English version of this page

Om IMK

To studenter som sitter ved et bord i IMKs fellesområder. Foto.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Organisasjon

Samarbeid med IMK

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekt mellom arbeidslivet og masterstudentar
  • Student i praksis

Strategi og politikk

Strategiske tiltak, stillingsplanar, årsplanar.

Tal og fakta

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som mål å drive forsking, undervisning og formidling om moderne medium, og kva dei har å seie for samfunnet og menneska.

Kontaktinformasjon

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)
Postboks 1093 Blindern
0317 Oslo
info@media.uio.no

Adgang til IMKs lokaler

  • Studenter ved IMK har tilgang mandag-søndag kl. 07.00-23.00 
  • Ansatte kl. 06.00-23.00.
  • Merk at bygningen ikke er tilgjengelig mellom kl. 23.00 og kl. 06.00, verken for ansatte eller studenter.

Hverdager etter kl. 16.00 må du bruke nøkkelkort med pinkode for adgang til undervisningslokaler og utgang. Lørdag og søndag må du bruke nøkkelkort med pinkode for adgang hele dagen.