HFs lektorsatsing

videregående, skole, lektor
Foto: Colourbox.com

Det humanistiske fakultet (HF) satser på UiOs lektorprogram, kontakt med skolen, og etter- og videreutdanning i samarbeid med og for lektorer i skolen.

Om satsingen

Med en treårig lektorsatsing ønsker HF å:

  • Styrke fakultetets engasjement i lektorutdanningen
  • Være med å forme fremtidens skole og neste generasjon studenter
  • Bygge nettverk innad på fakultetet
  • Styrke samarbeidet med andre aktører
  • Utvikle etter- og videreutdanningstilbudet til og i samarbeid med skolen

Tilsetting av en skolesatsingsleder

HF tilsetter en faglig skolesatsingsleder. Skolesatsingslederen skal koordinere og lede arbeidet med satsingen.