English version of this page

Case-konkurranse

Har dere lyst til å være blant våre samarbeidspartnere, og komme i kontakt med studenter som kan bidra med å tenke nytt og utvikle kreative løsninger?    

Studenter arbeider sammen i kollokvie på Blindern.

Hva er en case-konkurranse?

En case-konkurranse er en akademisk konkurranse der studenter samarbeider om å løse et case de får presentert av en organisasjon eller bedrift. Studentene bruker sine evner til samarbeid og planlegging, kritisk vurdering og analytiske ferdigheter til å arbeide seg fram til en løsning. Deretter presenterer gruppen løsningen for en jury og for bedriften som har levert caset.

Case-konkurranser på HF i 2021 og 2022 

Første case-konkurranse blir arrangert digitalt 21.- 23. september 2021. De neste blir arrangert i februar/mars og september/oktober 2022. Ta kontakt for å diskutere muligheten for å levere case til konkurransene. 

Meld inn et case til case-konkurransen her (nettskjema).

21. september 2021

10:00-10:15  Det humanistiske fakultetet ønsker velkommen v/studiedekan Gunn Enli

10:15-11:15  10:15-11:15  Design Thinking: Hvordan du løser problemer og skaper fremtidens løsninger som en designer, foredrag v/ Erlend Hovgaard, partner og strategisk rådgiver i Reodor Studios

11:30-12:00  Oppdragsgivere presenterer eget case til gruppene som skal jobbe med caset

12:00  Deltagere/gruppene jobber med caset

22. september 2021

Deltagere/gruppene jobber med caset

23. september 2021

- 12:00  Deltagere/gruppene jobber med caset

12:00 -13:30  Gruppene presenter løsningene for case-juryene (7 minutter per gruppe) - Oppdragsgivere oppfordres til å bidra med et medlem til juryen for sitt case

13:30 - 14:00  Juryene delibererer og kommer frem til en vinner per case

14:00 – 15:00  Finale – en finalejury kårer vinneren av konkurransen

 

Logoen til prosjektet GROWTH. Sorte bokstaver og et blått firetall.

Det humanistiske fakultet (HF) deltar i Erasmus+ KA2 Strategisk partnerskapsprosjektet GROWTH4SMEs sammen med partnere i Danmark og Belgia, og case-konkurransene er en del av prosjektet.

Publisert 24. juni 2021 14:21 - Sist endret 16. sep. 2021 11:56