Livet rundt studiene

Studentdemokrati og engasjement

Engasjer deg i studentdemokratiet! Du kan påvirke det sosiale og/eller læringsmiljøet ved å bidra i et eller flere av IMKs organer.

AKKURAT NÅ: Nye studentrepresentanter i instituttstyret

Bachelorveileder

Alle nye bachelorstudenter får tildelt en veileder gjennom studiet.

IMKom

Hver uke arrangerer vi 1-2 aktiviteter utenom de faste emnene. Du skal alltid kunne treffe kjente og lettere få flere nye venner på IMK. IMKoms arrangementer publiseres i arrangementslisten over.

Studentmidler

Studenter ved IMK kan søke om faglige og sosiale midler.

Stipend og eksterne oppdrag

Informasjon om stipender og eksterne oppdrag relevante for medievitenskaps- og journalistikkstudenter.

Nyhetsbrev IMK-studenter

Vi sender ut nyttig informasjon om faglige og ikke faglige arrangementer, nyheter, jobbmuligheter o.l. gjennom vårt nyhetsbrev.

Felles for alle studenter ved UiO