English version of this page

Styremedlemmer 2021-2024

Om instituttleiar er fråverande, er det vara for styreleiar som leier styremøtet.

Val til styret

Dei tilsette vel sine representantar kvart fjerde år, innanfor gruppene fast vitskapleg tilsette og teknisk-administrativt tilsette. Representantar for det midlertidige vitskaplege personalet og for studentane blir valde kvart år.

Her er studentane som stiller til val for perioden 2022

Ekstern representant blir oppnemnt kvart fjerde år av fakultetsstyret etter forslag frå instituttstyret.

Dei tilsette vel nye representantar av fast vitskapleg tilsette og teknisk-administrativt tilsette i 2020, og den nye perioden vil være 2021-2024.

Sammensetning 2022

Faste medlemmer Vararepresentantar
Eiri Elvestad
Leiar instituttstyret/ Instituttleiar

Petter Bae Brandtzæg
Forskningsleiar / Nestleiar ved instituttet

Liv Hausken
Professor
Representant for fast vitenskapelig tilsette
1. vara Taina Bucher
Professor
Fast vitenskapelig tilsette
Arnt Maasø
Førsteamanuensis
Representant for fast vitenskapelig tilsette 

2. vara  Marika Lüders
Professor
Fast vitenskapelig tilsette

Rune Karlsen
Professor
Representant for fast vitenskapelig tilsette

3. vara Cristina Archetti
Professor
Fast vitenskapelig tilsette

Anja Vranic
Stipendiat
Representant for midlertidig vitenskapelig tilsette
Vara: Truls Strand Offerdal
Stipendiat 
Vararepresentant for midlertidig vitenskapelig tilsette
Helén Rummelhoff
Seniorkonsulent
Representant teknisk-administrativt tilsette
Bjørnar Hjulstad
Studieleiar
Vararepresentant teknisk-administrativt tilsette

Gabriel Cioromila
Studentrepresentant

1 vara Arman Ghodret
Studentrepresentant

Johanna Honsberg
Studentrepresentant

2. vara Espen Johnsen Bøe
Studentrepresentant

Rune Røsten
Ekstern representant

Heidi Austlid
Vara for ekstern representant
Publisert 14. des. 2016 15:27 - Sist endret 25. jan. 2022 17:25