Om IMK

Organisasjon

Samarbeid med IMK

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter
  • Student i praksis

Strategi og politikk

Strategiske tiltak, stillingsplanar, årsplanar.

Tal og fakta

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som mål å drive forsking, undervisning og formidling om moderne medium, og kva dei har å seie for samfunnet og menneska.

Adgang til IMKs lokaler

Alle studenter ved IMK har tilgang til IMKs lokaler mandag-søndag kl. 07.00 - 2300.

Etter kl. 16.00 på hverdager må du bruke nøkkelkort med pinkode for adgang til undervisningslokaler og utgang. På lørdag og søndag må du bruke nøkkelkort med pinkode for adgang hele dagen.

Kontaktinformasjon

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)
Postboks 1093 Blindern
0317 Oslo
info@media.uio.no