Vilde Schanke Sundet

Bilde av Vilde Schanke Sundet
English version of this page
Mobiltelefon 91632127
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

Vilde Schanke Sundet er forsker ved Institutt for medier og kommmunikasjon, UiO. Hun studerer spennfeltet mellom medier, politikk og publikum/fans, og har skrevet mye om hvordan endringer i mediebransjen påvirker bransjen, den politiske styringen av bransjen og bransjens forhold til publikum.

Sundet har publisert i en rekke annerkjente internasjonale tidsskrifter, og er forfatter av boka Television Drama in the Age of Streaming. De siste syv årene har Sundet vært sentral i fire store forskningsprosjekter, alle finansiert av Norges forskningsråd. Nå jobber Sundet på prosjektet Unge som innfødte i en global mediekultur (Global natives? Serving young audiences on global media platforms)

Fra 2010-2014 jobbet Sundet som sekretær i Mediestøtteutvalget og rådgiver og seniorrådgiver i Kulturdepartementet.

Akademisk bakgrunn

 • 2021 - dd: Forsker ved IMK, UiO (tilknyttet Global natives-prosjektet)
 • 2019-2021: Forsker ved IMK, UiO (tilknyttet STREAM-prosjektet)
 • 2019-2020: Gjesteforsker ved Institutt for samfunnsforskning (tilknyttet DISC-prosjektet)
 • 2018-2019: Forsker ved Høyskolen i Innlandet (tilknyttet DISC-prosjektet)
 • 2014-2017: Postdoktor ved Høyskolen i Innlandet (tilknyttet SIFTI-prosjektet)
 • 2012: PhD i medievitenskap, UiO (tilknyttet PaP-prosjektet).  
 • 2005-2006: Vitenskapelig assistent, IMK, UiO.
 • 2004: Cand. polit i medievitenskap

Faglige interesser

Allmennkringkasting, Fans, Globale plattformer, Kreative industrier, Medieendring, Mediepolitikk, Nettdrama, Publikum, Strømming, TV, Underholdning, Ungdomskultur

Verv

 • 2017 - dd: Medlem i Rådet for anvendt medieforskning (RAM).
 • 2020: Medlem av instituttstyre ved IMK (representant for midlertidige).
 • 2013-2016: Redaksjonsmedlem i Norsk Medietidsskrift (NMT). 

Akademiske nettsider og sosiale medier

Emneord: Medier og kommunikasjon, Mediebransjene, TV, Medieinnovasjon, Strømmetjenester, Populærkultur, Fans

