På nyåret åpner HF:STUDIO i Sophus Bugges Hus

Med friske midler fra UiO bygger HF et kompetansemiljø for digital undervisning, som skal gi feltet et løft.

fotografi av man med headset og ipad

Mange av HFs undervisere opplever at teknologien enten er mangelfull eller svikter, og at støttefunksjonene ikke er dimensjonert for det økte behovet for digital undervisning. Illustrasjonsfoto: Unsplash

Portrett av Gunn Enli
HF:STUDIO skal svare på behovet for økt kompetanse innen digital pedagogikk og bruk av teknologi, sier studiedekan Gunn Enli (foto: UiO)

– HFs undervisere har gjort en fenomenal jobb med å tilpasse seg situasjonen under korona. Samtidig er det en krevende overgang, og behovet for økt kompetanse er stort. Derfor ønsker vi å etablere et kraftsentrum for digital og hybrid undervisning, sier studiedekan og prosjekteier Gunn Enli.

Hva er HF:STUDIO?

HF:STUDIO er et prosjekt som skal gå over ett år, med mål om en mer varig etablering. Tildelingen fra UiO er på 1,75 millioner kroner. Det skal lages et lyd- og filmstudio på HF hvor man kan utvikle innovative og kvalitetssikrede undervisningsopplegg.

Et bemannet studio blir å finne i PC-stuen i Sophus Bugges hus. HF håper å ha rollene på plass fra midten av januar 2021. Undervisere skal få veiledning til å komme i gang med eller teste ut undervisningsopplegg og kunne diskutere løsninger og erfaringer.

I tillegg til det fysiske rommet skal det lages en nettressurs med informasjon og tips, inspirasjonsvideoer, og et diskusjonsforum. En plattform i Teams blir etablert og det blir arrangert temamøter og workshops så snart det lar seg gjøre.

Førsteamanuensis Arnt Maasø ved Institutt for medier og kommunikasjon er faglig leder for HF:STUDIO. Arnt er HFs eneste meritterte underviser, og har lang erfaring med ulike metoder og tilnærminger.

Rådgiver Siri Aamodt ved Institutt for arkeologi, konservering og historie er administrativ koordinator.  I tillegg skal det rekrutteres personell med IT-kompetanse, en administrativ ressurs og læringsassistenter.

Portrett av Arnt Maasø og Siri Aamodt
Studiedekanen oppfordrer alle som er interesserte i å bidra til utviklingen av HF:STUDIO til å ta kontakt med Arnt Maasø eller Siri Aamodt. (Foto: UiO)

Ønsker å samle de faglige kreftene

Fakultetet er på utkikk etter nøkkelpersoner fra instituttene som ønsker å bidra. Målet er å samle de faglige kreftene, og legge til rette for at de kan dra nytte av hverandre gjennom workshops, kollegaveiledning, temamøter og lignende.

– Det er mange på HF som allerede gjør mye spennende med undervisning hver for seg. Vi vil jobbe for å dele erfaringer mer på tvers, og få mer retning på det, sier Siri Aamodt. Det fysiske rommet i seg selv er ingen ting uten folk!

Siri peker også på at spredning og deling av kompetanse er et sentralt tema i sektoren, som gjenspeiles i hvordan undervisning teller med i professoropprykk, tilbudet av universitetspedagogiske kurs, og at utlysninger i økende grad legger vekt på involvering av studenter som partnere.

God undervisning, også digitalt

Målet med HF:STUDIO, slik det er formulert i søknaden er at:

  • Studentene opplever å møte undervisning av høy kvalitet, mestring, godt læringsmiljø og læringsutbytte og at de gjennomfører studiene sine
  • HFs undervisere og administrasjon har økt kompetanse og opplever mestring av digital pedagogikk og eksisterende utstyr
  • HF har flere undervisere som eksperimenterer med nye digitale og hybride undervisningsformer
  • Det er etablert arenaer for kollegasamarbeid og for deling av undervisningsressurser og ideer både internt og på tvers av instituttene
  • Læringsassistenter gir støtte til undervisere og integreres i arbeidet med utvikling av undervisningsopplegg
  • HF:STUDIO har funnet sin form som HFs kraftsenter for undervisningsutvikling med planer for videre finansiering og drift

Prosjektet skal jobbe tett opp mot viktige støtteenheter ved UiO som LINK, USIT og de øvrige læringssentrene ved UiO. 

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 2. des. 2020 10:03 - Sist endret 2. des. 2020 12:26