Kontakt IMK

Postadresse

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

Postboks 1093 Blindern
0317 Oslo

 

Besøksadresse og ekspedisjon

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Forskningsparken bygg C, 2. etasje. Benytt hovedinngangen til Forskningsparken.

Veibeskrivelse

E-post: info@media.uio.no

 

Pressekontakt

Administrativ leiar Aina Nessøe

Studier

Studieveiledning, eksamen, undervisningsplan, tilrettelegging av undervisning eller eksamen, egenmeldinger, sykemeldinger, deltidsstudier og permisjon.

IMKs studieseksjon: studieinfo@media.uio.no