English version of this page

Styremedlemmer 2017-2020

Om instituttleiar er fråverande, er det vara for styreleiar som leier styremøtet.

Val til styret

Dei tilsette vel sine representantar kvart fjerde år, innanfor gruppene fast vitskapleg tilsette og teknisk-administrativt tilsette. Representantar for det midlertidige vitskaplege personalet og for studentane blir valde kvart år.

Ekstern representant blir oppnemnt kvart fjerde år av fakultetsstyret etter forslag frå instituttstyret.

Dei tilsette vel nye representantar av fast vitskapleg tilsette og teknisk-administrativt tilsette i 2020, og den nye perioden vil være 2021-2024.

Sammensetning 2020

Faste medlemmer Vararepresentantar
Eiri Elvestad
Leiar instituttstyret/ Instituttleiar

Petter Bae Brandtzæg
Forskningsleder / Nestleiar ved instituttet

Eli Skogerbø
Professor
Representant for fast vitenskapelig tilsette
 
Marika Lüders
Førsteamanuensis
Representant for fast vitenskapelig tilsette
Cristina Archetti
Professor
Fast vitenskapelig tilsette

Jon Inge Faldalen
Universitetslektor
Representant for fast vitenskapelig tilsette

Liv Hausken
Professor
Fast vitenskapelig tilsette
Vilde Schanke Sundet
Forsker
Representant for midlertidig vitenskapelig tilsette

1. vara: Niamh Ni Bhroin
Forsker
2. vara: Annie Fee

Postdoktor

Katerina Houben
Instituttrådgiver
Representant teknisk-administrativt tilsette
Bjørnar Hjulstad
Studieleder
Vara representant teknisk-administrativt tilsette

Kayla Marie Holderbein
Studentrepresentant

Kristian Helgeland
Vara studentrepresentant

Johannes Langlo
Studentrepresentant

Malene Eilertsen
Studentrepresentant

Kari Steen-Johnsen
Ekstern representant

Rune Røsten
Vara for ekstern representant
Publisert 14. des. 2016 15:27 - Sist endret 17. feb. 2020 12:37