English version of this page

Studier

Tre studenter sitter på flenen foran Universitetsbiblioteket.

Oppbygning og gjennomføring av bachelorgraden

For å få mest utbytte av studiene bør du som ny bachelorstudent i medier og kommunikasjon ta emnene i 80-gruppen i den anbefalte rekkefølgen.

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra dine emner.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Usikker på hva du kan jobbe med?

Lurer du på hva medievitere fra IMK jobber med? Er du usikker på hva du ønsker å jobbe med etter endte studier? Bli med i studentskyggeordningen!

Internasjonalt prosjektsemester

Dra ut i praksis som en del av masterløpet ditt ved å søke opptak til emnet JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk.

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen ved IMK.

Studiekvalitet ved IMK

IMK er opptatt av at studentene får gode studietilbud. Hvert fjerde år produserer instituttet en større tilstandsrapport etter en mal utviklet av HF.

Emneevalueringer legges ut på emnesidene.

Praksis ved IMK

IMK er ett av instituttene ved Det humanistiske Fakultet som har praksis som en del av studieløpet.

Si fra!

Si fra om læringsmiljøet ditt, både ris og ros! Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

IMK i sosiale medier