English version of this page

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger for IMKs emner

Sensorveiledningen publiseres kort tid etter at sensuren offentliggjøres i Studentweb.  

Høst 2022

MEVIT1010 - Medieanalyse: Tekst og fortolkning

MEVIT1013 - Medieanalyse: Intervjuer og fokusgrupper

MEVIT2615 - Framing the environment in media and communication studies

MEVIT4327 - Anvendt strategisk kommunikasjon

Vår 2022

 

MEVIT2112 - Journalistikk, kommunikasjon og formidling

MEVIT2110 - Medie- og kulturteori

MEVIT4321 - Political Communication: Strategic Communication and Lobbying

MEVIT4619 - Barn og unge i en digital medieverden

MEVIT4834 - Methods in media studies: close textual and visual analysis

MEVIT2600 – Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning

MEVIT1001 - Innføring i medier og kommunikasjon: Teori og historie

MEVIT2532 - Film history

MEVIT1320 – Journalistikkens rolle, etikk og nyhetsproduksjon i det moderne samfunnet

MEVIT2710 - Medietekstanalyse

MEVIT2111 - Skjermkulturer

EST3010 - Tverrestetisk prosjektarbeid

MEVIT2113 - Politisk kommunikasjon

MEVIT3810 - Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid

MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid

Høst 2021

 

MEVIT1010 - Medieanalyse: Tekst og fortolkning

MEVIT1011 - Medieanalyse: Data- og innholdsanalyse

MEVIT1012 - Medieanalyse: Stil og estetikk

MEVIT1013 - Medieanalyse: Intervjuer og fokusgrupper

MEVIT1110 - Audiovisual Aesthetics

MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner

MEVIT1700 - Digital kultur

MEVIT2610 - Innføring i politisk kommunikasjon

MEVIT2725 Video Games: Aesthetics, Industry and Culture

EXFAC03-MVITExamen facultatum: Medievitenskapelige grunnferdigheter

MEVIT3527 - Norsk film: historie og analyse

MEVIT3510/4510 - Medieestetikk

MEVIT3529/4529 - Audiovisual Media Temporalities: Temporality in Films, Series, Games and Social Media

JOUR4000/MEVIT4000 - Master's thesis seminar for journalism/media science

JOUR4200 - Theoretical Perspectives in Journalism Studies

MEVIT4311 - AI Innovations and chatbots. Understanding media innovations in a new age

MEVIT4319 - Political communication: The Nordic context

MEVIT4320 - Political Communication: Opinion Processes and Influence

MEVIT4326 - Strategisk kommunikasjon i samfunnet

MEVIT4331 - Medier, politikk og byråkrati: Politisk kommunikasjon i regjeringsapparatet

MEVIT4425 - Offentlighetens historie i et medievitenskapelig perspektiv

MEVIT4700 - Screen Histories and Theories

MEVIT4703 - Screen Politics

 

Vår 2021

EST3010 - Tverrestetisk prosjektarbeid

MEVIT1300 - Journalistikk, makt og mediebruk

MEVIT2725 - Video games: Aesthetics, Industry and Culture

MEVIT2110 -Medie- og kulturteori

MEVIT2114 - Digitale Medier

MEVIT2800- Metoder i medievitenskap

MEVIT2600 - Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning

MEVIT3427/JOUR4427 - Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens

  • Sensorveiledning

MEVIT4117 - Contemporary TV Fiction

MEVIT4321 - Political Communication: Strategic Communication and Lobbying

MEVIT4701 - Screen Technologies

MEVIT4702 - Screen Aesthetics

MEVIT4834 - Methods in media studies: close textual and visual analysis

Høst 2020

 

MEVIT1010 – Medieanalyse: Tekst og fortolkning

MEVIT1013 – Medieanalyse: Intervjuer og fokusgrupper

MEVIT1110- Audiovisual Aesthetics

MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner

MEVIT2610 - Innføring i politisk kommunikasjon

MEVIT1700 - Digital kultur

MEVIT3510/4510 - Medieestetikk

MEVIT3528/4528 - Alternative Film

MEVIT/JOUR4000 - Master’s thesis seminar for media studies/journalism

  • Sensorveiledning

JOUR4200 - Theoretical Perspectives in Journalism Studies

  • Sensorveiledning

MEVIT4310 - Media Innovations

MEVIT4319 - Political communication: The Nordic context

MEVIT4320 - Political Communication: Opinion Processes and Influence

MEVIT4323 - Nordic Immigration Debates from a Comparative Perspective

MEVIT4425 - Offentlighetens historie i et medievitenskapelig perspektiv

MEVIT4700 - Screen Histories and Theories

  • Sensorveiledning

MEVIT4703 - Screen Politics

  • Sensorveiledning

Vår 2020 

 

