Organisasjon

Instituttstyret

Instituttleiar er den øvste leiaren ved instituttet og leier instituttstyret.
 

Instituttleiinga

Instituttstyret er det øvste avgjerdsorganet ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet.

Instituttadministrasjon

Instituttadministrasjonen har blant anna ansvar for: forskingsadministrasjon, studieadministrasjon, eksamensadministrasjon, økonomi, personalsaker, web.

Programrådet

IMK har to programråd, ett for bachelorprogrammet og årsenheten, og ett for masterprogrammene.