English version of this page

DEVCOM: Pragmatikk, betydningskonvensjoner og ikke-bokstavelig språkbruk

Far og sønn snakker sammen. Foto.
Foto: Shutterstock

Hva er det med ikke-bokstavelig språkbruk som gjør det vanskelig for barn å forstå? Denne gåten i barns språk- og kommunikasjonsutvikling skal undersøkes gjennom ERC-prosjektet DEVCOM.

Om prosjektet


EU-logen med 13 gule stjerner og ERC-logo med ERC i store bokstaver og runde orange prikker i en sirkel.

DEVCOM - The Developing Communicator: Pragmatics, Sense Conventions and Non-Literal Uses of Language - mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under Den europeiske unions Horisont 2020-program, kontraktnummer 853211 (ERC Starting Grant 2019).

Publisert 1. apr. 2020 11:34 - Sist endret 13. juni 2022 08:34