English version of this page

Oppdragsgiver imponert over studenter: – Jeg brøt ut i spontan applaus og fikk litt gåsehud

I en casekonkurranse for små- og mellomstore bedrifter har humaniorastudenter vist frem sin kompetanse både for potensielle arbeidsgivere − og for seg selv.

Montasje av fire bilder. Øverst til venstre er logo for Growth4SMES over et bilde av Niels Treschows hus. Øverst til høyre, og nederst følger skjermbilder av tre studenter som har deltatt.

Høstens vinnerlag bestod av (øverst) Harald Bøe, (nederst) Tarjei Brekke og Andrine Brorson. Brekke og Brorson har studiebakgrunn fra Asia- og Midtøsten-studier, mens Bøe har bakgrunn fra filosofi. Vinnerne kom videre til en internasjonal konkurranse ved Aarhus Universitet. Illustrasjon: UiO

– Studentene hadde bare 48 timer. Likevel kom de med noe som virkelig var på et høyt nivå i min bransje. De hadde forstått oppgaven veldig godt og de skjønte formatet, forteller Magnus Nystrand, som er partner i Corporate Communications AS. 

– Det er helt realistisk at det kommer sånne hasteoppdrag.

Nystrand var oppdragsgiver i en konkurranse i prosjektet GROWTH4SMEs, hvor studenter går sammen i team om å løse en oppgave for en bedrift. En av studentene på laget som vant er Tarjei Brekke. Til daglig tar han en mastergrad i Asia- og Midtøstenstudier med vekt på Kina.

– Jeg innså at jeg kan gjøre langt mer med graden min enn jeg trodde, forteller Brekke.

Gir trening i å løse realistiske oppgaver

GROWTH4SMEs er et prosjekt støttet av EU-programmet Erasmus+ der bedrifter og studenter skal få øynene opp for hverandres potensiale. Universitetet i Oslo, Aarhus Universitet i Danmark og UC Leuven-Limburg i Belgia er med.

Konkurransen som ble arrangert i september var prosjektets første initiativ ved Det humanistiske fakultet (HF).

– Sammen skal vi løse globale utfordringer. Da trenger vi tverrfaglighet, teamarbeid, og tett samarbeid med arbeidslivet og deres behov, sier studiedekan Gunn Enli.

– Jeg er veldig takknemlig for arbeidsgiverne som stilte opp med case for våre studenter, for dette gir studentene trening med å løse oppgaver de kan møte på i arbeidslivet.

Portrett av Gunn Enli
– Det blir ikke siste gang vi arrangerer en slik case-konkurranse, og vi har høstet mange erfaringer i denne første runden, sier studiedekan Gunn Enli. Foto: UiO.​

Femten lag, to oppgaver

Til sammen femten lag fikk tildelt en oppgave hver. 48 timer senere skulle de holde en digital presentasjon for en jury.

Sju lag fikk en oppgave fra kommunikasjons- og innholdsbyrået Manus AS, der de skulle foreslå hvordan byrået kunne synliggjøre verdien av visuelle digitale tjenester for kundene sine.

De andre åtte lagene fikk en oppgave fra selskapet Corporate Communications AS. På oppdrag for en fiktiv kunde skulle de lage en enkel analyse av den politiske situasjonen i Tyskland. De skulle undersøke hvordan sentrale politiske aktører stiller seg til energi-fremtiden, spesielt norsk gass.

Bygge bro mellom studiene og arbeidslivet

To lag – ett fra hver gruppe – gikk videre til finalen. Tarjei Brekkes lag, som hadde fått Tysklands-oppgaven, gikk videre med en presentasjon som var så god at oppdragsgiver utbrøt: «Dette hadde kunden gladelig betalt 120.000 kroner for!»

– Jeg brøt ut i spontan applaus og fikk litt gåsehud, forteller Magnus Nystrand. 

Studiedekan Enli kommenterer:

- Vi ønsker å bygge en bro mellom studiene og arbeidslivet, og dette er et prosjekt som viser fram studienes relevans. Det er et konkurranseelement som gjør det spennende, og deltakerne er med på å prøve noe nytt.

Kan å strukturere tid og informasjon

– Vi rekrutterer jo alltid, og tradisjonelt retter vi oss gjerne mot studenter fra institusjoner som Norges Handelshøyskole. Her fikk vi bli kjent med studenter med en annen studiebakgrunn og se at kompetansen deres definitivt er god for oss, sier Magnus Nystrand og legger til:

Portrett av Magnus Nystrand
Magnus Nystrand håper at fakultetet vil fortsette å jobbe på denne måten, og han vil absolutt anbefale andre bedrifter å delta. Foto: Corporate Communications.

– Humaniorastudenter kan språk, de har en bred samfunnsforståelse og de klarer å strukturere både tid og informasjon.

Tarjei Brekke ble selv gledelig overrasket over hvor mye han kunne:

– Den kompetansen jeg har bygget opp i studiene handler ikke bare om Kina. Gjennom studiene har vi lært verktøy for å analysere samfunnssituasjoner og politikk. I tillegg har vi utviklet ferdigheter som å kunne skrive og ordlegge oss.

Ønsker å bevisstgjøre studentene

Universitetslektor Siren Leirvåg er en av de faglig ansvarlige for GROWTH4SMEs. Hun forteller at fakultetets målsettinger er klare:

– Vi ønsker å bevisstgjøre studentene på hvilken kompetanse de har, ikke bare faglig, men også utover det, sier hun.

Studentene får jobbe med prosjektarbeid i tverrfaglige team, slik mange av dem trolig vil gjøre i arbeidslivet, forklarer hun.

– Studenter flest tenker nok ikke på at de kan teamarbeid. Gjesp, gjesp, gruppearbeid, tenker de kanskje. Kanskje tenker de heller ikke på at de kan håndtere store informasjonsmengder, eller at de kan presentere en løsning på en problemstilling.

Dette er noe studentene gjør hele tiden, men Leirvåg tror ikke de vet hvilken verdi det har i arbeidslivet.

– Kommer du fra fag som religionsvitenskap, språk eller områdestudier, har du mye å fare med, men du må vite hvordan du skal profilere deg og kommunisere dette til en arbeidsgiver, legger hun til.

Er du interessert i å delta? Neste konkurranse arrangeres i mars 2022. Nærmere info om søknadsprosess og hvem som kan delta, kommer.


Logo for growth4SMEsProsjektet GROWTH4SMEs

Prosjektet «Graduate Ongoing Work qualification Towards offering Highly qualified skills for SMEs» (GROWTH4SMEs) er et treårig prosjekt som nettopp har startet ved fakultetet. Case-konkurranser vil være en del av prosjektet, men det kan også bli holdt seminarer eller kurs. Et langsiktig mål er at flere av avgangsstudentene skal komme seg raskt i jobb i små og mellomstore bedrifter.

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo er en av fire partnere i prosjektet, som er initiert og ledet av Aarhus universitet i Danmark. Andre prosjektpartnere er UC Leuven-Limburg, Belgia og Aarhus kommune, Jobcenter Aarhus. GROWTH4SMEs er et strategisk partnerskapsprosjekt i Erasmus+, EU programme for education, training, youth and sport.

Av Silje Pileberg
Publisert 19. okt. 2021 14:39 - Sist endret 18. jan. 2022 15:59