Samarbeid med IMK

Samarbeid om forskning

IMK vil gjerne samarbeide med næringsliv og offentlig virksomhet.

Finn en forsker

 
Søk etter en forsker eller det fagområdet du er interessert i.

Vitenskapsbutikken

Formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter.

Praksisplass

Prøv en student i praksis - få arbeidskraft og kompetanse i en periode.

Våre masterstudenter har kompetanse innen:

*Medievitenskap  *Journalistikk

Kontakt

Kontakt vår ledelse