English version of this page

Om ILOS

Tre studenter som sitter ute på campus og snakker og leser en bok. Foto.
Foto: Jarli&Jrdan/UiO

Organisasjon

Kontakt

Tlf: 22 85 69 12 
E-post: henvendelser@ilos.uio.no

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) holder til fra og med 6. og til og med 12. etasje i Niels Treschows hus (kart). Resepsjonen er i 8. etasje.

Gateadresse: Niels Henrik Abels vei 36.

Samarbeid med instituttet

  • Masteroppgåver for arbeidslivet
  • Oppdrag i utlandet
  • Etter- og vidareutdanning

Tal og fakta

Forsking, undervisning og formidling innan litteratur, områdekunnskap og språkvitskap knytt til europeiske språk, utanom dei nordiske.

Strategi og politikk

Strategidokument, årsplanar, handlingsplanar og årsrapportar.

Jobb ved ILOS