Stor tildeling fra Forskningsrådet til humaniora

Hele 12 HF-prosjekter får støtte i årets tildeling fra Forskningsrådet. – Imponerende faglig bredde i forskningen, sier Mathilde Skoie.

Bilde av Sophus Bugges Hus

Det humanistiske fakultetet får midler til mye god forskning framover. Foto: UiO/Anders Lien

Forskningsrådet har tildelt 114 millioner kroner til syv nye forskningsprosjekter, to mobilitetsstipend, og tre bevilgninger til unge forskertalenter.

Portrett av Mathilde Skoie
– HF er godt representert når Forskningsrådet nå tildeler midler, og spennvidden i prosjektene som har fått tilslag er imponerende, sier Mathilde Skoie. Foto: UiO

Prodekan for forskning Mathilde Skoie, er stolt og glad for kunne gratulere så mange med gjennomslag:

– Våre forskere skal blant annet se nærmere på kunnskapskommunikasjon, barnejoik, norrøn dikterkunst, draktskikker i Sør-Afrikas ørken, den lille istiden, globale medieplattformer, og mye mer. Og så er det er svært gledelig å se at så mange yngre forskere tar plass blant de mer etablerte!

Skoie vil også rette en takk til alle som har søkt og bidratt i søkeprosessen: – Det står mange bak hver søknad!

– Fra fakultetets side er vi svært takknemlig for alt det arbeidet som er lagt ned i søknadene, både de som nådde opp og de som ikke gjorde det denne gangen. Og husk at det fortsatt kan komme mer i januar når de siste midlene fordeles.

Prosjekter som fikk innvilget støtte

Institutt for arkeologi, konservering og historie

 • Vibeke Viestad: Dressed in Stone. Interpreting hunter-gatherer rock art of South Africa through the bodily practice of dress. Mobilitetsstipend: 3 900 000

 • Dominik Collet: Climate Cultures. Socionatural entaglements in Little Ice Age Norway (1500-1800), Forskerprosjekt: 11 900 000.
 • Þóra Pétursdóttir: Relics of Nature, An Archaeology of Natural Heritage in the High North. Forskerprosjekt: 12 000 000.

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 • Joanna Pollock: New models of knowledge communication: Rethinking the communicative foundations of testimony and peer disagreement. Unge talenter: 7 579 000

 • Han Lamers: New Signs of Antiquity: The Uses of Latin in the Public Culture of Italian Fascism, 1922-1943. Unge talenter: 7 995 000
 • Øystein Linnebo: Infinity and Intentionality: Towards a New Synthesis. Forskerprosjekt: 10 832 000

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 • John Ødemark: Bodies in Translation: Science, Knowledge and Sustainability in Cultural Translation. Forskerprosjekt: 12 000 000

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 • Elisabeth Oxfeldt: Unashamed Citizenship: Minority Literary Voices in Contemporary Scandinavia. Forskerprosjekt: 11 994 000
 • Mikael Males: Old Norse Poetry and the Development of Saga Literature. Forskerprosjekt: 11 941 000

Institutt for medier og kommunikasjon

 • Vilde Schanke Sundet og Marika Lüders: Global Natives? Serving young audiences on global media platforms. (Samarbeid med Kings College, UiB, ISF) Forskerprosjekt: 12 000 000

Institutt for musikkvitenskap

 • Aine Mangaoang: Prisons of Note: Mapping music and nuances in penal exceptionalism from the periphery. Unge forskertalenter: 8 000 000
 • Stephane Aubinet: Dovdna: An Inquiry into Lullabies and Sámi Children’s Yoiks. Mobilitetsstipend: 3 854 000

Les mer om tildelingene til UiO


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 16. des. 2020 15:53 - Sist endret 16. des. 2020 20:41