EST3010 - Tverrestetisk prosjektarbeid

  • Sensorveiledning

MEVIT1001 - – Innføring i medier og kommunikasjon: Teori og historie

MEVIT2110 - – Medie- og kulturteori

MEVIT2112 - Journalistikk, kommunikasjon og formidling

MEVIT2532 - Filmhistorie

MEVIT2600 - Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning

MEVIT2800 - Metoder i medievitenskap

MEVIT1300 - Journalistikk, makt og mediebruk

MEVIT3427/JOUR4427- Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens

MEVIT3535/MEVIT4535 - Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv

MEVIT4321 - Political Communication: Strategic Communication and Lobbying

MEVIT4800 - Methods in media studies: qualitative and quantitative data and analysis

MEVIT4834 - Methods in media studies: close textual and visual analysis

Høst 2019

 

EXFAC03-MVIT - Examen facultatum, Medievitenskapelige grunnferdigheter

JOUR4000/MEVIT4000 - Master’s thesis seminar for journalism/media studies

JOUR4200- Theoretical Perspectives in Journalism Studies

JOUR4900- Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk

MEVIT1010- Medieanalyse: Tekst og fortolkning

MEVIT1110 - Audiovisual Aesthetics

MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner

MEVIT1700 - Digital kultur

MEVIT2610- Innføring i politisk kommunikasjon

MEVIT3520 - Mediated Faces and Identities

MEVIT3526 - Alternativ Film

MEVIT3510/4510 - Medieestetikk

MEVIT4319 - Political communication: The Nordic context

MEVIT4320 - Political Communication: Opinion Processes and Influence

MEVIT4326 - Strategisk kommunikasjon i samfunnet 

MEVIT4425 - Offentlighetens historie i et medievitenskapelig perspektiv

MEVIT4700 -Screen Histories and Theories

Vår 2019

 

ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse

EST3010 - Tverrestetisk prosjektarbeid

MEVIT1300 - Journalistikk, makt og mediebruk

MEVIT2110 - Medie- og kulturteori

MEVIT2532 - Filmhistorie

MEVIT2600 - Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning

MEVIT2700 - Medietekster: teori og analyse

MEVIT2800 - Metoder i medievitenskap

MEVIT3427/JOUR4427 - Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens

MEVIT3540/MEVIT4540 - Bildedannelse - et universitet av bildemedier

MEVIT3810 – Gruppeprosjekt - medievitenskap

MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid

MEVIT4323 - Immigration Debates in the Nordic Public Sphere

MEVIT4800 - Methods in Media and Journalism Research

MEVIT4834 - Textual Analysis in Media Studies

Høst 2018

 

ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon

EXFAC03-MVIT - Examen facultatum, introduksjon til medie- og kommunikasjonsvitenskap

MEVIT1110 - Audiovisual Aesthetics

MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner

MEVIT1700 - Digital kultur

MEVIT3527 - Norsk film: historie og analyse

MEVIT2610 -Innføring i politisk kommunikasjon

MEVIT3526 - Alternativ film

MEVIT335/4350 - Media and Politics

MEVIT3510/4510 - Medieestetikk

MEVIT3515/4515 - Digital Storytelling in Web Television: A Case Study of Skam: 

JOUR4200 - Journalistforskning - teoretiske perspektiver

JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk

MEVIT4000/JOUR4000 - Master’s thesis seminar for media studies/Master's thesis seminar for journalism

MEVIT4110 - Nordic Media in an International Perspective

MEVIT4425 - Offentlighetens historie i et medievitenskapelig perspektiv

MEVIT4614 - Pornography, Protection & Power: Internet Content Regulation - Protection or Censorship?

MEVIT4320 - Politisk kommuniaksjon: Makt og opinionsprosesser

MEVIT4327 - Anvendt strategisk kommunikasjon

Våren 2018

Høsten 2017

 

Publisert 4. des. 2018 13:35 - Sist endret 18. nov. 2022 14:24