English version of this page

Kreativitet og konvensjon i pragmatisk utvikling

Prosjektet undersøker bruk og forståelse av ikke-bokstavelige uttrykk hos norsktalende barn, både med typisk utvikling og med autismespekterforstyrrelse (ASF).

Steiner former et hjerte på en blå bakgrunn
Foto: Colourbox

Om prosjektet

Mål

Prosjektet har som mål å gi en redegjørelse for stadiene og faktorene som er involvert i utviklingen av barns ferdigheter med ikke-bokstavelig språkbruk, og fokuserer både på barn med typisk utvikling og med autismespekterforstyrrelse (ASF). Vi mangler fortsatt en tilfredsstillende forklaring på hvorfor denne typen språkbruk kan være spesielt utfordrende for barn med ASF.

Hypotese

Prosjektet undersøker hypotesen om at barns økende bevissthet rundt betydningskonvensjoner i språktilegnelsesprosessen påvirker deres pragmatiske slutninger i tolkningen av ikke-bokstavelig språkbruk. Dette er så langt vi vet den første studien som eksplisitt undersøker om pragmatiske vansker knyttet til ikke-bokstavelig språkbruk hos ASF-gruppen kan være knyttet til samme underliggende årsak som de barn med typisk utvikling opplever på et bestemt stadium av kommunikasjonsutviklingen.

Metoder

Prosjektet anvender en kombinasjon av implisitte og eksplisitte mål (f.eks. blikksporing og bildeutvelgelse) for å studere norsktalende barns produksjon og forståelse av ikke-bokstavelig språkbruk. 

Delprosjekter

  • Delprosjekt 1. Atypisk utvikling av leksikalsk innovasjon
  • Delprosjekt 2. Atypisk utvikling av leksikalsk modulering
  • Delprosjekt 3. Typisk og atypisk utvikling av ironi og «manner implicatures»

Utbytte

Bedre kunnskap om de underliggende årsakene til at dette er et krevende område i barns språk- og kommunikasjonsutvikling, kan brukes i utviklingen av utdannings- og intervensjonsprogrammer og bidra til å forbedre barns læringskontekster og -utbytte.

Finansiering

FINNUT-programmet, kontrakt nr. 302083.

Bildet kan inneholde: tekst, logo, font, linje, merke.

Publisert 1. apr. 2020 11:42 - Sist endret 13. juni 2022 08:38