Tilgang til IMK

Tilgang til lokalene for programstudenter

Studentkortet ditt fungerer som nøkkelkort og gir tilgang til IMKs lokaler. For våre programstudenter (bachelor, årsenhet og master studenter på IMK) vil kortet bli aktivert automatisk i løpet av de første 2-3 uker av semesteret.

Er du ny student på UiO bør du skaffe deg studentkort raskt for å få automatisk tilgang i løpet av semesterstart.  

Tilgang for enkeltemnestudenter

Enkeltemnestudenter eller studenter fra andre institutter som trenger tilgang til våre lokaler, må sende oss en e-post hvert semester fra sin UiO-konto med følgende opplysninger:

  • Fullt navn
  • Kortnummer (dette finner du på baksiden av kortet)
  • Informasjon om hvilket studieprogram du går på

Send e-posten fra din UiO-konto til studieinfo@media.uio.no.

N.B: Hovedinngangen i Forskningsparken står åpen i vanlige åpningstider. Fra den, kommer man seg til IMKs studie-og undervisningsarealer ved å gå ned til kantina og gjennom "glasstunellen". IMKs undervisningsrom står åpne i normale åpningstider og man trenger ikke kort for å komme inn. 

Byggenes åpningstider

Åpningstidene er fra kl. 07.00 - 23.00. Alle IMK studenter har tilgang til IMKs lokaler alle dager, inkludert helligdager i denne perioden. Det er ikke adgang til lokalene utenom disse tidene. Utenom vanlig arbeidstid (08.00-16.00), samt i helgene, må du i tillegg taste inn din PIN-kode. 

Beliggenhet

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ligger i Forskningsparken, Gaustadalleen 21C.

Følg vår veibeskrivelse for å finne frem. 

Publisert 12. mai 2016 13:36 - Sist endret 22. feb. 2022 09:45