Publikasjoner

 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Sundet, Vilde Schanke (2021). Global platforms and asymmetrical power: Industry dynamics and opportunities for policy change. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  s 1- 18 . doi: 10.1177/14614448211029662
 • Lüders, Marika & Sundet, Vilde Schanke (2021). Conceptualizing the Experiential Affordances of Watching Online TV. Television & New Media.  ISSN 1527-4764.  s 1- 17 . doi: 10.1177/15274764211010943 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lüders, Marika; Sundet, Vilde Schanke & Colbjørnsen, Terje (2021). Towards streaming as a dominant mode of media use? A user typology approach to music and television streaming. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  42(1), s 35- 57 . doi: 10.2478/nor-2021-0011
 • Sundet, Vilde Schanke (2021). ‘Youthification’ of drama through real-time storytelling: A production study of blank and the legacy of SKAM. Critical Studies in Television.  ISSN 1749-6020.  62(2), s 145- 162 . doi: https://doi.org/10.1177/17496020211005311 Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke & Colbjørnsen, Terje (2021). Streaming across industries: Streaming logics and streaming lore across the music, film, television, and book industries. Mediekultur.  ISSN 0900-9671.  37(70), s 12- 31 . doi: https://doi.org/10.7146/mediekultur.v37i70.122425 Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke (2020). Drama as Flagship Productions: Small-Nation Television and Digital Distribution, In Anne Marit Waade; Eva Novrup Redvall & Pia Majbritt Jensen (ed.),  Danish Television Drama. Global Lessons from a Small Nation.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-40797-1.  Chapter 8.  s 147 - 165 Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke (2020). «Will it translate?» – SKAM som remake, I: Andreas Halskov; Henrik Højer; Mathias Bonde Korsgard; Thomas Schwartz Larsen & Jakob Isak Nielsen (red.),  Streaming for viderekomne: Fra Doggystyle til Black Mirror og The Jinx.  VIA Film & Transmedia.  ISBN 9788793709683.  Kappittel.
 • Sundet, Vilde Schanke & Petersen, Line Nybro (2020). Ins and outs of transmedia fandom: Motives for entering and exiting the SKAM fan community online. Poetics.  ISSN 0304-422X. . doi: https://doi.org/10.1016/j.poetic.2020.101510 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2020). From problem to solution? Why it is difficult to restrict the remit of public broadcasters. The International Journal of Cultural Policy.  ISSN 1028-6632. . doi: 10.1080/10286632.2020.1807522 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Andersen, Mads Møller & Sundet, Vilde Schanke (2019). Producing Online Youth Fiction in a Nordic Public Service Context. View : Journal of European Television History and Culture.  ISSN 2213-0969.  8(16), s 110- 125 . doi: http://doi.org/10.18146/2213-0969.2019.jethc179 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Petersen, Line Nybro & Sundet, Vilde Schanke (2019). Play moods across the life course in SKAM fandom. Journal of Fandom Studies (JFS).  ISSN 2046-6692.  7(2), s 113- 131 . doi: https://doi.org/10.1386/jfs.7.2.113_1 Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Sundet, Vilde Schanke & Enjolras, Bernard (2019). Theorizing Policy-Industry Processes : A Media Policy Field Approach. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231. . doi: 10.1177/0267323119830047 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke (2019). From ‘secret’ online teen drama to international cult phenomenon: The global expansion of SKAM and its public service mission. Critical Studies in Television.  ISSN 1749-6020. . doi: 10.1177/1749602019879856 Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). Policy windows and converging frames: a longitudinal study of digitalization and media policy change. Media, Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  s 1- 16 . doi: 10.1177/0163443719867287 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bakøy, Eva & Sundet, Vilde Schanke (2017). 'Remember, it's just television': Rubicon TV and the commercialisation of Norwegian television. View : Journal of European Television History and Culture.  ISSN 2213-0969.  6(11), s 53- 69 . doi: 10.18146/2213-0969.2017.jethc123 Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke (2017). Co-Produced Television Drama and the Cost of Transnational ‘Success’: The Making of Lilyhammer, In Eva Bakøy; Roeland Puijk & Andrew Spicer (ed.),  Building Successful and Sustainable Film and Television Businesses : A Cross-National Perspective.  Intellect Ltd..  ISBN 9781783208203.  4.  s 67 - 88
 • Sundet, Vilde Schanke (2017). «Det er bare du som kan føle det du føler» – emosjonell investering og engasjement i nettdramaet SKAM. 16:9.  ISSN 1603-5194. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke (2016). Den private tv-industrien i Norge. En medieøkologisk produksjonsanalyse, I: Eva Bakøy; Tore Ulrik Helseth & Roeland Puijk (red.),  Bak kamera : Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 9788275182478.  1.  s 29 - 46
 • Sundet, Vilde Schanke (2016). Still ‘Desperately seeking the audience’? Audience making in the age of media convergence (the Lilyhammer experience). Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook.  ISSN 1601-829X.  14(1), s 11- 27 . doi: 10.1386/nl.14.11-1 Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke (2016). VGTV-serien Oljebarna: Produksjon og publisering av TV for nett, I: Eva Bakøy; Tore Ulrik Helseth & Roeland Puijk (red.),  Bak kamera : Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 9788275182478.  7.  s 121 - 142

