Instituttstyret

Sakskart og protokollar

  • 6-8 møte i året, fordelte på kvart semester.
  • Sakskart vert publisert ei veke før møtet.
  • Protokollar blir lagde ut fortløpande etter møtar

Medlemmar

Instituttstyret har ni medlemmar og instituttleiar er styreleier.

Rolle og mandat for styret

  • Instituttstyret er det øvste vedtaksorganet til instituttet.
  • Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet.