English version of this page

Forskning

Finn en forsker ved IMK

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Skjermkulturer

IMK er vertsinstitutt for Skjermkulturer, en forsknings- og utdanningssatsing ved Det humanistiske fakultet. Satsingen samler forskere fra alle hjørner av humaniora for å studere hvordan skjermene våre former vår opplevelse og forståelse av oss selv og verden rundt oss.