Ljiljana Saric

English version of this page
Telefon +47 22858270
Rom NT 1113
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 11. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0316 Oslo

Forskningsinteresser og pågående forskning

Min aktuelle forskning dreier seg om kognitiv lingvistikk, semantikk, pragmatikk og diskursanalyse. Disse studiene tar for seg verbale prefiks, metaforer, metonymier og symboler i den politiske diskursen, multimodal presentasjon av migrasjon i sørslaviske medier samt uhøflighet i online-kommunikasjon og -tolking.

Mine forskningsinteresser inkluderer (men er ikke begrenset til) betydning i språk, relasjonen mellom språk og tanke samt identitetsdanning gjennom diskurs.

Temaene for arbeidene jeg har publisert, omfatter semantikk, morfologi, leksikologi, leksikografi, terminologi, relasjonen mellom logikk og lingvistikk, rom i språket, diskursiv danning av kulturell identitet samt metaforer i diskurs. Jeg har også hatt utgivelser knyttet til sørslavisk litteratur.

Mer om mine publikasjoner finnes her: Academia.edu

For ytterligere detaljer, se min engelske side.

Faglige kompetanseområder

Bosnisk/kroatisk/serbisk

Lingvistikk

Kognitiv lingvistikk

Metafor

Kognitiv metaforteori

Semantikk

Diskursanalyse

Pragmatikk

Leksikografi

Sentral-Europa

Balkan

Emneord: Bosnisk/kroatisk/serbisk, Lingvistikk, Sentral-Europa, Balkan, Kognitiv lingvistikk, Semantikk, Pragmatikk, Diskursanalyse, Diskurs og identitet
Publisert 4. juni 2010 14:47 - Sist endret 6. des. 2019 14:41