English version of this page

Forskning

Forskningsprosjekter ved IMK

Finn en forsker ved IMK

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Skjermkulturer

Bakhodet til en mann som spiller dataspill på en PC-skjerm. Foto.

IMK er vertsinstitutt for Skjermkulturer, en forsknings- og utdanningssatsing ved Det humanistiske fakultet.

Skjermkulturer er et tverrfaglig forskningsområde som analyserer og reflekterer over hvordan skjermer påvirker hverdagslivet vårt.