Se alle arbeider i Cristin

 • Sundet, Vilde Schanke (2021). Television Drama in the Age of Streaming: Transnational Strategies and Digital Production Cultures at the NRK. Palgrave Pivot.  ISBN 978-3-030-66417-6.  147 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Sundet, Vilde Schanke (2021). Talk to the hand! Or, why I want to talk television with global platform representatives. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke & Anne Jetlund, Hansen (2021, 30. mars). Kjendisprogrammer har tatt av. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Sundet, Vilde Schanke & Dæhlen, Marte (2021, 26. april). Strømming har skapt en gullalder for norsk TV. [Internett].  Forskning.no.
 • Sundet, Vilde Schanke; Dæhlen, Marte & Bergstrøm, Ida Irene (2021, 27. april). Competition from streaming has made Norwegian TV better than ever. [Internett].  Sciencenorway.no. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke & Feiring, Ådne (2021, 02. februar). Lar deg bestille en kjendis.  Klassekampen.
 • Sundet, Vilde Schanke & Habbestad, Marianne (2021, 21. mai). Tommy Steine ledet den første Senkveld-sendingen noensinne: – Trist at det er over. [Internett].  TV2.no.
 • Sundet, Vilde Schanke & Hirsti, Kristine (2021, 30. mars). Eksplosjon av kjendisprogram: – Dei same ansikta som går igjen heile tida. [Internett].  NRK.no.
 • Sundet, Vilde Schanke & Johansen, Kjetil (2021, 12. juni). Makt og innflytelse i den norske film- og tv-bransjen: Gullalder med risiko. [Tidsskrift].  Kulturplot.
 • Sundet, Vilde Schanke; Jorfald, Tuva; Senneset, Ingeborg Nyvang & Eriksen, Ulrik (2021, 17. juni). Dokumentarer i strømmingens tid. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Sundet, Vilde Schanke; Simonsen, Marie & Delebekk, Nicolai (2021, 27. april). Mindre boklesning, mer strømming. [Internett].  Podkast: Rett på. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke & Strøm, Tarjei (2021, 06. mars). Reality-TV. [Radio].  NRK P1. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke & Svendsen, Maiken (2021, 16. februar). Disney-topp om det norske markedet: – Fantastisk mange tilbud. [Internett].  E24.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Sundet, Vilde Schanke (2020). Global Super Players in Small Nations: Industry Tensions and Opportunities for Policy Change.
 • Njie, Ragnhild Aarø & Sundet, Vilde Schanke (2020, 24. september). Mener Disney+ trenger nytt innhold: - Minimalt med nye produksjoner. [Internett].  Kampanje.
 • Sundet, Vilde Schanke (2020). Akselererende utvikling og tv-mediets fornyede funksjon. Rushprint.  ISSN 1501-2174. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke (2020). Derfor vinner NRK politiske debatter om seg selv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sundet, Vilde Schanke (2020). Young streamers and key industry lessons. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke & Helleve, Kjartan (2020, 01. desember). Uangripelege allmennkringkastarar. [Fagblad].  Kringom.
 • Sundet, Vilde Schanke & Leinan, Runa (2020, 29. januar). Strømmetjenesten Disney+ til Norge. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Sundet, Vilde Schanke & Minisini, Lucas (2020, 03. september). SKAM: Marmita noruega. [Fagblad].  Sofilm.
 • Sundet, Vilde Schanke & Skrede, Mona Cecilie (2020, 20. oktober). Besøket er halvert. Storfilmer utsettes. Strømmetjenestene ruster opp..  Aftenposten.
 • Sundet, Vilde Schanke; Slettemark, Asbjørn & Asker, Cecilie (2020, 24. september). A New Sheriff in Town. [TV].  Nordiske seriedager. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke & Svendsen, Maiken (2020, 07. april). Derfor mener filmkritikerne at «hele» Norge ser på «Tiger King». [Internett].  NRK.no.
