2020

åtte bilder av forskere
Publisert 8. juni 2020 12:57

Hjemmekontor hindrer ikke forskerne ved Det humanistiske fakultet i å formidle koronakrisens betydning for kultur og samfunn.