HF tar grep om lektorprogrammet

Fakultetet setter inn et nytt gir i satsingen på skolen, og lyser ut en stilling som skolesatsingsleder.

videregående, elever, lærer, lektor

Målet med lektorsatsingen er at HFs lektorkandidater skal lykkes faglig og profesjonelt, og at de skal bidra til å utvikle framtidens skole. Foto: Colourbox.com

– Omtrent en tredjedel av de som utdannes ved fakultetet går til jobber i skolen. HF utdanner mange lektorer. Det er vi stolte av, men vi vil med dette markere oss enda tydeligere som et skolefakultet, sier studiedekan Gunn Enli.

Det humanistiske fakultet (HF) setter nå i gang en stor og langsiktig satsing på skolen. Blant annet lyser HF ut en faglig stilling som skolesatsingsleder. Den som ansettes skal lede satsingen ved fakultetet, etablere et nettverk for skolerettet humanistisk undervisning og forskning og være en ressursperson for ansatte som er knyttet til lektorutdanningen. Målet er blant annet å skape sammenheng og tilhørighet for lektorstudentene ved fakultetet.

– Vi håper å få mange gode søkere til en veldig spennende stilling. Vi trenger en person som kjenner både skolen og universitetet. Den som ansettes vil bidra til å løfte hele UiOs lektorsatsing og vil jobbe tett med de andre fakultetene som inngår i lektorprogrammet, sier Enli.

Etter- og videreutdanning

Fakultetet har også mål om å utvikle virksomheten knyttet til etter- og videreutdanning. Skolesatsingslederen skal bruke cirka halve tiden sin til dette.

– Det er viktig at lektorene i videregående skole er faglig oppdatert, og det er et ønske fra myndighetene at utdanningsinstitusjonene tilbyr etter- og videreutdanning.

Tettere kontakt med skolen

Elever i videregående skole er fakultetets fremtidige studenter, derfor trenger HF kunnskap om hva elevene tar med seg fra videregående. Fakultetet ønsker også å være en partner i diskusjoner om utviklingen av undervisning i skolen, og hva den har behov for i framtidens lektorer.

Les mer om HFs lektorsatsing

Les mer om Lektorprogrammet

Publisert 25. sep. 2020 13:41 - Sist endret 2. okt. 2020 08:44