Samarbeidsprosjekter

HF og virksomheter kan samarbeide om å utvikle forskningsprosjekter. Det kan være prosjekter som er finansiert av virksomheten eller delfinansiert av finansieringskilder som Forskningsrådet eller EU.

Betingelser

Et samarbeidsprosjekt eller bidragsprosjekt kjennetegnes av at både universitetet og virksomheter bidrar til finansieringen av prosjektet.

Forskningsaktiviteten skal inngå som en del av universitets ordinære forskningsoppgaver, og samfinansiert forskning er derfor av ikke-kommersiell karakter.

Finansieringsmuligheter

For virksomheten vil et slikt samarbeid være økonomisk fordelaktig på grunn av UiOs medfinansiering, men man kan derfor ikke forvente at prosjektet fullstendig kan tilpasses virksomhetens egne formål.

Forskningsrådet og EU delfinansierer også samarbeidsprosjekter mellom universitetet og eksterne partnere.

Hvis din virksomhet har felles interesser med et forskningsmiljø ved HF, kan dere samarbeide om en søknad. Dette forutsetter ofte at virksomheten bidrar med delfinansiering, egne forskningsressurser eller forskningsbakgrunn.

Publisert 24. mars 2014 12:24 - Sist endret 23. nov. 2022 10:11