 • Sundet, Vilde Schanke & Vollan, Mari Brenna (2020, 21. september). SVT er blitt skyteskive.  Klassekampen.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Sundet, Vilde Schanke & Steen-Johnsen, Kari (2019). Digitalization and diversity: A case study of policy incentives in the news sector.
 • Lüders, Marika; Colbjørnsen, Terje & Sundet, Vilde Schanke (2019). The streaming super user: Profiling heavy streaming users and their motivations across media industries.
 • Slettemark, Asbjørn; Erdal, Marta Bivand; Sundet, Vilde Schanke & Joof, Channeh Maram (2019). Beforeigners - Hva om det virkelig skjedde?. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke (2019). Beforeigners - suksessfaktorer for norske serier på internasjonale strømmeplattformer.
 • Sundet, Vilde Schanke (2019). Bokanmeldelse av Synnøve Skarsbø Lindtner og Dag Skarstein (red.): Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  26(1), s 1- 4
 • Sundet, Vilde Schanke (2019). Fankultur i den digitale tidsalder.
 • Sundet, Vilde Schanke (2019). The Second Wave: The Development of Real-Time Online Drama. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke (2019). 'Youtification' of drama through real-time storytelling. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). 20 år med digital mediekrise. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). Policy windows and converging frames: How media industry players frame digitalization and the need for policy actions.
 • Sundet, Vilde Schanke & Lüders, Marika (2019, 11. september). Fremtidens strømmelandskap i Norge. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke & Petersen, Line Nybro (2019). Ins and outs of transmedia fandom: Motives for entering and exiting the SKAM fan community.
 • Sundet, Vilde Schanke & Strøm, Tarjei (2019, 27. april). Lørdagsunderholdning. [Radio].  NRK P1 "Lørdagsliv".
 • Sundet, Vilde Schanke & Svendsen, Maiken (2019, 26. august). «Beforeigners» har satt ny strømmerekord for HBO i Norge. [Internett].  NRK.no.
 • Sundet, Vilde Schanke & Svendsen, Maiken (2019, 27. august). Derfor lykkes Beforeigners. [Radio].  NRK P1 "Østlandssendingen".
 • Ringen, Lars Erik Ertzgaard & Sundet, Vilde Schanke (2018, 07. april). Tospråklige tv-produksjoner. [Radio].  NRK Radio Kurer.
 • Sundet, Vilde Schanke (2018). "Den andre bølgen. Nettdramas utvikling".
 • Sundet, Vilde Schanke (2018). Exporting Nordic Values - Online Teen Drama and Fan Culture.
 • Sundet, Vilde Schanke (2018). Mediemangfold: Oppsumering og avslutning.
 • Sundet, Vilde Schanke (red.) (2018). Produksjonsforskning.
 • Sundet, Vilde Schanke (2018). 'The Second Wave': The Development of Real-Time Online Drama.
 • Sundet, Vilde Schanke & Lande, Ellen (2018, 01. oktober). – Vi må utfordre suksesskriteriene. [Internett].  Rushprint.
 • Sundet, Vilde Schanke & Steen-Johnsen, Kari (2018). “We have a Chrisis. Again!” How Norwegian Media Industry Players Talk about Media Change and the Need for Media Policy Actions.
 • Bendiksen, Kristian; Grønbech, Turi & Sundet, Vilde Schanke (2017, 06. juni). Indisk tv-serie for kvinner. [Radio].  NRK Radio - Studio 2.
 • Steen-Johnsen, Kari & Sundet, Vilde Schanke (2017). "Digitalization, globalization and the condition for national media policies - a field perspective". Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke (2017). Behovsdrevet tenåringsdrama. Dansknoter.  (3), s 11- 13
