Khrono.
  • Løland, Anders; Lison, Pierre & Falkum, Ingrid Lossius (2020). Episode 6: Kan språkteknologi virkelig forstå språk? Med Ingrid Lossius Falkum og Pierre Lison. [Internett]. Sannsynligvis VIKTIG (podkast).
  • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2020). Children’s metonymy comprehension: Evidence from eye-tracking and picture selection .
  • Falkum, Ingrid Lossius (2020). The Developing Communicator (DEVCOM).
  • Falkum, Ingrid Lossius (2020). Språklig kreativitet i tidlig vokabularutvikling.
  • Bowerman, Josephine; Falkum, Ingrid Lossius & Pouscoulous, Nausicaa (2020). 'The moustache’ returns: the acquisition of metonymy in adult learners of English as an additional language (EAL).
  • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2020). Speaking ironically: Does tone of voice affect children's understanding?
  • Busterud, Guro; Falkum, Ingrid Lossius; Ingeborgrud, Lina & Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2020). Gjør utlysningene åpnere! Forskerforum. ISSN 0800-1715.
  • Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Erdal, Marta Bivand; Eriksen, Marianne Hem & Eriksen, Stefka Georgieva (2020). Kjære, utålmodige minister [Forslag til liketillingstiltak i akademia] . Khrono.no. ISSN 1894-8995.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2020). Midlertidige blir dårlig behandlet. [TV]. NRK Dagsnytt 18.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2019). "Mamma, hvorfor sier du at du er så glad i meg at du kan spise meg opp?" Om utvikling av pragmatikk hos norske barn.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2019). Pragmatic development, sense conventions and non-literal uses of language.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2019). The development of metonymy.
  • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2019). Speaking ironically: Does tone of voice influence understanding.
  • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2019). Speaking ironically: Does tone of voice influence children's understanding?
  • Falkum, Ingrid Lossius (2019). Count-mass polysemy: A pragmatic perspective.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2018). Sats på de midlertidig ansatte! Uniforum. ISSN 1891-5825.
  • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2018). Figurative language development: Evidence from eye-tracking and picture selection.
  • Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte; De Moor, Katrien; Eriksen, Marianne Hem; Falkum, Ingrid Lossius & Holmen, Heidi [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Akademia må satse på undervisningskarrierer. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
  • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2018). Children's understanding of the ironical tone of voice: Evidence from eye-tracking and picture selection.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2018). Fire år og ironisk. [Internett]. NRK Kultur.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2018). Barn og ironi. [Radio]. NRK Språkteigen.
  • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2018). Figurative language acquisition: evidence from eye-tracking and picture selection.
  • Helganger, Line Sjøtun & Falkum, Ingrid Lossius (2017). Om utviklingen av en pragmatisk kompetanse.
  • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2017). Metonymy and irony acquisition: Evidence from eye-tracking and picture selection.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2017). Ten years of linguistic agency: Lexical and developmental pragmatics. .
  • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2017). Acquiring figurative meanings: Evidence from eye-tracking.
  • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2017). Acquiring figurative meanings: Irony and epistemic vigilance.
  • Falkum, Ingrid Lossius; Köder, Franziska & Mascaro, Olivier (2017). Acquiring figurative meanings: A study in developmental pragmatics.
  • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2016). Children’s processing of metonyms: Evidence from eye movements and picture selection.
  • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2016). Children’s processing of metonyms: Evidence from eye movements and picture selection.
  • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Children's processing of metonyms: Evidence from eye movements and picture selection.
  • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Saying that p when not p: Learning to distinguish different communicative intentions.
  • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Children's comprehension of metonymy: The role of metalinguistic awareness.
  • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2016). Children's comprehension of metonymy.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2016). Acquiring figurative meanings: What are the questions?
  • Falkum, Ingrid Lossius (2016). Metonymic reference in early language development.
  • Falkum, Ingrid Lossius; Recasens, Marta & Clark, Eve V. (2016). On the acquisition of metonymy.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2015). Polysemi i skjæringspunktet mellom semantikk og pragmatikk.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2015). On the acquisition of metonymy.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2015). A pragmatic approach to 'book'-type polysemy.
  • Falkum, Ingrid Lossius & Wilson, Deirdre (2015). Acquiring metonymy.
  • Wilson, Deirdre & Falkum, Ingrid Lossius (2015). Explaining metonymy.
  • Falkum, Ingrid Lossius & Wilson, Deirdre (2015). Acquiring metonymy.
  • Falkum, Ingrid Lossius & Wilson, Deirdre (2015). The Pragmatics of Metonymy: A developmental perspective.
  • Falkum, Ingrid Lossius (2015). Metonymy as a referential device in language acquisition.
  • Ingeborgrud, Lina; Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Bratland-Sanda, Solfrid; Tjønndal, Anne & Stein, Jonas (2021). Karriere etter korona? En studie av hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere i Norge . Akademiet for yngre forskere.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 1. juli 2014 16:53 - Sist endret 26. jan. 2022 13:18