English version of this page

Studier

To studenter som ser på en skjerm. Foto.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Emner

Finn pensum, timeplan og eksamen.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Praksis ved IMK

IMK er ett av instituttene ved Det humanistiske fakultet som har praksis som en del av studieløpet.

Praksis på masterprogrammet

Dra ut i praksis som en del av masterstudiet ditt ved å søke opptak til emnet JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk (30 studiepoeng).

Sjekk oppbygging og gjennomføring på ditt program for å se om dette er mulig for deg.

Du kan være i praksis i utlandet eller i Norge. Du benytter tredje semester til dette og skriver en kortere masteroppgave (30 studiepoeng) på ditt fjerde semester.

Oppbygning og gjennomføring av bachelorgraden

For å få mest utbytte av studiene bør du som ny bachelorstudent i medier og kommunikasjon ta emnene i 80-gruppen i den anbefalte rekkefølgen.

Masteroppgave ved IMK

Informasjon om format, hvordan levere, om muntlig eksamen, veiledning, og mer om masteroppgaven ved IMK.

Nyhetsbrev for bachelorprogrammet og årsenheten

Her kan du lese nyhetsbrevet for bachelorprogrammet og årsenheten. 

Nyhetsbrevet oppdateres hver fredag så frem det er saker. 

Det sendes ut en beskjed hver fredag det oppdateres som feeder til Mine studier. 

Nyhetsbrev for masterprogrammene

Her kan du lese nyhetsbrevet for masterprogrammene. 

Nyhetsbrevet oppdateres hver fredag så fremt det er saker. 

Det sendes ut en beskjed hver fredag nyhetsbrevet oppdateres som feeder til Mine studier. 

Studiekvalitet ved IMK

IMK er opptatt av at studentene får gode studietilbud.

  • En gang hvert fjerde år skriver instituttene en tilstandsrapport med en statusbeskrivelse basert på de fire foregående år og instituttledelsens strategiske vurderinger og satsinger for de kommende år.
  • Årlig rapporterer instituttene til fakultetet om arbeidet med å bedre studiekvaliteten.
  • Minst en gang i løpet av en seksårsperiode blir programmenen gjennomgått av et ekternt utvalg.
  • Emner blir evaluert hver gang de går og evalueringene deles med studentene i Canvas. 
  • Periodiske emneevalueringer ble tidligere lagt ut på emnesidene.

Studentjobb

i dag des.

Vi leter etter en vikar til Analyseavdelingen, med tiltredelse snarest, til og med 30.4.23.

Vikariatet er som medieanalytiker med ansvar for underholdning, men også noe ungt innhold, som produksjoner fra NRK P3.

03 des.

Vi leter etter en vikar til Analyseavdelingen, med tiltredelse snarest, til og med 30.4.23.

Vikariatet er som medieanalytiker med ansvar for underholdning, men også noe ungt innhold, som produksjoner fra NRK P3.

04 des.

Vi leter etter en vikar til Analyseavdelingen, med tiltredelse snarest, til og med 30.4.23.

Vikariatet er som medieanalytiker med ansvar for underholdning, men også noe ungt innhold, som produksjoner fra NRK P3.

Kontakt oss

Si fra!

Si fra om læringsmiljøet ditt, både ris og ros! Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.