 • Sundet, Vilde Schanke (2017). Debattdeltaker om kulturforskningens rolle i regjeringens langtidsplan for forsking og utvikling.
 • Sundet, Vilde Schanke (2017). Fortellinger, fans og fellesskap: Fersk «Skam»-forskning.
 • Sundet, Vilde Schanke (2017). Fra norsk «tenåringshemmelighet» til internasjonalt kultfenomen:Hva kan vi lære av SKAM?. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke (2017). From 'secret' online teen drama to international cult phenomenon: The global expansion of SKAM and its public service mission.
 • Sundet, Vilde Schanke (2017). Plattformer og deres målgrupper: SKAM i sosiale medier.
 • Sundet, Vilde Schanke (2017). SKAM + Norden = Sant.
 • Sundet, Vilde Schanke (2017). SKAM - bakgrunn, fortellergrep og internasjonal suksess.
 • Sundet, Vilde Schanke (2017). SKAM - flermedialitet, sanntid og eventifisering.
 • Sundet, Vilde Schanke (2017). SKAM i sosiale medier: Spennfeltet mellom seer og serie.
 • Sundet, Vilde Schanke (2017). SKAM: Fra hemmelig nettdrama til internasjonalt kultfenomen. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke (2017). SKAM: Når seere blir fans. Hva var det som gjorde at engasjementet tok av blant SKAM-seere?.
 • Sundet, Vilde Schanke (2017). Transnational circulation and unexpected success stories.
 • Sundet, Vilde Schanke; Bendiksen, Kristian & Haug, Otto (2017, 26. juni). Hva har SKAM vært for ungdomskulturen?. [Radio].  NRK P2 Studio 2.
 • Sundet, Vilde Schanke & Fraser, Sofie Amalie Hoff (2017, 25. april). SKAM svekker fordommer. [Internett].  Journalen.
 • Sundet, Vilde Schanke & Grindem, Karianne (2017, 04. januar). Folket vil betale for NRK.  Dagbladet.
 • Sundet, Vilde Schanke & Kristoffer Østegaard, Kristensen (2017, 19. mars). Dansk drama skal kigge sig over skulderen.  Jyllands-Posten.
 • Sundet, Vilde Schanke & McDermott, Patrick D. (2017, 10. april). Why The Whole Planet Is Obsessed With This Norwegian Teen Drama. [Internett].  The Fader. Vis sammendrag
 • Bakøy, Eva & Sundet, Vilde Schanke (2016). International ownership and transnational success: The history of Rubicon.
 • Sundet, Vilde Schanke (2016). Hvordan skal NRK finansieres? Og hva med TV 2?. Vox publica.  ISSN 1504-5927.
 • Sundet, Vilde Schanke (2016, 03. november). Medieforskere: Norske tv-kanaler må satse mer på lokalt innhold. [Internett].  Rushprint.
 • Sundet, Vilde Schanke (2016, 25. oktober). Milliardkjøp kan få norsk smitteeffekt.  Dagens Næringsliv. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke (2016). The Costs of Transnational Success: How Netflix went from Companion to Competitor during the Production of Lilyhammer.
 • Sundet, Vilde Schanke & Falch-Nielsen, Kirsti (2016, 09. desember). Tviler på blåkopi av Skam. [Internett].  NRK.
 • Sundet, Vilde Schanke & Gravklev, Bente Rognan (2016, 21. januar). TV 2 til signalbygg i Bjørvika.  Dagsavisen.
 • Sundet, Vilde Schanke & Lars, Barth-Heyerdahl (2016, 03. februar). Derfor lar ikke TVNorge deg se kanalene gratis på nett. [Internett].  Tv2.no.
 • Sundet, Vilde Schanke & Lindblad, Knut-Eirik (2016, 01. oktober). Ekspert om TV 2s hårete mål: - Som å utkonkurrere Google.  Dagbladet.
 • Sundet, Vilde Schanke; Lucia, Odoom & Lynge Stegger, Gemzøe (2016). SKAM - Vi driter i hvem du har hooka med!. Vis sammendrag
 • Sundet, Vilde Schanke & Mauno, Hanne (2016, 17. desember). Sikrer allmennkringkasteren.  Dagsavisen.
 • Sundet, Vilde Schanke & Ringen, Lars Erik Ertzgaard (2016, 15. oktober). Krisefremtiden i media. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. apr. 2019 16:01 - Sist endret 25. juni 2021 11:52