English version of this page

Case-konkurranser ved HF

Samarbeid med Det humanistiske fakultetet og kom i kontakt med studenter som kan bidra med å tenke nytt og utvikle kreative løsninger!    

Smilende mann i blå dress som sitter på en stol. Foto: Corporate Communication

HF-studenter imponerte oppdragsgiver!

Studentene hadde bare 48 timer. Likevel kom de med noe som virkelig var på et høyt nivå i min bransje. De hadde forstått oppgaven veldig godt og de skjønte formatet, forteller Magnus Nystrand, som er partner i Corporate Communications AS.

Hva er en case-konkurranse?

En case-konkurranse er en akademisk konkurranse der studenter samarbeider om å løse et case de får presentert av en organisasjon eller bedrift. Studentene bruker sine evner til samarbeid og planlegging, kritisk vurdering og analytiske ferdigheter til å arbeide seg fram til en løsning. Deretter presenterer gruppen løsningen for en jury og for bedriften som har levert caset.

La HF-studenter løse din bedrifts case!

Neste case-konkurranse blir arrangert 25.-26.oktober 2022 og temaet er bærekraft. Kontakt oss for å diskutere muligheten for å levere case til konkurransene. 

Det humanistiske fakultet (HF) deltar i Erasmus+ KA2 Strategisk partnerskapsprosjektet GROWTH4SMEs sammen med partnere i Danmark og Belgia, og case-konkurransene er en del av prosjektet.