Vilde Schanke Sundet

Bilde av Vilde Schanke Sundet
English version of this page
Mobiltelefon 91632127
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

Vilde Schanke Sundet er forsker ved Institutt for medier og kommmunikasjon, UiO. Hun studerer spennfeltet mellom medier, politikk og publikum/fans, og er en ekspert på nettdrama. 

Sundet har publisert i flere internasjonale tidsskrifter, og er forfatter av boka Television Drama in the Age of Streaming. De siste syv årene har Sundet vært sentral i fire større forskningsprosjekter, alle finansiert av Norges Forskningsråd. Nå jobber Sundet på prosjektet Unge som innfødte i en global mediekultur (Global natives? Serving young audiences on global media platforms).

Fra 2010-2014 jobbet Sundet som sekretær i Mediestøtteutvalget og rådgiver og seniorrådgiver i Kulturdepartementet.

Akademisk bakgrunn

 • 2021 - dd: Forsker ved IMK, UiO (Global natives-prosjektet)
 • 2019-2021: Forsker ved IMK, UiO (STREAM-prosjektet)
 • 2019-2020: Gjesteforsker ved Institutt for samfunnsforskning (DISC-prosjektet)
 • 2018-2019: Forsker ved Høyskolen i Innlandet (DISC-prosjektet)
 • 2014-2017: Postdoktor ved Høyskolen i Innlandet (SIFTI-prosjektet)
 • 2012: PhD i medievitenskap, UiO (PaP-prosjektet).  
 • 2005-2006: Vitenskapelig assistent, IMK, UiO.
 • 2004: Cand. polit i medievitenskap

Faglige interesser

Allmennkringkasting, Fans, Globale plattformer, Kreative industrier, Medieendring, Mediepolitikk, Nettdrama, Publikum, Strømming, TV, Underholdning, Ungdomskultur

Utenlandsopphold

 • Høsten 2021: Gjesteforsker ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet. 
 • Høsten 2017: Gjesteforsker ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. 
 • Våren 2003: Gjesteforsker ved Annenberg Center for Communication, University of Southern California, LA. 

Verv

 • 2017 - dd: Medlem i Rådet for anvendt medieforskning (RAM).
 • 2020: Medlem av instituttstyre ved IMK (representant for midlertidige).
 • 2013-2016: Redaksjonsmedlem i Norsk Medietidsskrift (NMT). 

Akademiske nettsider og sosiale medier

Emneord: Medier og kommunikasjon, Mediebransjene, TV, Medieinnovasjon, Strømmetjenester, Populærkultur, Fans
Publisert 5. apr. 2019 16:01 - Sist endret 27. aug. 2021 14:18