Samarbeid med HF

Samarbeid om forskning

HF vil gjerne samarbeide med næringsliv og offentlig virksomhet.

Finn en forsker

Søk etter en forsker eller det fagområdet du er interessert i.

Kan en student gjøre din utredning eller analyse?

Flere studenter ses diffust i et rom. Foto.

Vitenskapsbutikken

Formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter.

Gule lapper med ulike ord klistret på et stort ark. Foto.

Praksis i bedrift

Prøv en student i praksis - få arbeidskraft og kompetanse i en periode.