English version of this page

Om ILOS

Organisasjon

Kontakt

ILOS

Gateadresse: Niels Treschows hus, 8. etasje.

Tlf: 22 85 69 12 
E-post: henvendelser@ilos.uio.no

Samarbeid med instituttet

  • Masteroppgåver for arbeidslivet
  • Oppdrag i utlandet
  • Etter- og vidareutdanning

Tal og fakta

Forsking, undervisning og formidling innan litteratur, områdekunnskap og språkvitskap knytt til europeiske språk, utanom dei nordiske.

Strategi og politikk

Strategidokument, årsplanar, handlingsplanar og årsrapportar.